Neviditelný pes

AUSTRÁLIE: Vzpomínky starého zbrojnoše – Slapy

20.3.2018

Slapy, pěkná vesnička, u které postavili přehradu nedaleko od Prahy, na kterou mám vzpomínku z r. 1962, kde jsem v pohodě strávil měsíc ve vojenské ozdravovně na rehabilitaci po operaci pravé ruky. Podmínky v ozdravovně se diametrálně lišily od bojových podmínek pohraniční šumavské posádky. Zvláště ošetřující personál ženského pohlaví byl nadmíru přátelský a ‚obliging’. Vrchní lékař byl převážně v lihu a my, rekonvalescenti na doléčení a rehabilitaci, jsme se měli jako prasata v žitě. Vařilo se podstatně lépe, než většina pacientů byla zvyklá z posádek, po Slapech jsme se pohybovali volně a tak jsme začali navštěvovat nejen místní pohostinství, ale i navazovat družbu s místní dívčí populací.

Byl jsem o 5 let starší než většina pacientů, protože se mi podařilo po tu dobu dostávat odklady vojenské základní služby skrzeva opožděná studia, na která jsem se dostal až po zakalení ve výrobním procesu, anžto jsem měl závadnej třídní původ z maminčiny strany. Babička byla za svobodna von Schwarz. Tato bystrá žena již tehdá, když se v roce 1894 vdávala, asi něco tušila, a vzala si prťáka, čili ševce, který ale byl ve svém řemesle nadmíru čiperný a naneštěstí měl vlastní firmu - dílnu, jak bylo tehdá zvykem, kde vykořisťoval sám sebe, a bylo to v pytli.

Proto že mně bylo už přes dvacet a tři jar, tak jsem se nezajímal o mladinké dívčinky téměř ještě pod zákonem a upoutala mě místní fungl nové učitelka, co tam přišla učit po prázdninách. Byla pěkná, VELMI přátelská a měla ty žádoucí tvary a anatomii, co vojáci postrádají. Když se na to ale dívám s odstupem téměř šedesáti let, tak bych tu pěknici bral s rezervou. Vojákovi, co je přes rok jen mezi sobě rovnými, někde, kde dávají lišky dobrou noc, se po čase začne líbit i čtyřnohé štokrle. Každopádně byla tato soudružka učitelka uvědomělá a dělala, co bylo v jejích silách, aby vojákovi socialistické armády zpříjemnila pobyt a tak zvýšila jeho bojeschopnost a tímto upevnila celosvětový mír a socialismus. Podařilo se jí to. Po návratu k posádce jsem byl povýšen na četaře.

Psáno  9/1/2018zpět na článek