7.8.2020 | Svátek má Lada


AKVARISTIKA: Zvláštní vydání - latina

19.6.2006 0:59

Požádal jsem o radu mého dlouholetého kamaráda, akvaristu p. RNDr. Vladimíra Chaloupeckého CSc. Když jsem ho navštívil (neviděli jsme se snad 10let), ještě ve dveřích se zeptal: "Děláš rybu?" 21ryby

To jako, zda jsem po odstěhování na venkov zcela neopustil akvaristiku. Řekl jsem mu, že to je prvně, co mě za ta léta naštval. "To je na doživotí!" Vypustil jsem zuřivě z úst. Tak jsem ho potom po velmi srdečném rozhovoru požádal o radu pro náš Zvířetník a tady je.

V latině se zásadně čte:

AE a OE jako E   (metae = meté)
C před A,O,U,c jako K   (reticulatus = retikulatus, occidentalis = okcidentalis)
C před souhláskami jako K   (Ctenopoma = Ktenopoma, cloaca = kloaka)
C před ae, oe, e, i jako K   (caecus = cékus)
PH se čte jako F   (philander = filander)
Th se čte jako T   (theca = téka) tedy platí - cataphractus = katafraktus!

Ještě bych rád doplnil, že zkratka sp, za rodovým jménem označuje blíže neurčený druh. To je např. u nově objevených druhů.

Příště tedy slíbené pokračování o krmení pro potěr.

Jiří Růžička