1.7.2022 | Svátek má Jaroslava


AKVARISTIKA: Úvaha o budoucnosti akvaristiky

5.3.2007

Jsem akvarista tělem i duší a tak jsem se tou myšlenkou začal zabývat také. Člověk, který se ale akvaristikou nijak intensivně nezabývá, tyto informace většinou ani nezaregistruje a je to pochopitelné. Je to také z toho důvodu, že akvaristika je všeobecně chápána jako něco, s čím se lidé setkali v dětství a co vyprchá s příchodem puberty. O omezujících krocích, které by vymezily mantinely v nichž se může akvaristika pohybovat se většinou nepíše, ani se o nich nedovíte z jiných médií. Tyto diskuse se odehrávají většinou na stránkách odborných časopisů či knih. Pochopitelně, včetně zaangažovaných orgánů. Růžička ryby 070305

Dovolte mi tedy malou úvahu o budoucnosti akvaristiky jako zájmové činnosti. Pominu vědecké projekty a účelové chovy se zvláštním režimem.

Ta změna nastane v nedaleké budoucnosti a myslím, že ji ani široká veřejnost nezaznamená. Záleží to též na sdělovacích prostředcích. Jde o to, zda někdo z odpovědných redaktorů bude považovat tyto informace za důležité.

Již dnes se množí zprávy o těžké ekologické situaci v lokalitách okolo rovníku. Lokality akvarijních ryb můžeme shrnout do jednoduše definovatelné oblasti. Jsou to tropická a subtropická pásma. To znamená Afrika, Jižní a Střední Amerika, Asie (hlavně jihovýchodní), Austrálie. Ještě bychom mohli přidat několik druhů ryb z vod pásma mírného. Všude tam žije velké množství druhů známých, ale i doposud neznámých, kteří jsou více či méně ohroženy.

Vždy se tak trochu zděsím zpráv typu: Lidé objevili nový druh savce, nebo, nově probádané území vydalo svá tajemství! Vždy to ve mne evokuje svíravý pocit. Myslím, že je to soucit s těmi nově objevenými, nešťastnými druhy. Dopadne to všeobecně tak, že je člověk vzápětí začne chránit. Skupina politiků si nasbírá body a stanou se gestory nad nově objevenými tvory. Na základě toho se vyhlásí grant a s nesmírnými prostředky se ochranáři vrhnou do označených lokalit. No a to je většinou začátek jejich konce.

Určitě nejsem až tak velký pesimista, jak by se na první pohled zdálo, spíše realista. Řekl-li jsem A, musím říci i B. Existuje ve světě pochopitelně mnoho dobrých projektů i skupin lidí či jednotlivců, kteří myslí vážně ochranu přírody či účelové chovy zvířat v zajetí. Vraťme se ale k akvaristice.

Tento stav mě přivádí logicky k myšlence, že většina lokalit lovu akvarijních ryb v přírodě bude chráněna a akvária budou odkázána na rybí farmy či menší chovatele. Jaký by mělo význam, kdyby původní lokality ryb byly vydrancovány pro potřebu akvaristiky? To si na druhou stranu dobře uvědomují i vlády jednotlivých zemí a jistá opatření se dějí již dnes.

Dokonce se akvaristika snaží vracet některé druhy zpět do jejich původní oblasti výskytu.

Musím ale uvést věci do správné roviny. Tím, že se v přírodě ryby loví, ryb sice ubude, ale po regulaci lovu se počty ryb vrátí do původního stavu. Daleko horší je drancování přírody z důvodů zcela jiných. Jedná se o stavební činnost, ohrožení lokalit průmyslovou výrobou a chemickými látkami, turistickým průmyslem a mohli bychom asi jmenovat dále.

Akvaristika a její potřeby jsou zanedbatelným faktorem v úbytku ryb z jejich lokalit. Vždyť regenerace rybích populací je až neskutečně rychlá. Jiným a tím podstatným problémem je jejich životní prostředí.

Vzpomínám na případ neuváženého a chybného rozhodnutí vládce jedné africké země.

Ta tragédie má dozvuk do dnešní doby a nevím, zda se dá vůbec ještě napravit. Zkrátka šlo o to, zajistit chudému lidu obživu a pomoci tak vylepšit situaci chudoby ve státě. Myšlenka hvězdná. Realizace a výsledek tragický.

Jezero, které bylo součástí onoho plánu skrývalo ve svých vodách endemické druhy ryb, které se již nikde jinde na této zemi nevyskytují. Mnoho druhů barevných ryb se v hejnech prohánělo rájem s čistou vodou. Měly ale chybu, byly malé. Příliš malé na to, aby dokázaly nasytit početné obyvatelstvo. Rozhodnutí bylo nasnadě. Vysadíme ryby větší! I dovezl se druh velkých, dravých okounů, kteří byly v domovině podstatně menších druhů místních ryb jako doma. Okouni rostli a za nějaký čas se z jezera lovily nádherné, několikakilové ryby. Sláva, paráda, vítězství.

Tato radost trvala ale pouze několik málo let. Původních druhů ubývalo a draví okouni se začali zmenšovat. Chyběla jim potrava, ale původní obyvatelé z krásného jezera se nebyli schopni tak rychle reprodukovat. Konec této tragédie je děsivý. Původní duhy téměř vyhynuly a vysazení okouni, kteří měli zachránit hlad, zakrněli a jsou k nepotřebě.

Tak to jsou tragédie, kterých je třeba se vyvarovat a podobné nápady svěřit do rukou odborníků na etologii a ichtyologii. Nakonec, zdaleka nejde pouze o ryby.

A akvaristika? Pochopitelně, že dostane utrum. Drtivá většina ryb bude chráněna a hromadné výlovy pro potřebu akvaristiky znemožněny. Je to pochopitelně nutné opatření a nic proti němu. Jen bych rád tímto článkem upozornil na mnohá chybná vyjádření jakkoliv odpovědných osob, že akvaristika drancuje životní prostředí. Vylovíme-li z rybníka téměř všechny ryby, po velmi krátké době se rozmnoží znovu, ale pouze budou-li mít kde! A v tom je ten podstatný problém.

A nakonec mi dovolte malou vizi.

Akvaristika ještě zdaleka neřekla své poslední slovo. Z mnoha miliónů odborníků ichtyologů i amatérů na celém světě se zrodila ohromná banka chovného "materiálu", který bude v budoucnu dobrou zálohou pro zachování většiny druhů dnes již ohrožených ryb. Ohrožených, ale ne z důvodů lovu. Ohrožených z důvodů ničivé lidské činnosti v místech jejich výskytu!

 

Jiří RůžičkaKONTAKT na Liku z redakce Zvířetníku je zde více... 
ARCHIV ZVÍŘETNÍKU od února 2010 do prosince 2013 najdete na stránkách Dagmar Ruščákové DeDeník
HLEDÁTE POMOC PRO NALEZENOU VEVERKU?
Vše potřebné zjistíte zde...
Víte, jak správně psát - a to nejen na Zvířetník? Podívejte se do Nápovědníku !