30.6.2022 | Svátek má Šárka


AKVARISTIKA: Laskavá náruč matky Přírody

4.12.2006

Rozhodně s vámi v mnoha bodech souhlasím. Akvárium bez vzduchování je téma na celou knížku a rozhodně by nebyla nezajímavá. Nakonec, před nedávnem jsem odpovídal na téměř shodný dotaz. Nevím, zda sledujete moje články na Zvířetníku od začátku tohoto roku, ale již několikrát jsem o tomto tématu psal. ryby Růžička

Přesto si ale dovolím několik údajů opakovat a tím vlastně problematiku vašeho článku čtenářům přiblížit. Nakonec, opakování je matka moudrosti a té není nikdy dost.

Vzduchování a filtrování vody

To je asi ten největší zádrhel tohoto problému. Vzduchováním se rozumí vhánění vzduchu či kyslíku jakýmsi technickým zařízením do akvária. Koncový stupeň, v tomto případě vzduchovací kamínek, pak ve vodě vytváří nádherný efekt v podobě stoupajících bublinek ve sloupci vody. Vzduchování není samoúčelné a pomáhá k okysličení vody, pohybu vody (vyrovnává teplotu vody) a udržení tak jakési křehké napodobeniny přírodní rovnováhy.

Filtrování také okysličuje vodu, ale má ještě jiné funkce, o kterých se v rámci zmíním. Tím, že zajišťuje pohyb vody, ji zároveň okysličuje! To je jedna z funkcí filtru. Druhá, velmi důležitá funkce je ta, že pohybem vody vyrovnává teplotu vody v akváriu (dotaz Aleny). Třetí funkce filtru je zbavování vody mechanických nečistot, kalu.

A nakonec bych uvedl jednu z velmi důležitých funkcí a tou je biologická (bakteriologická) filtrace vody. Filtr je vlastně biologická mini čistička vody ve vašem akváriu. Ve filtrační hmotě se soustřeďují kolonie bakterií, které pomáhají odbourávat nahromaděné nežádoucí chemické produkty. Ty vznikají činností živočichů v akváriu, rozpadem různých látek (odumřelé části rostlin, zbytky dekorací….) a podáváním potravy.

Budu-li veškeré tyto údaje rozepisovat, budu se opakovat. Doporučuji články ze začátku tohoto roku.

Přesto lze akvárium bez těchto technických pomůcek provozovat. Má to ale ten pověstný háček. Dokonce je jich několik.

1. Velmi zúžíte výběr živočichů, které v akváriu můžete chovat. Mnoho druhů ryb se bez vzduchování či filtrace v akváriu neobejde! Zároveň tím omezíte počet chovatelných ryb.

2. Některé druhy se bez pomoci techniky nejsou schopny vytřít (simulace proudu, provzdušnění vody).

3. Teplota vody v akváriu nebude vyrovnaná a v chladnějších měsících musíte rybám přitápět. Kořeny rostlin tak budou v chladnějším prostředí než jejich nadzemní části. A to dokonce o několik stupňů.

4. Biologická rovnováha v akváriu bude velmi křehká. Stačí potom několik ryb navíc a pohroma je na světě. Rostliny se nedovedou tak rychle přizpůsobit nadměrnému znečištění.

5. Provozovat akvárium bez filtrace či vzduchování je možné, ale je potřeba mít dobré znalosti. Jako zajímavý experiment bych to rozhodně bral. Nikoliv jako všeobecnou radu!

6. Už vůbec si nedovedu představit akvárium s odchovem potěru např. mnoha set korálových plat. Uhynuly by během několika dní.

V přírodě se okysličování vody děje přirozenou cestou. Nezpůsobují to pouze rostliny, ale také pohyb vody. Styk hladiny s atmosférickým vzduchem způsobuje okysličování. Obsah kyslíku je o to větší, oč chladnější a pohyblivější voda je. Představte si horský pramen, proudící přes kameny do údolí. Tam je maximální obsah kyslíku a žijí tam též ryby a živočichové, kteří tyto hodnoty vyžadují.

Voda se poté uklidní a vtéká do řeky, kde se obsah kyslíku zmenší, ale stále je na úrovni, která bohatě postačí mnoha náročnějším druhům organismů. Přesto se tam již biologická soustava mění a přizpůsobuje podmínkám. Dostaneme se až do slepých ramen řek či rybníků a ejhle! Voda je v klidu, neproudí. Tady je to pravé místo pro funkci rostlin v souvislosti s okysličováním vody. Tady mají své místo a jejich funkce je nezastupitelná.

I přesto zde ale žijí pouze některé druhy vyšších živočichů. Zde byste marně hledali například pstruha či vranku. Najdete kapra, karase, lína. Ale co víc! Rostliny jsou úzce spjaty s bakteriemi, které jim umožňují žít tak, jak je známe. Oni to naopak bakteriím oplácejí a vytváří jim všemožně příznivé podmínky k tomu, aby se jim u nich líbilo.

A teď se vraťme do našeho akvária. Stačí klasické onemocnění ryb v podobě bakteriální nákazy, které budete léčit antibiotiky. V tu chvíli se celý systém zbortí a rostliny budou mít své problémy, protože je s léčbou ryb zbavíte bakterií, které potřebují ke svému životu. Jejich funkce se oslabí a počet ryb, kterým množství kyslíku před onemocněním stačilo, bude najednou pociťovat jeho deficit. S tím souvisí potom další problémy. Nastane pohroma. Dá se to vše ale zachránit velmi jednoduše, zapojit vzduchování či filtr.

Těch případů, které mohou nastat bez použití techniky je ale daleko více. Nakonec, bez dostatku vzduchu se neobejde žádná líheň. Mimochodem, zapojíte-li v akváriu filtr, je to podobné, jako když vzduchujete. Ale je to pouze jedna z jeho funkcí.

Znova opakuji: Máte-li zapojený správně fungující filtr, nepotřebujete v běžném provozu k tomu ještě vzduchovat vzduchovacím kamínkem!

A tak na závěr dovolte jedno přirovnání.

Matka Příroda vše, čeho se akvarista snaží všemožně dosáhnout, dělá jaksi komorně, laskavěji a přirozeně. Ale protože již víme, že akvárium není rozhodně dílo přírody(i když si dovedu v duchu sám odporovat), musíme se tedy snažit alespoň o napodobení funkcí, které dokonalá příroda za svůj vývoj během několika miliard let vytvořila.

Člověk, ať to omlouváte jak chcete, vyňal z jejího lůna pouze několik málo částí tohoto letitého procesu a snaží se ji napodobit. V tomto případě jde o ryby v akváriu. Je to odvěký proces. Snaha lidí, osvojit si některé praktiky přírody, je nesmírná. Působí to člověku užitek či radost a proto se to také děje.

Ať tak či tak. Napodobujme a těšme se, ale pouze s vědomím, že to děláme alespoň tak, abychom netrápili to, co patří jinam než do rukou lidí. A tak máme-li tu možnost, nebraňme se technice, která tento úděl našim chovancům vylepšuje.

Akvárium bez filtru či zavedeného vzduchování nedoporučuji! Nesnažím se mentorovat, např. život ryb v akváriu je ve většině případů nijak neomezuje ani netrápí, proč ale nevylepšit jejich prostředí. Zapojíte-li filtr, eliminujete tím jednoznačně mnoho problémů, které mohou nastat.

Nakonec se nám celé akvárium svým přirozeným projevem a krásou jenom odvděčí!

Jiří Růžička


Kouzelná oslava Mezinárodního dne jógy na Karlově mostě
Kouzelná oslava Mezinárodního dne jógy na Karlově mostě

Pražští jogíni se 21. června poprvé připojili k ostatním jogínům, aby s nimi oslavili Mezinárodní den jógy. Oslavy se zúčastnilo 400 jogínů a sešli...


KONTAKT na Liku z redakce Zvířetníku je zde více... 
ARCHIV ZVÍŘETNÍKU od února 2010 do prosince 2013 najdete na stránkách Dagmar Ruščákové DeDeník
HLEDÁTE POMOC PRO NALEZENOU VEVERKU?
Vše potřebné zjistíte zde...
Víte, jak správně psát - a to nejen na Zvířetník? Podívejte se do Nápovědníku !