30.9.2023 | Svátek má Jeroným, Ráchel


AKVARISTIKA: Jak je to se vzduchem v akváriu?

30.11.2006

Přečetl jsem o problémech chovu rybek a pěstování rostlin mnoho literatury, počínaje knihami Rudolfa Zukala a Vladimíra Sadílka a konče dnešními sice barevnými a krásně zpracovanými, ale přesto nepříliš odbornými knihami.

V článku "Několik rad před Vánocemi" pan Růžička uvádí, že vzduchu není nikdy dost. Moje zkušenost hovoří ne-li opačně, tak alespoň ne tak razantně.

Pokud jsem vzduchoval dnem i nocí, po nějaké době jsem pozoroval, že rybky sice nejeví známky nespokojenosti, ovšem rostliny naprosto přestaly růst, a čemu se začalo dařit tak, že se to jen stěží dalo regulovat, byl růst řas. Na radu zkušeného akvaristy, jsem přestal vzduchovat, a aniž bych snížil intenzitu osvětlení, řasy během půlroku zmizely. Proto v žádném případě nepovažuji příliš mnoho kyslíku ve vodě za základ úspěchu akvaristy, jak píše pan Růžička.

Je všeobecně známo, že pokud akvarista dodrží základní pravidla chovu ryb a pěstování rostlin, tím myslím, že dodrží v akváriu biologickou rovnováhu, postačí bohatě k dodávce kyslíku rostlinky a filtr k udržení čisté vody.

Někteří akvaristé dokonce pro zdárný růst akvarijních rostlin přihnojují vodní prostředí oxidem uhličitým, leckdy i pomocí kvasnic, vody a cukru. Spotřeba kysličníku uhličitého rostlinkami je v dobře zarostlé a vyvážené nádrži v době asimilace značná, takže pokud je nádrž dostatečně osvětlená, kyslík, který rostliny vyprodukují, bohatě rybkám dostačuje.

Naopak je běžné, že oxid uhličitý vydechovaný rybkami nestačí pokrýt spotřebu rostlin. Možný problém by mohl nastat v noci, kdy rostliny přestanou kyslík produkovat. Pokud je ale dodrženo několik málo zásad, žádná katastrofa se nekoná.

1. Krycí sklo nepokládat přímo na kostru akvária - to je důležité zejména pro labyrintní ryby (čichavce, rájovce, betty …), protože ty ke svému životu potřebují atmosférický kyslík

2. Pravidelná výměna vody - alespoň třetinu obsahu akvária jednou týdně.

3. Redukovat počet rostlin - možné problémy v nočních hodinách.

4. Redukovat počet ryb v nádrži - doporučuje se 1,5 l, na jednu jikernatou rybu a 2-3 l, na rybku živorodou.

5. Vyvarovat se styku akvarijní vody s chemikáliemi - stačí lakovat dřevěnou poličku v blízkosti akvária, silně vzduchovat a buďte si jisti, že jste si zadělali na akvárium duchů.

Takže moje zkušenost s kyslíkem je taková, že nadbytek je spíše na škodu, než-li k užitku a proto v mých nádržích již cca 15 let vůbec vzduchování nepoužívám.

Na závěr bych rád ukázal, jak může vypadat akvárium bez použití vzduchování.

 

Libor Synek akvárium

Libor Synek