28.1.2021 | Svátek má Otýlie


AKVARISTIKA: Filtry a filtrace vody

27.2.2006 18:25

Filtry pro akvaristiku se dají rozdělit do několika skupin.
1. Filtry klasické, molitanové, které jsou v provozu díky vzduchovacímu kompresorku, nebo díky čerpadlu. Tyto filtry jsou umístěny přímo v nádrži a je důležité, aby s nimi nebyla složitá manipulace. Čím jednodušší je konstrukce těchto filtrů, tím jsou funkčnější. Mnohdy jsou filtrační vložky umístěny v různých pouzdrech a sítích, které se nesnadno demontují při proplachování. Volíme tedy vždy nejjednodušší řešení.

2. Filtry vnější. Jsou to zařízení, která se umísťují mimo akvárium. Mají tu výhodu, že při manipulaci s filtrační hmotou, nesaháme do interiéru akvária. Dají se též využít jako prostor, kde vodu upravujeme pro speciální účely. Do vnějšího filtru se dá umístit např. rašelina, aktivní uhlí, dolomitický vápenec, i ostatní potřebné složky. Pro provoz běžného pokojového akvária však tato funkce není nutná. Tyto filtry jsou poháněny též vzduchem, nebo vodními čerpadly. rybičky7

3. Filtry půdní, bakteriologické. Píši zde bakteriologické, ale takové jsou vlastně všechny. Jen u půdních filtrů se nevyměňuje, či nečistí filtrační náplň. Tuto funkci tam plní štěrkovité dno, ve kterém se usazuje kal a zbytková potrava. Funkce těchto filtrů je založena na jednoduchém, avšak velmi citlivém principu.

Na dno prázdného akvária se rozmístí labyrint jakýchsi chodbiček, většinou tvořených z plastu, které jsou soustředěny do jednoho či více vývodů. Představme si např. děrované vodovodní potrubí paprskovitě rozloženo na dno nádrže. Každá z těchto děrovaných trubiček je na jednom konci zaslepená a na druhém připojena s ostatními k jednomu vývodu a vyvedena nad písčité dno. Tento labyrint chodbiček je zakryt štěrkem. Vznikne tedy jakási drenáž pod štěrkem, která má jediný, nebo více vývodů nad dno.

Co se stane, začneme-li hnát vodu z tohoto vývodu? Prokysličená voda v akváriu se začne jakoby propadat štěrkem do dna. Tam se zachycují nečistoty. V tuto chvíli je ale velmi důležité, aby fungovaly bakterie. Ty za přístupu kyslíku rozkládají zachycený detrit a tím se vlastně voda v akváriu čistí. Když z jakýchkoliv důvodů přestanou bakterie ve dně působit, nastane katastrofa.

Co se stane? Nahromaděný detrit ve dně začne hnít, začne se uvolňovat čpavek a dříve či později koncentrace jedů způsobí otravu ryb. Děje se tak ve velmi krátké době. Stačí k tomu mnohdy několik málo hodin. Proč by měly bakterie přestat fungovat? Napadá mě více důvodů, ale uvedu alespoň jeden, standardní. Akvárium bude, dejme tomu, rok fungovat bez problémů. Po roce je již nádherné a máte z něj radost.

Stačí maličkost, nepozornost, či nedbalost a přinesete si do akvária infekci v podobě třeba darované ryby od kamaráda. Ryba, ačkoliv u přítele bez vady, se ve vašem akváriu nebude cítit nejlépe a po krátké době zjistíte, že se skrývá, má stažené a roztřepené ploutve a na těle bělavý povlak. To je klasický příznak bakteriálního napadení. V nádrži běžně zařízené by neměl být problém vyléčit tuto rybičku, př. i ostatní, již také napadené.

K tomu slouží dnes poměrně široká fungující škála prodávaných léčiv. Co se však stane v akváriu, kde máme zabudovaný a fungující bakterie, tedy půdní filtr? Podané léčivo zlikviduje i bakterie, které nám zatím tak dobře sloužily. Dál už to známe. Proto jsem z počátku uvedl, že tyto filtry jsou sice dobré svoji funkčností, ale velmi citlivé na zacházení.

4. Dále je tu mnoho různých vynálezů, které by zasloužily pozornost, ale to by znamenalo mnoho stránek textu. Zkrátka jsou to filtrační zařízení, které si vyrobí sami akvaristé po mnohaleté praxi. Tato zařízení jsou mnohdy velmi důmyslná a dobře fungující. Sám mám několik těchto zařízení na kontě, ale věřte, že pro většinu nádrží používám úplně jednoduché, molitanové vzduchové filtry, které považuji za nejlepší.

Pro příklad uvedu, že se celá léta u mnoha chovatelů používaly primitivní filtry v podobě plastové kuchyňské mísy, do které se vložila trychtýřem dolů plastová nálevka a celá se zasypala štěrkem. Do nálevky byl zaveden hadičkou vzduch.Toto jednoduché zařízení sloužilo akvaristům po mnoho let. Byl to vlastně jednoduchý pískový filtr.

Ať zvolíme jakýkoliv z těchto filtrů, měli bychom mít na paměti, že jeho funkce by měla splňovat tři základní podmínky. (Pominu speciální účely)

1. Filtrace mechanických nečistot. To jsou zbytky potravy, volně se vznášející kal, př. dno zvířené činností ryb.

2. Filtrace pomocí bakterií, které se utvoří po krátkém čase v každé filtrační hmotě v akváriu použité. To je vlastně zase jen "bakterifiltr". O tom jsem se ale již zmiňoval. Bakterie jsou všudypřítomné a pokud s nimi zrovna nebojujeme, velmi nám v akváriu pomáhají.

3. Pohyb vody. To je velmi důležitá funkce. Nemáme-li filtrační zařízení napojené na vzduchovací motorek, pohyb vody, jakkoliv zajištěný, nám vzduchování nahrazuje. Děje se tak stykem pohybující se hladiny s atmosférickým vzduchem. Ostatně, v přírodě tomu je právě tak. Mnoho lidí si myslí, že nevzduchují, že jen filtrují, ale tím, že používají místo vzduchovacího kompresorku k pohonu filtru čerpadlo vlastně zajišťují pohybem vody přísun vzduchu a tím zároveň i kyslíku do akvária také.

Mějme na paměti! Neléčíme-li v akváriu ryby, nepoužívejte nikdy preventivní chemická léčiva! Jsou to většinou nízkokoncentrované prostředky, které nic nevyřeší. Léčiva podávejte teprve při podezření, nebo při zjištění nemoci u ryb. Některá léčiva, zvláště na bázi antibiotik, dokážou zničit zaběhnuté a žijící akvárium během několika dní. Je to z toho důvodu, že jsou většinou širokospektrální, to znamená, že zlikvidují většinu bakterií v akváriu. Pochopitelně včetně těch, co nám pomáhají vodu upravovat a zajišťují tak bezproblémový chod našeho akvária.

Mimochodem, u mnoha akvaristů, praktiků, uvidíte akvária s nevyčištěnými skly. Čistí se jen skla přední. To z toho důvodu, že se čistěním připravujete o bakterie, pomocníky, neboť i porostlá skla akvárií slouží jako filtr!

Teď si můžete říci: "Tak co vlastně chovám, bakterie, nebo ryby?" Správná otázka. Je vždy důležité, myslet na akvárium jako na celek. Je to zkrátka živoucí organismus. Pravda, ryby, nebo rostliny jsou to, co nás přitahuje, ale bez mikroorganismů to prostě nejde. Tímto způsobem se dají vysvětlit i velmi mladým chovatelům základy ekologie.

Je to věda o vztazích v přírodě, nepřipomíná vám to něco? Nerad bych se dostal do pozice laciného poučovatele, ale rád bych v budoucnu uvedl v život program pro základní školy v podobě poměrně nenáročného projektu. "Chápání přírodních vztahů v podobě malých ekologických forem."

Jednu radu nakonec: veškeré filtrační hmoty neperte v chemických prostředcích. Pozor na chlór! Ničí bakterie. Zkrátka propláchněte filtrační hmotu důkladně v čisté vodě. Nebojte, že mikroorganismy všechny vypláchnete. Zbude jich tam dost a po krátké době se v provozu kolonie bakterií obnoví.

Na konec musím upozornit, že v dobře fungujícím akváriu filtr nepereme! Možná vás to překvapí, ale je tomu tak. Jde prostě o to, jak dlouho nám bude trvat pochopit vztahy ve vašem akváriu. Myslím tím množství potravy do akvária dodávané, osvětlení, množství ryb, počet rostlin, použitou techniku, teplotu vody. Zdá se to složité, ale jen na první pohled. Celý proces vzniku života ve vašem akváriu je velký zázrak! Ale to zase až příště.

Jiří Růžička