Neviditelný pes

V. BRITÁNIE: Návrhy zákonů vyvolávají rozpaky a odpor

18.5.2021

Britská vláda představila ústy královny Alžběty II. před shromážděnými lordy a poslanci na tři desítky nových návrhů zákonů. Otevřela tak nové parlamentní období, přestože starodávná ceremonie byla upravena kvůli koronaviru a přítomní měli nasazené roušky.

Pětadevadesátiletá panovnice přečetla vládní plán bez jakéhokoliv zaškobrtnutí a s patřičným důrazem a vysloužila si tichý obdiv. Ta zaškobrtnutí budou čekat vládu během projednávání oněch návrhů, ale odpor opozičních i několika vládních poslanců ohledně některých z nich se dostavil už v ostré debatě tentýž den odpoledne. Je tedy užitečné podívat se na důvody.

Dva ze zákonů se například týkají voleb. Jeden má zrušit nynější pětiletá parlamentní období a umožnit tak premiérovi vypsat volby, kdy se mu to podle kritiků nejlépe politicky hodí – a to je skandál. Druhý se má pokusit omezit poštovní hlasování a zavést povinné fotoprůkazy.

Oponenti namítají, že voliči přicházejí s poštou předem doručenými upomínkami se jménem a adresou, kontrolovanými úředníky proti seznamům, takže možnost podvádět je mizivá a fotoidentifikace je zbytečná.

Další kontroverzní návrh zákona má omezit ilegální přistěhovalectví. Má poskytnout právo na azyl a setrvání v zemi jen legálně přistěhovalým osobám – ne tedy například těm, kteří přicestovali na člunech pašeráků lidí z Francie.

I jim ale má být udělována jen dočasná ochrana a snížený sociální příspěvek a hrozí jim možnost deportace – to někteří poslanci považují za zásah do azylových práv podle Charty OSN.

Neméně kontroverzní je náprava historických křivd v Severním Irsku týkající se obětí teroristických útoků a armádních represí během období ozbrojeného konfliktu a nemožnosti otevírání případů předcházejících Velkopáteční mírové dohodě z roku 1998 – to kritizují zejména republikáni.

Jiný návrh zákona, který vyvolává obavy ze zneužívání, má poskytnout policii právo potlačit příliš hlasité a násilnické demonstrace a omezit délku jejich trvání. A odpor poslanců vzbuzuje uzákonění nemožnosti zastavit výstavbu domů a bytů, pokud splňují plánovací kritéria, ale odmítají je místní občané ze sobeckých důvodů, podle hesla „ne za mým plotem“.

Velmi kritizovaná je absence zákona o opravdu potřebné reformě sociální péče, o kterém vláda pouze sdělila, že „ministři k němu předloží návrhy během roku“, a letos na něj tedy nedojde.

Kritiku naopak nevzbudil návrh nové kodifikace velezrady a nutnosti registrace agentů cizích vlád pod pohrůžkou vyhoštění a stejně tak zákon o dodržování svobody slova na univerzitách, kde leckde řádí extrémně levicové studentské mafie zakazující jiné názory.

Poslanci pak přímo uvítali navrhovanou regulaci takzvaných sociálních médií, první svého druhu na světě. Platformám jako Facebook, Instagram nebo YouTube bude zakázáno používání dětmi do 13 let, tolerování projevů rasismu a nenávisti a nařízena ochrana uživatelů před útoky on-line. Tedy včetně podvodných investičních schémat či „scamů“ a falešných „seznamek“, a to pod pokutou do 18 milionů liber nebo desetiny globálního obratu.

Britští zákonodárci tedy mají před sebou zjevně možná až příliš rušné legislativní období.

Vysíláno na ČRo Plus, publikováno na www.rozhlas.cz/pluszpět na článek