Neviditelný pes

ÚVAHA: Stručně a jasně

19.10.2019

Jeden můj přítel je lékař, dávno již v pensi, aktivní důstojník-lékař, nic však s komunismem neměl společného, členství ve straně apod. Když jsem mu nedávno poslal text pojednávající o neblahých poměrech dnes, napsal: To je sice pěkné, cos napsal, ale pro mne coby vojáka a lékaře by stačil podmět, přísudek a pár vět holých... tedy obrazně řečeno.

Pokusím se teď použít jeho návodu, což se mi ale sotva podaří.

Impulsem k tomu jsou Greta Thunberg a statisíce demonstrantů, aktivistů, mnohé mocné politiky nevyjímajíce. Aplausy nekonečné, Greta soptí síru na naši generaci, ani ji nenapadne, že celý svět nejsou blbci, za jaké nás má, a že se jí dostane důkladných odpovědí za její zkázonosnou aktivitu. Zde ale je problém. Je to mírnou formou autismu nemocná dívka zneužitá nechutným způsobem. Leč její vina je v samé podstatě nepatrná ve srovnání s těmi snad miliony do ulic vyšlých, dokonale zfanatizovaných mužů, žen, dětí, starců, intelektuálů, politiků, bílých, černých, hnědých, bohatých i chudých! A ti teď budou plnit její pošetilá přání, nutit své vlády k devastujícím změnám, které mohou dramaticky proměnit vše, co dosud bylo k blahu lidstva vykonáno! Co vědí o klimatu, kolik vědeckých studií studovali, a to díla z obou stran problému, neboť názor klimatologů, tedy vědců, není zdaleka jednotný. Jednotu jim dává jen ta neuvěřitelná mentální mela, která se s objevem pošetilé dívky dala do pohybu!

Aby Greta neplácala jen tak do větru, dodává čtyři body, jak lidé si mají počínat, aby zastavili (předpokládanou) hrozící katastrofu: omezovat létání či úplně přestat létat, omezit spotřebu masa, ba lépe stát se vegany, účastnit se aktivně demonstrací, jaké právě proběhly, a volit jen ty kandidáty, kteří s novodobým klimatickým hnutím plně souhlasí! Tedy čirá jalovina! A v její aktivitě je tolik rozporů, tolik pokrytectví, že normální člověk jen žasne nad těmi davy dopřávajícími jí maximální pozornosti a jejíž slova možná už kameníci někde vytesávají jako Nový zákon! Vždyť sama používá výrobků a výdobytků moderní společnosti, dopravních prostředků nefungujících na vodu ani na vzduch! Jak jenom mohou se miliony nechat zhypnotizovat touto osůbkou, která ve svých projevech nejenom hořekuje, ale i spílá a vyhrožuje, a to do dokonce i mému předsedovi vlády Trudeauovi, kterému samozřejmě její drzosti patří, neboť je to osel! Neměl v tom montrealském půlmilionovém davu co pohledávat!

Kdo bude vyplácet podporu v nezaměstnanosti pilotům a stevardkám, technickému letištnímu personálu, bezpečnostním složkám na letištích, když většina letadel zůstane na zemi, kdo zemědělcům, když dobytek ztratí jedno ze svých poslání živitele člověka? Vzniknou prostory, v nichž budou kázat věrozvěsti bídných časů, snad i třicetiletá Greta a rostoucí družina jejích nohsledů?

Konec, konec šílenosti! Třeba jen doufat, že lidstvo se umoudří, že se snad vyřeší nejhlavnější problém - přelidňování afrického kontinentu, zaslepenost a chabá inteligence v této demografické šlamastyce jeho obyvatelstva. Jak by dopadla dnes již přelidněná Evropa po exodu dalších migrantů ze zmíněné oblasti a čím by je živila, kdyby lidé následovali pokynů pološílené dívky?

Nikoli! Žádná klimatická Apokalypsa světu nehrozí, ale globální hysterie, která vypukla s takovou devastující silou, podporovaná osobami, které by měly mít - skrze svou politickou moc - více zodpovědnosti!

A ti mocní, spoluvytvářející tuto hrozící atmosféru, by měli být ze svých skvěle vybavených úřadoven přesunuti do moderního, pohodlného vězení a tam sepisovat podobné reportáže, jako kdysi v jiných podmínkách činil Julius Fučík.

Neboť na temném mraku závažných starostí visícím nad námi není zatím stříbrného lemování... snad je k vidění jen brýlemi mámení!zpět na článek