7.3.2021 | Svátek má Tomáš


ÚVAHA: O nemalém nebezpečí lidstva

28.10.2019

Člověk je nepokojný jedinec, sotva po letech dramatických událostí, jako je třeba světová válka či jiné války méně univerzální, diktatura režimů nepřejících svobodě a demokracii, přírodní katastrofy (o nich podrobněji dále), nemalé nebezpečí hrozí lidstvu, když se jeho duchovna zmocní masy. A nejhorší, když jsou to masy zmanipulované. Takovými hroznými manipulátory byli kupříkladu Mussolini, Hitler, Stalin či Mao. Nikdy ale ne dívenka, které ze školních lavic vyrazila do světa, aby blbcům stejně jako chytrým, chuďasům stejně jako milionářům, slepým i vidoucím, mužům, ženám i dětem zvěstovala, že do dvanácti let je konec světa, jestli se jeho obyvatelé, a to hlavně v západní, vyspělé části světa, nezletýrují a nezmění víceméně dramaticky svůj dosavadní život.

Vyjela do světa, do mnoha zemí a míst včetně budovy OSN, přednášela, hrozila a za ní pak do ulic vyšly statisíce, možná miliony lidí, kteří jen lačně čekali na dokončení každé věty dívenky Grety, aby zaburáceli potleskem.

A tak mne napadlo pokusit si představit, jak by svět vypadal, kdyby jeho mocní i méně mocní i lidé prostí a vlastně bezmocní ignorovali její varování, oněch předpovězených jen dvanáct let života na zemi považovali za nepodařený žert, blábol. Takže několik obrazů z takového scénáře:

Voda v městech obklopených mořem či oceánem vystoupila by o několik metrů a města zdevastovala, jeden hurikán střídal by další, o tornáda také žádná nouze, teplejší oděv stal by se zbytečným, neboť teplota vzduchu byla by vysoká, na druhé straně došlo by k nebývalé úrodě různého ovoce, neboť kysličník uhličitý působí blahodárně na floru.

Myslím, že netřeba pokračovat, dneska snad už každý racionálně uvažující člověk je seznámen alespoň v nejpodstatnější formě se skutečným nebezpečím klimatického oteplování, což je neustále rostoucí počet obyvatel zeměkoule. Tedy přesně, o změnách klimatu, které nejsou novinkou dvacátého nebo jednadvacátého století, ale tisíciletí. Zmínil jsem se o švédské dívce Gretě, novodobé spasitelce lidstva. Aby jen tak nemluvila do větru, vydala několik rad, jak si počínat, aby k tomu konci světa, za dvanáct let, jak varuje významný klimatický panel IPCC, nedošlo. Pročetl jsem rady velmi pozorně, zamyslel se a snažil se představit si, co by se v těch dvanácti kritických letech dělo s námi rady poslušně plnícími, tedy lidem obecným stejně jako jeho význačnými politiky a kapitány průmyslu:

Letecká doprava by se omezovala stále více, až nakonec z letišť udělaly by se sportovní stadiony, z hangárů posluchárny lektorů řídících nadále naše dobře míněné snahy. Na osiřelé letouny konaly by se školní výpravy nabízející dítkám poučení o strojích, které mohly způsobit konec světa, ale nezpůsobily, ani zmínka o tom, že takové stroje zachránily svět v poslední veliké válce.

Z dobytka a skotu k užitku zbyly by jenom kůže použité hlavně na boty, neboť chůze pěšky na libovolné vzdálenosti byla by běžnou praxí. Na sklizeň čočky, hrachu a podobně užitečných produktů země dodávajících člověku protein, neb stal se veganem, na ohromných lánech sklízely by úrodu stroje poháněná výhradně elektrickým proudem získaným v napájecích stanicích poháněných větrnými mlýny postavenými silou vůle a pozbylou platností zákona o zachování hmoty a energie.

Pracovní týden byl by čtyřdenní, pátý den zaměstnanci by navštěvovali semináře aktivistů, kteří by se i nadále zabývali záchranou pomýleného lidstva. Svobodné volby přestaly by existovat, existovala by jen jediná strana zvaná KGO (konec globálnímu oteplování) v čele s třicetiletou Gretou Thunberg.

Dost! Tak jsem se vydováděl, snad se tomu i zasmál, ale takový smích nemá daleko k nebezpečné pošetilosti, a sice z následujícího důvodu:

V šedesátých a sedmdesátých letech minulého století vznikl nový filosofický směr v tzv. frankfurtské škole v čele s Němcem Herbertem Marcusem, který pak ale většinu života prožil v Americe a sepsal dílo Jednorozměrný člověk, v podstatě předobraz dnešních tendencí a výsledků politické korektnosti a levicového liberalismu a neo-marxismu. V téže době rozkvetlo též hnutí hippies a v Americe zbité generace (beatnici). Znelíbení s kapitalismem, hledání nových cest životem, uchylování se k drogám a podobně. Na světových univerzitách stali se profesory levicoví intelektuálové, vyznavači zmíněného směru , kteří tomuto hnutí dodali ždibec vědeckého oprávnění, nebo se o to snažili.

Také nastal čas studené války, nepěkných to časů, ale na druhé straně jisté přehlednosti. Jedna strana věděla dost o druhé a moc atomu, kterou znaly obě, udržela svět v míru přizdobeném jen lokálnějšími válkami a nepokoji. Protože ale opravdu nic nemůže trvat věčně, došlo i na tu studenou válku a její konec. Ne však k trvalé spokojenosti nepokojného člověka. Rozpadla se říše Sovětského svazu, došlo k obnově demokracie v řadě zemí, rozkvětu tržního hospodářství, globalizace, informativní technologie, internetu, jenž obepnul neviditelným poutem celý svět.

Pak se 11. září 2001 zřítily mrakodrapy v New Yorku, když na ně narazila letadla s věrozvěsty Mohameda. Pokud panuje názor moudrých historiků, že svět se ve dvacátém století rozpadl výstřelem v Sarajevu, pak tedy, dle mého laického názoru, tento den 11. září je jiným takovým mezníkem. A život obyvatel západních zemí a USA se změnil, byť ne tak dramaticky jako v případě otevřeného konfliktu, ale zachvěly se základy svobody a demokracie, přibylo strachu.

Vynechám teď Usamu bin Ladina, Afghánistán, válku v Iráku a pokračuji rokem 2015, exodem migrantů z Blízkého východu a Afriky hlavně do Evropy za nadšeného povzbuzování kancléřky Angely Merkelové, sdělující, že Německo (a snad i ostatní Evropa) nastalé problémy zvládne, a to bez ohledu na velikou řadu teroristických zločinů těchto nově příchozích v mnoha evropských, ba i amerických městech. Jak sděleno, v poslední době valem roste zločinnost v několika severských zemích, do onoho roku 2015 nevídaná. Nastává čas cenzury a zamlčování trestných činů migrantů. Laskavý čtenář o tom ale jistě sám ví dost.

V roce 2016 v USA zvolen prezidentem Donald Trump, který v krátké době učinil řadu znamenitých skutků, za což je trvale odměňován nenávistí demokratů posedlých jeho odstraněním (impeachment) za jakoukoli cenu. Nepamatuji amerického prezidenta, kterému by byla jeho funkce stěžována tak nechutným způsobem jako jemu.

A tak se ocitám u podstaty zmíněného nebezpečí, které náš dosud snad povětšině svobodný svět očekává. Je to dnes už masové hnutí hnutí příslušníků mnoha druhů neheterosuexuální orientace, jež dnes v nejkošatější podobě označuje akronym LGGBDTTTIQQAAPP. A transgender již působí nejeden a ne právě malý problém. Zcela oprávněné vynoření homosexuálů a lesbiček z klosetů, jak se obrazně nazývá ta změna, proměnilo se v nátlak politického charakteru, který sílí a dostává stále bizarnější podobu. ( Znám několik lesbiček i homosexuálů, nikdo z nich ale se nezúčastňuje „pochodů hrdosti“ a nátlakových aktivit či hořekování nad jejich útlakem a šikanováním většinovou společností. Ve stručnosti vidím nebezpečí v tom, že dítkám je dopřáno, ba jsou k tomu nabádána, rozhodnout se o svém pohlaví!

A to druhé nebezpečí? Propagovaná neodvratná krize způsobená globálním oteplováním, manipulace davů, jejich bezmyšlenkovitost a rostoucí obava normálního, uvažujícího a argumentům přístupného obyvatelstva vyslovit svůj názor. Slovo začíná být pěkně nebezpečné, podobně jako tomu bylo v minulost za neslavně proslulých režimů! Tisíciletá, dnes i vědecky podložená zkušenost je tím hnutím zamlčována, nikdo se v podstatě nedozví, jaké jsou vstupy do počítačů provádějící simulace dlouhodobých předpovědí, zatímco předpovědi krátkodobé, dosahované podobnou technologií mají mnohdy dost daleko do přesnosti. Teplota vzduchu a obsah CO2 nejsou jediné hodnoty, které utváří a proměňují klima! Kolísání teplot atmosféry v průběhu věku, jistou roli a vliv mají změny sluneční aktivity a intenzity záření dopadajícího na Zemi, změny v mořských proudech, změny zemského magnetického (použito informací z knihy profesora Miroslava Kutílka, mezinárodně uznávaného odborníka). Dnes díky YouTube se kdo chce, může dozvědět o sdělení jiných klimatických vědců a odborníků, což, jsem si jistý, aktivisty omámené Gretou Thunberg sotva zajímá.

Už Seneca pravil svému příteli Luciovi: „Vystříhej se davu!“ Dnes davy dětí školou povinných každý pátek místo do učeben vyrážejí do ulic a diktují své vládě a spoluobčanům, jak si počínat. Švédská dívenka vzala na sebe podobu spasitele a davy nekriticky a nábožně naslouchají! A zde v Kanadě vítězná strana v právě uplynulých volbách měla jedno z hesel: „Zachraňte planetu - volte liberály!“

Jak tenhle podivuhodný galamatyáš může dopadnout?
Dovoluji si odpovědět: pravděpodobně ne příliš dobře!Staňte se jednou ze 30 testerek a vyzkoušejte novinku HiPP 2 BIO Combiotik®
Staňte se jednou ze 30 testerek a vyzkoušejte novinku HiPP 2 BIO Combiotik®

Už žádné odměřování správného poměru instantního mléka, převařování vody a čekání na její zchladnutí. Tekuté mléko HiPP 2 BIO Combiotik® je...


 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.