15.5.2021 | Svátek má Žofie


ÚVAHA: A pátý jezdec je Strach...

4.11.2020

V následující krátké úvaze se pokusím sdělit, proč jí uvádím názvem filmu Zbyňka Brynycha z roku 1964.

Po několik nedávných let dominovala událostem migrace z Blízkého východu a Afriky do Evropy a pak politický neklid v USA po zvolení Donalda Trumpa prezidentem. Demokraté nedokázali přijmout volební prohru a po tři roky byli jsme svědky dramatických událostí, jež měly vrcholit impeachmentem prezidenta. Ten shledán nevinným, stejně jako politikem, který v krátké době své moci dokázal splnit většinu svých předvolebních slibů.

Začal rok 2020 a ten záhy byl a stále je plný převratných událostí narušujících klid a mír v zemi, kde došlo k politickým událostem krajní důležitosti ohrožující nejvlastnější základy demokracie. Tato situace krajního významu ale není důvodem k této úvaze.

Protože tento koronavirus, záhy pojmenovaný covid-19, vyznačuje se od samého začátku snadným šířením a svou složitostí a mutacemi způsobil nejednou horkou chvíli specialistům epidemiologům a posléze... nežli jsme se nadáli, politikům.

I neodborník ví, že je to druh chřipky a chřipka jako taková, často spojená se zápalem plic, propuká v podzimním období. Intenzita a početnost nakažených (i zemřelých) v průběhu času vyvrcholí, než opět poklesne, ne však nadlouho, neboť roční období se střídají s danou pravidelností.

A přesně tak se stalo, s příchodem podzimu nastala nová panika, covid-19 se začal šířit v nové, ač, myslím, očekávané vlně, neboť jde o chorobu v podstatě sezonní.

Záměrně se nezmíním o situaci, jak je pandemie řešena v Evropě, soustředím se na amerického souseda. A právě tady tento rok 2020 je rokem velmi důležitých prezidentských voleb! Rozdílné názory na řešení krize prezidentem Trumpem a demokraty v čele s Joem Bidenem vedly nakonec k tomu, že covid-19 se stal věcí politickou, jedním z kritických argumentů.

A tu se stalo, prvního dne listopadu, kdy nové křivky nakažených (v mnohem menší míře zemřelých) opět stoupají, této nepříjemnosti neunikl ani Trump a první dáma Melania!

Je čas, abych se pokusil vysvětlit zmínku toho pátého jezdce... strachu.

Myslím, že neexistuje stoprocentně jednotný názor na skutečný vznik viru, na míru a opodstatněnost pandemie, není zcela jasno mezi jistotami a pochybnostmi. Zůstává však jedna jistota a skutečnost: Je to již v poslednějších letechpátáepidemie stejného místa vzniku - Číny! A nejen to. Netrvalo dlouho a bylo zjištěno nemalé provinění této země vedené komunistickou stranou, už desítky let usilující o světovou dominanci, hlavně od té doby, kdy do nastoleného čínského kapitalismu kontrolovaného komunisty investovala západní oligarchie miliardy dolarů a tzv. know-how za účelem zbohatnutí. To se podařilo, leč provázeno bumerangem záplavy zboží často nekvalitního a nebezpečného, stejně jako posílením vojenské síly země čítající 1,4 miliardy duší.

Dosud je více než pošetilé se domnívat, že každá nepříjemnost musí dříve či později skončit. Pominu-li nejkrajnější možnost, že Čína (tedy ČLR) se na této světová katastrofě projevila jen záměrným zamlčováním a lhaním o nebezpečí nového viru, ničím zločinnějším, pak mne udivuje, že dosud, po deseti měsících proměny dosavadního života obyvatel v zemích pandemií nejpostiženějších (a k nim patří, bezmála paradoxně, USA), se neozval rozhodný hlas, odpovídající velikosti a rozsahu dnešní pandemie, žádající potrestání viníka! Zůstává jen ten strach! A ne jenom z Číny, ale ten, kterému v tomto neradostném čase její spoluobyvatelé země, propadáme.

Zůstane vědomí oněch 1,4 miliardy navždy a za jakýchkoli okolností, v myslích politiků dosud svobodných a demokratických zemí?

(Zatím US republikáni v Kongresu vypracovali jakási dokument, pokus přivedení Číny k zodpovědnosti, dosud je ale demokraty jeho schválení odmítáno.)
 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.