Neviditelný pes

USA: Zachraňme Ameriku

27.10.2022

Přednesením svého projevu právě ve Filadelfii se americký prezident Joseph Biden pokusil využít ve svůj prospěch historické dědictví města, které stálo u zrodu naší americké demokracie, a zároveň pronesl tak ostře vyhraněný stranický projev, že jeho konečným odkazem může být ještě silnější rozdělení již tak rozděleného národa. Kdyby se chtěl k současným problémům amerického lidu skutečně přiblížit, tak by svůj projev přednesl v supermarketu, kde ceny základních potravin nezbytných pro pracující rodiny raketově rostou.

Pro přednesení svého projevu si také mohl vybrat několik newyorských čtvrtí, kde profesionální zločinci dostali od členů Bidenovy Demokratické strany de facto „propustku“ z vězení.

Nebo se také mohl postavit vedle benzínové pumpy a přiznat, že jeho energetická politika nás vrátila do éry energetické závislosti na cizích zemích, které jsou nepřátelské právě vůči té demokracii, kterou přísahal chránit.

Toto všechno nám připomíná, že Amerika se nachází v nebezpečném bodě zlomu, kdy je budoucnost naší země doslova ohrožena. Obávám se, že si nikdo v Bílém domě neklade otázku, jak se vyhnout podobnému selhání vedení, které v dějinách způsobilo, že se předtím neohrozitelně mocné země dostaly z pozice globální dominance na smetiště dějin. Stačí se přitom podívat na historii zemí, jako jsou Španělsko, Nizozemsko a Velká Británie, aby viděli, jak neschopné, nekompetentní a slabé vedení vedlo k nevyhnutelnému mocenskému pádu těchto zemí. Je to, jako by ve Washingtonu, D.C. na Pennsylvania Avenue č. 1600 stál dům, ve kterém nikdo nebydlí. (Poznámka překladatele: adresa Bílého domu)

Číňané ovšem historii pečlivě studují. S ekonomikou, která se rozpíná po celém světě, a armádou, která je nyní schopna hlídkovat v Tichomoří, zjevně sázejí na to, že Amerika ve zkoušce vůdcovství selže a po vzoru ostatních se vzdá své globální dominance. V takovém případě je Čína připravena tuto roli převzít.

Drsnou realitou je, že současný nájemník Bílého domu kupí chybu za chybou. Projev bohatý na stranickou rétoriku, ale chudý na cokoliv konkrétního, nevyřeší strategické chyby, kterých se dopouštějí ti, kteří složili posvátnou přísahu, že budou náš národ zachovávat, bránit a chránit.

Ještě je čas předat nové generaci Američanů silnou zemi schopnou bránit své hodnoty, své občany a svou budoucnost, ale bude to vyžadovat, abychom si přiznali to, co si jiné národy v podobné situaci přiznat odmítly – že dnes čelíme zlomovému bodu dějin.

Lawrence Kadish je členem správní rady Gatestone Institute.

Překlad původního textu: Saving America’s Future
Překlad: Libor Popovský, Helena Kolínská


Zveřejněno se souhlasem Gatestone Institute.zpět na článek