14.4.2021 | Svátek má Vincenc


USA: Voukisté přepisují slovník

5.1.2021

Zatím ve Spojených státech, ale na Evropu taky dojde

Demokratičtí představitelé americké Sněmovny reprezentantů, jmenovitě Pelosiová a McGovern, předložili pro 117. Kongres návrh na genderově korektní úpravu etického kodexu sněmovny, který v kapitole XIII, odst. 8(c)(3) vyjmenovává osoby vyloučené z placeného zaměstnaneckého poměru kvůli příbuzenskému vztahu k poslancům. V současné podobě jsou to: otec, matka, syn, dcera, bratr, sestra, strýc, teta, bratranec, sestřenice, synovec, neteř, manžel, manželka, tchán, tchyně, zeť, snacha, nevlastní syn nebo dcera, nevlastní otec nebo matka, nevlastní bratr nebo sestra, poloviční bratr nebo sestra, vnuk, vnučka.

Tento výčet není z hlediska pokrokové genderové ideologie dostatečně inkluzivní, jelikož nezohledňuje všechny genderové identity včetně nebinárních. Má být proto upraven do genderově neutrální podoby, jak zveřejnil The Epoch Times:

Such terms would be replaced with “parent, child, sibling, parent’s sibling, first cousin, sibling’s child, spouse, parent-in-law, child-in-law, sibling-in-law, stepparent, stepchild, stepsibling, half-sibling, [and] grandchild.”

V češtině tomu odpovídá (někde jen přibližně, protože přesný ekvivalent nemáme) rodič, dítě, sourozenec, rodičův sourozenec, sourozencovo dítě, partner, sňatkem spřízněný rodič, sňatkem spřízněné dítě, rodič partnera, sourozenec partnera, dítě partnera, nevlastní rodič, nevlastní dítě, nevlastní sourozenec, polosourozenec, vnouče.

Pohlaví z toho nepoznáte a to je přesně to, o co reformátorům jde: zrušit kategorii pohlaví, nahradit mužství a ženství čímsi bezpohlavním, co může bez problémů zahrnout kteroukoli z desítek současných i budoucích genderových identit.

Mílovými kroky se tak blíží doba, kdy slova otec, matka, syn, dcera z veřejných dokumentů úplně zmizí, nejdříve v Americe, potom nevyhnutelně i u nás. Nakonec budou možná docela zakázána, voukisté se o to už postarají. Děti se ve škole budou učit nová, genderově neutrální zájmena, případně místo on, ona, ono budeme všichni jen bezpohlavní ono. Oblékat se budeme po vzoru Severní Koreje do jednotné uniformy, záchody i umývárny budou společné, jak to leckde v pokrokovější cizině můžeme vidět už dnes. Mezi zakázaná slova nakonec bude patřit i muž a žena, jenu zvířat snad bude dovoleno nadále rozlišovat samce a samici. To má být pokrok, tohle opravdu chceme?

Orwell i Huxley by se divili, jak realita začíná překonávat jejich nejbujnější fantazii. A satan, jemuž se podle Baudelaira podařilo přesvědčit hloupé lidstvo o své neexistenci, se škodolibě chechtá do dlaní, napsal by Gilbert K. Chesterton.Jarní úklid raz dva: Jak na čistou podlahu i bez lezení po kolenou a otravného ždímání hadru?
Jarní úklid raz dva: Jak na čistou podlahu i bez lezení po kolenou a otravného ždímání hadru?

Přes zimu jsme si do domácností natahali spoustu nepořádku, kterého je teď potřeba se zbavit. Doba si žádá pořádný jarní úklid. V redakci jsme...


 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.