Neviditelný pes

USA: Volby skončily, sčítání pokračuje

10.11.2022

Integrita volebního procesu je podle týdeníku Newsweek na třetím místě důležitosti hned za ekonomikou a kriminalitou. Větší důležitost jí přikládají republikánští voliči. Tady je jeden střípek do mozaiky, proč tomu tak je. Kompletní zdrojová informace na konci článku.

V roce 1981 žalovala Demokratická strana republikány, že protizákonně omezovali možnost zejména černošských a hispánských voličů účastnit se voleb ve státě New Jersey.

Podle žaloby se Republikánská strana dopustila řady porušení volebního zákona. Mimo jiného měla umístit v okolí volebních místností neoprávněně stojany s upozorněním, že oblast je monitorována agenturou pro zajištění bezpečnosti voleb, nabízela odměnu tisíc dolarů za informaci, která povede k obvinění z porušení volebního zákona nebo zastavovala příchozí voliče a neoprávněně je kontrolovala. Všechny tyto události se odehrávaly ve volebních okrscích, ve kterých žili převážně obyvatelé černošského a hispánského původu.

Dohoda z roku 1982
Žaloba skončila dohodou mezi demokraty a republikány, nad jejímž uzavřením dohlížel soud a podle které byla omezena možnost Republikánské strany účastnit se kontroly voleb a vysílat volební pozorovatele do volebních místností. Jednotlivý volební kandidát mohl vysílat své pozorovatele, ale bez jakékoli podpory strany.

V dohodě se v odstavci 2 e) doslova píše, že Republikánská strana se „zdrží jakýchkoli aktivit na zajištění integrity hlasovacích lístků ve volebních místnostech nebo okrscích“, které jsou podle definice dohody rasově smíšené.

Platnost: celé USA
Dohoda se vztahovala na všechny státy Unie a zůstala v platnosti po dobu téměř čtyřiceti let. Soudce Dickinson Debevoise, který dohlížel na její uzavření, byl jmenován demokratickým prezidentem Jimmy Carterem a opakovaně vyhověl žádostem demokratů na její prodloužení.

Například v roce 2009 odmítl žádost Republikánské strany na zrušení dohody a prodloužil její platnost o osm let, pokud se neprokáže, že ji republikáni porušili. V případě porušení by se automaticky prodloužila o dalších osm let, tedy až do roku 2027.

Čtyřicet let bez kontroly
Téměř čtyřicet let měla Republikánská strana omezenou možnost vyslat své volební pozorovatele do klíčových volebních okrsků, aby kontrolovali řádný průběh voleb. Oproti demokratům to byl handicap.

Například ve volbách v roce 2012 upozornil Barack Obama, že Demokratická strana najmula 18 tisíc právníků, aby sehráli roli volebních pozorovatelů. Opatření, které Republikánská strana podle smlouvy z roku 1982 nemohla učinit. Naopak se musela soustředit na to, aby smlouvu žádným způsobem neporušila.

Například v roce 2016 během prezidentských voleb žalovala Demokratická strana Republikánskou stranu za to, že od ní volební štáb Donalda Trumpa dostal podporu při snaze o zajištění volebních pozorovatelů.

Pomohl až nový soudce
Teprve smrt soudce Debevoise v roce 2015 umožnila Republikánské straně, aby se z dohody vyvázala. Nástupce soudce Debevoise rozhodl v roce 2018 o ukončení platnosti smlouvy.

Prezidentské volby v roce 2020, ve který byl prezidentem zvolen Joe Biden, byly prvními volbami, během kterých nebyla Republikánská strana omezována dohodou z roku 1982. Republikánská strana ale vstoupila do voleb v roce 2020 nepřipravena a bez zkušeností po desítkách let, kdy její jedinou snahou bylo zajistit, aby ji Demokratická strana nežalovala za porušení smouvy z roku 1982.

Současné volby budou první volby po 40 letech, ve kterých nebude Republikánská strana omezena v možnosti monitorovat integritu voleb a do kterých vstoupí poučena z voleb minulých.

Show bude pokračovat
Proto lze očekávat, že uzavřením volebních místností to jen tak neskončí. Tisková mluvčí Bílého domu již oznámila, že občané musí počítat s tím, že sčítání hlasů potrvá minimálně dny. Demokratická strana v Pennsylvánii napadla rozhodnutí soudu, podle kterého nesmí být jako platné považovány hlasovací lístky zaslané poštou bez datumu. A včera v průběhu dne oznámil volební okrsek Maricopa ve státě Arizona, že jejich volební přístroje nefungují.zpět na článek