Neviditelný pes

USA: Skandál kolem Clintonové nekončí

19.7.2016

Ředitel FBI James Comey oficiálně oznámil, že použití domácího počítače pro posílání služební pošty, jehož se dopustila Hillary Clintonová v době, kdy zastávala post ministryně zahraničí Spojených států, je projevem nezodpovědné ledabylosti, ale nezavdává důvod k zahájení jejího trestního stíhání. Závěr FBI je obecně vnímán jako mimořádně rozporuplný. Znamená totiž, že politické vyšetřování aféry bude pokračovat a zatěžovat prezidentskou kampaň Clintonové.

James Comey na své tiskovce a na vystoupení v Kongresu nejednou zdůraznil, že tehdejší ministryně neměla v úmyslu porušit zákon nebo poškodit zájmy Spojených států. Ovšem úmysl není nutnou podmínkou uznání viny – ve znění zákona zločinná nedbalost může být soudně stíhána, neboť úředník v tak vysoké pozici musí z definice vědět, jaká informace je či není utajená, i když není opatřena hlavičkou Přísně tajné. Někteří komentátoři spatřují porušení zákona již v samotném faktu zřízení domácího počítačového účtu, který může být snadno prolomen hackery.

Čistě teoreticky republikánští soupeři Clintonové mohou proti ní zahájit další stíhání v případě, pokud dojde k úniku jakékoli utajované informace vydolované z jejího soukromého účtu. Byla by to dvousečná zbraň, pro mnohé stoupence demokratů by to vypadalo jako zlovolné zneužití skandálu, v němž se bývalá ministryně mohla dopustit křivopřísežnictví. Spíše lze očekávat jiný postup: brzy se objeví předvolební šoty, kde výpovědi samotné Clintonové a Jamese Comeyho si budou navzájem protiřečit. Kongresmani se nepochybně budou ptát, v čem je základní rozdíl mezi pojmem „mimořádná ledabylost“, kterým Comey označil jednání Clintonové a termínem „zločinná nedbalost“, jež je postižitelná zákonem.

Dá se předpokládat, že Kongres předvolá ke slyšení značný počet bývalých vojáků a rozvědčíků odsouzených k různým trestům za přečiny mnohem méně ohrožující bezpečnost Spojených států než to, co si dovolila Clintonová. Na tomto pozadí nový význam dostanou nesrovnalosti zjištěné při auditech dobročinné nadace rodiny Clintonových.

Pár dnů před tiskovkou, na níž se ředitel FBI dopustil dvousmyslných prohlášení, jeho šéfka, ministryně spravedlnosti Loretta Lynchová, se nečekaně a jakoby náhodně setkala na letišti města Phoenix s Billem Clintonem. Toto rendezvous mělo účinek výbuchu bomby. Hned poté deník New York Times přinesl senzační zprávu o tom, že paní Lynchová dostala příslib zachování své funkce v příští vládě Hillary Clintonové v případě, že jí půjde na ruku. Tato informace má neméně výbušný potenciál jako celá příhoda se zneužitím domácího počítače pro rozesílání přísně tajných zpráv. Začíná horká fáze volební kampaně.

Vysíláno na ČRo Plus, publikováno na www.rozhlas.cz/pluszpět na článek