28.5.2022 | Svátek má Vilém


USA: Má ruské ponížení reálný základ?

29.1.2015

Jan Macháček uvedl začátkem prosince v Názorech a argumentech komentář „Putinova kleptokracie, náhoda nebo plán?“ Opíral se přitom o esej Anne Applebaumové, známé americké novinářky v časopise New York Review of Books.

Applebaumová recenzovala knihu Karen Dawishové, politoložky z university v Ohio s názvem Putinova kleptokracie, s podtitulem Komu patří Rusko?, v níž podnikla rozsáhlou rešerši privatizačních aktů, jež přispěly ke vzniku současného ruského režimu.

Na základě podobných knih dospívá Anne Applebaumová k závěru, že tradiční výklad o podílu Západu na fiasku ruské transformace je mýtus.

Macháček si jako Applebaumová v komentáři klade otázku: Co když reformy nikdy nebyly nejdůležitější částí příběhu a zmatený právní řád nebyl omyl či vedlejší produkt, ale od začátku záměr? Applebaumová cituje novinářku Freelandovou, která tvrdí, že všeobecná hrozba kriminalizací byla jistou formou kontroly.

Zmíněná Karen Dawishová ve své knize, která je k dispozici ke stažení na internetu, jde dál: nešlo o reformy, ale promyšlený plán KGB. Macháček je k tvrzení Dawishové skeptický – a dobře činí.

Její kniha je názornou ukázkou mediální manipulace. Obávám se však, že totéž je možné říci o eseji Anne Applemaumové.

Dawishová ve své knize cituje slyšení před kongresovým výborem, které se týkalo praní ruských špinavých peněz.

Konalo se v roce 1999 a účastnila se ho celá řada osob, agent KGB, americký bankéř, šéf kanceláře CIA v Moskvě Palmer a mj. i americká novinářka Anne Williamsonová, která v rozhodující době, tzn. od konce 80. let až zhruba do roku 1993, pracovala jako volná novinářka pro The Wall Street Journal a The Spy Magazine a zblízka viděla, jak vypadala privatizace a role amerických expertů v ní. Časopis Listy uveřejnil některé její články již v roce 1998.

Williamsonová při slyšení vypověděla, že se na rozkrádání Ruska podíleli američtí poradci, kteří měli pomáhat se zaváděním reforem, a ukazuje přesvědčivě, že mezi ně patřili i vysocí úředníci v Clintonově administrativě, a že se nejednalo jenom o přírodní zdroje Ruska, ale dokonce o peníze amerických daňových poplatníků, které byly určeny na pomoc Rusku.

Tedy diametrálně jiný obrázek než líčí Dawishová. Také jiný než Anne Applebaumová, která odmítá jakýkoliv podíl USA na pokoření Ruska v 90. letech.

Vzhledem k tomu, že Dawishová cituje ve své knize slyšení, na kterém se podílela i Anne Williamsonová, je vyloučeno, že by její stanovisko nečetla. Ve své knize ji ale zcela ignoruje.

Na závěr slyšení se předseda výboru Leach zeptal Williamsonové, jestli zanechá k výpovědi písemné poznámky. Odpověděla mu, že to není třeba, protože jí v nejbližší budoucnosti vyjde kniha Nákaza: zrada svobody, Ruska a Spojených států v devadesátých letech. V ní popíše praktiky amerických poradců.

Kniha nikdy nevyšla. Jak vyplývá z jedné zmínky rovněž v časopise New York Review of Books, měla Williamsonová slib od významného newyorského nakladatele, že jí knihu vydá.

Jenže když zjistil, jak výbušný má obsah, že se v ní kromě špiček Clintonovy administrativy kritizují i experti, kteří si rádi připisují zásluhy za pomoc Rusku, včetně George Sorose, nechtěl ji vydat nikdo. Odkazy jsou z internetu vymazány.

Tak to chodí. Knihu Karen Dawishové nabízí nakladatelství Schuster a Schuster k volnému stažení na internetu, určitě po úplném vyplacení honorářů, i když ji Cambridge University Press kvůli právním rizikům odmítlo vydat, knihu Anne Williamsonové čtou zájemci v rukopise. Na honoráře si asi bude muset počkat.

Vysíláno na ČRo Plus, publikováno na www.rozhlas.cz/plus