Neviditelný pes

USA: Kontrolní otázka

31.8.2020

„Soudruzi, mám pro vás takovou kontrolní otázku. Kdy to vypukne u soudruhů imperialistů v USA? Nevíte? Tak já vám to řeknu, soudruzi! Největší bordel vypukne u soudruhů imperialistů v USA, až tam spočítaj´ ty volby! Kdy to bude, soudruzi? Nevíte? Tak já vám to řeknu úplně přesně. Bude to 3. listopadu 2020. Možná o pár hodin dřív, podle toho, jak to tam ty soudruzi imperialisti spočítaj´!“

No, v tomto případě bych zástupci velitele pro věci politické, poručíku Troníkovi věřil. Já to odhaduji taky tak. Pokud ty volby budou. Předpokládejme, že budou, a představme si, co se stane, až vyhraje Joe Biden.

Tak nejdřív si někteří komentátoři v televizích radostí vyřvou hlasivky, jiní štěstím zapláčí a připravené mluvící hlavy budou pronášet chvalozpěvy na moudrý a pokrokový lid USA. Hillary Clintonová závistí zežloutne. Televizní osvětlovači nasvítí studia tak, aby všichni diskutující byli co nejtmavší, bílá barva tváře bude od té chvíle nebezpečná.

Na ulicích vypuknou orgie nadšení. Všichni společně, bílí i černí, budou jásat nad vítězstvím pravdy a lásky. Vysokoškolští studenti z radosti zapálí několik aut údajně ne dost pokrokových profesorů na universitních parkovištích. Nikdo si toho ani nevšimne, protože z radosti „pokrokových demokratů“ už budou plát tisíce automobilů, menších i větších obchodů a pár (možná desítek) státních budov. Také nějaké benzinky, to je v Americe tak nějak normální, že. Příslušníci a obdivovatelé hnutí „„Black Lives Matter“ vezmou obchody útokem a vyberou si v materiální podobě zálohu na odškodnění „za dobu otroctví“. Obchody si otevřou cihlou do výkladní skříně.

Tuto zásadní protikapitalistickou akci už dlouho připravují a trénují různé „progresivní“ neomarxistické skupiny. Jako teroristická organizace Antifa. A další a další, jako jsou „Democratic Socialists of America“, „Workers World Party“ a „Industrial Workers of the World“ nebo „Socialistická střelecká asociace“, „Střelecký klub Huey Newtona“ (Huey Percy Newton byl černý terorista a zakladatel Black Panther Party), „Růžové pistole“ (Sdružení ozbrojených homosexuálů), „Včasné varování“, což je střelecký klub homosexuálů a transsexuálů. Ve Spojených státech už dávno zbrojí i krajní levice.

K nim se přidá to, čemu my v Evropě říkáme buď „lumpenproletariát“, anebo prostě verbež. Ta už to má od dob zavedení „pozitivní diskriminace“ a řádění pouličního násilí například pod vlajkou hnutí „Černí panteři“ celkem nacvičené. A ví, že media jsou na jejich straně a policie si na ně moc netroufá.

Lze očekávat, že v ulicích opět vypukne nový agresivní druh sektářství vyžívající se v požadavku rituální očisty bílé rasy. Organizovaný vzestup tohoto černého rasismu se datuje od sedmdesátých let, například od vzestupu radikálního hnutí „Národ islámu“ (Nation of Islam). Hnutí bylo sice založeno v roce 1930 a je složené pouze a pouze z černošských muslimů, kterými arabští muslimové ostentativně pohrdají, ale od sedmdesátých let získává na síle.

Mediálně vděčné je pak veřejné pokoření běžných obyvatel, nejlépe bělochů, před černými a bílými progresivními aktivisty. Považuje se za ukázku veřejného mediálního přiznání viny bílé rasy na otrokářství a tzv. „genocidním kapitalismu“ a je prováděné spektakulárním pokořením a ponížením náhodných obětí. A to včetně toho, že jsou běloši a policisté (jakékoli barvy) nuceni před „revolučními gardami“ klečet a rituálně žádat o odpuštění.

Lze očekávat také hromadné, již předem vyzkoušené a dobře organizované fyzické útoky na federální a státní budovy. Například soudy a jiné místní budovy státní správy. Účelem je budovy „revolučně dobýt“ a rituálně očistit jejich zapálením.

Ostatně, nelze při tom příliš očekávat obranné zásahy policie. Po zkušenostech s demokratickými starosty, kteří už od jara nařizují policii vyklidit vlastní budovy a řádícímu davu neklást odpor. To samé platí o hasičích, zvláště po tom, co se z řádících a rabujících davů začíná střílet.

Zcela určitě se bude za jásotu zvláště černochů a tzv. vzdělané „pokrokové“ bílé mládeže pokračovat v kácení soch a památníků. Cílem může být prakticky každá socha kohokoliv, kdo byl vzdělaný a bílý, tj. asi tak 90 % soch v USA. Co všechno bude z radosti, že padla bílá kapitalistické diktatura, zničeno, si lze jen těžko představit. Stačí, aby jakýkoliv v historii téměř negramotný „pokrokový vysokoškolský student“ zařval u jakékoliv sochy, že je to socha rasisty a fašisty (mladí Američané jsou obzvláště tupí v chápání toho, co je to fašismus a nacismus, většinou to ani netuší), a je vymalováno.

Všimněme si, že většiny těch zločinů - označovaných jako „bouře anebo výtržnosti“, ale hlavně jako protirasistické a protikapitalistické demonstrace - se prakticky zúčastňují jen „pokrokoví“ černí a pokrokoví bílí. Rabování pak ovšem probíhá téměř internacionálně.

Ovšem jak svědčí lidé, co na místě v USA byli, a také různá videozáběry, na kraválech a výtržnostech se nezúčastňují prakticky žádní Asiaté a skoro žádní „snědí“ muslimové a je vidět jen málo „Latinos“. Tedy Středo- a Jihoameričanů. A nevím, že by někdo viděl a zdokumentoval, že by se na těchto akcích podíleli Indiáni. Tedy až na „profesionální Indiány“ podobné evropským „profesionálním Romům“.

Tyto skupiny obyvatel totiž často vlastní menší ochody či menší firmy, které dav údajně bojující za „utlačované menšiny“ drancuje. A navíc, shora vyjmenované etnické a skupiny nejsou přáteli žádných pokrokových lidiček z LGBT. Jejich příslušníci ty zvláště agresivní homosexuály a jiné „sexuální menšiny“ většinou otevřeně a veřejně nesnášejí a opovrhují jimi. Také „pokrokový“ postoj k rodině, všechny ty gendery a manželství leseb a homosexuálů jsou jim většinou odporné. Tyhle všechny rasové a náboženské skupiny naopak preferují pevnou rodinu, společnou práci, společné sdílení society a je v tomto případě jedno, že Indiáni a Latinos nepreferují vzdělání, zatímco Asiaté naopak.

Evropská pokroková media to zatajují, asi tak jako desetiletí zatajovala obrovský pokrok Číny, abychom se jednoho dne vzbudili vedle ekonomického a politického giganta. Shora jmenované skupiny nemusí souhlasit s Trumpem, ale nad Joe Bidenem a jeho partou se jim zvedá žaludek. No a když hlasití podporovatelé demokratů, což je dnes neomarxistická a totalitární strana, podporují ničení jejich majetku a životů, začínají se bránit. Prodej zbraní raketově roste.

Těm mladým pitomečkům (prohlédněte si videozáznamy z tzv. protestů), co si myslí, že jde o jeden veliký mejdan, a velice se baví, nedochází, že všechno má svoji kritickou mez. Netuší, že existuje jeden z nezměnitelných zákonů společnosti a to je „zákon přechodu kvantity v kvalitu“. Překročí-li společnost určitou kvantitu (třeba množství demonstrací a davové kriminality), změní se náhle i „kvalita“ společnosti.

Je to, jako když začne padat na horách sníh. A padá a padá, vše se zdá být v pořádku, až najednou kvantita změní „kvalitu“ a pak se náhle vločky stanou masou a padající laviny pak zabíjejí lidi, smetou lesy i celé vesnice. Náhle je vše jinak.

Lze tedy očekávat, že „mlčící většina“ bílých, ale i „barevných“ příslušníků dělnické třídy, nižší střední třída a konservativní část vyšší střední třídy bude na takovou změnu reagovat. A násilí plodí násilí. A odpor. Začíná to chápat i Biden. Ale to je jen loutka v rukou „revolucionářů“.

Aktivisty a rabujícími davy doposud napadaná část společnosti si už začala hromadně opatřovat zbraně a po skupinách bránit své domy a zdroje obživy. Volby jsou relativně daleko, ale už teď se střílí. Tím nemyslím policii. Venkovská městečka a celé příměstské oblasti s desetitisíci obyvateli odmítají poslouchat „demokratickou administrativu“ a uzavírají se. Nikdo dovnitř, nikdo ven.

Totéž se začíná dít i v oblastech, kde žije většina Latinos, Asiatů atd. Tyto skupiny se stále částečně řídí svými vnitřními zákony a mají vlastní ozbrojenou sílu. Gangy. Těm se vůbec nelíbí pokrokářský marxismus a místní s nimi toto přesvědčení sdílí. Kdysi se to ukázalo třeba v Itálii, kde by se Spojenci bez dohody s Mafií nikdy tak lehce na Sicílii nedostali. A dnes se to potvrzuje v mnoha státech Střední a Jižní Ameriky, kde místní, často drogové gangy zajišťují alespoň základní chod celých oblastí a tvrdý, ale snesitelný život té spodní části společnosti. Ta ovšem bývá početně většinová.

A tahle síla se ani s černými rasisty ani s jejich bílými souputníky nemíní malovat. No a když Biden a Kamala Harrisová vyhlašují volebním heslem demokratů, že když vyhrají, prakticky zruší policii, co lidem zbude?

Jo, vy byste chtěli vědět, co se stane, kdyby vyhrál Trump? To by slzy TV komentátorů tekly z obrazovek až na zem. Jinak si většinu těch malérů, co jsem o nich psal shora, vynásobte asi tak pěti.

Jak říkával kdysi Jan Masaryk v pořadu Volá Londýn: „Dobrou noc a pevnou naději!“

Naději, že se z toho, co jsem prokoval, zase až tolik nesplní. A že to Amerika přežije. A my s ní. Bez ní jsme i s tou naší Evropskou unií v „piheli tmavé“.

Jen poznámka pro „hluboké myslitele“. Já vůbec nezlehčuji problém toho, že se mnozí černí Američané považují za utlačované, jako potomci vykořisťovaných otroků.

To je velký problém. Jako byl v Evropě před 150 lety v otázce proletářů. Ale my už máme zkušenost, jaké strašné následky mívá pokus ustanovit vládu na ideologii ponížených.

Kontrolní otázka: Tuší vůbec někdo z „pokrokářů“ a jejich nadšených podporovatelů, s čím si tady vlastně hrají? Vědí to ti soudruzi? Nevědí! A my také ne.

Na to, že asi bude průser, by ovšem přišel i soudruh poručík Troník. A Boha jeho, verte mi, aj major Terazky.zpět na článek