30.11.2021 | Svátek má Ondřej


USA: Koho a co volí letos lidi na dědině v Ohiu

3.11.2018

V ostře sledovaných listopadových volbách v USA půjde hlavně o to, která strana bude mít většinu v Senátu a Sněmovně reprezentantů ve Washingtonu. Volí se i na státní a místní úrovni. Jak vypadá volební lístek na vesnici v Ohiu?

Na volebním lístku v Ohiu se favoriti do jednotlivých funkcí výhradně „kroužkují“. Vedle každé volby se jednoduše vyplní černým perem elipsa a jeden lístek se všemi volbami se vhodí do sčítacího stroje ve volební místnosti.

Letos 6. listopadu se volí do následujících funkcí, rozhoduje se o několika zvláštních daních a jedné otázce v celostátním referendu.

Boston Heights 1

Celý volební lístek, jak jej vyplňují voliči ve vesnici Boston Heights v Ohiu. Vzor stažen z veřejně přístupných stránek volební komise https://summit.ohioboe.com/apps/ballotlist.aspx

Projdeme volební lístek od začátku do konce. První sloupec vlevo začíná instrukcemi voliči a pokračuje dole volbou guvernéra státu Ohio a jeho zástupce. Guvernér je představitel výkonné moci, jakýsi předseda vlády státu. Současný úspěšný guvernér a prezidentský kandidát republikán John Kasich nekandiduje.

Boston Heights 2

Volba guvernéra státu Ohio

Následují čtyři další přímo volené funkce, rovněž na čtyři roky:

Funkce „Attorney General“: ekvivalent ministra spravedlnosti. Attorney general je nejvyšší státní úředník zaštiťující právní záležitosti. Doslovný překlad titulu „generální obhájce“ nevystihuje dobře popis práce.

Funkce „Auditor of State“: zodpovědnost za kontrolu úředníků státu. Doslovný překlad „státní auditor“ vystihuje popis práce.

Funkce „Secretary of State“: zodpovědnost za organizaci voleb a registraci firem v Ohiu. Doslovný překlad „tajemník“ nebo „sekretář státu“ vystihuje popis práce. Pozor ale na záměnu: Spojení „Secretary of State“ se na federální úrovni používá pro „ministra zahraničí“ USA, kterým je v současné době Mike Pompeo.

Funkce „Treasurer of State“: ekvivalent ministra financí. Doslovný překlad „pokladník státu“.

Boston Heights 3

Volba nejvyšších úředníků státu.

Vítězný guvernér z jedné strany tedy může mít v týmu nejvyšší úředníky z jiných stran, podle rozhodnutí voličů, nikoli vlastním výběrem.

Existuje možnost svoji volbu na lístek dopsat. Pokud je k volbě zaregistrovaný aspoň jeden další kandidát, poslední volba „write-in“ je k dopsání. Letos tedy ve volbách guvernéra a tajemníka může volič dopsat jméno svého kandidáta a zakroužkovat ho. Pro platný hlas ale dopsaný kandidát musí být k volbě zaregistrovaný.

Volby do Kongresu USA

Senátor za Ohio. Obhajuje demokrat Sherrod Brown a vypadá to tak, že obhájí. Stejně jako v ČR se senátor volí se na šest let. Každé dva roky se volí asi třetina stočlenného Senátu. Každý stát zastupují dva senátoři. Druhým senátorem za Ohio je republikán Rob Portman.

Zástupce ve Sněmovně reprezentantů. Celá Směmovna reprezentantů se volí každé dva roky. V našem obvodě obhajuje republikán Dave Joyce a vypadá to, že obhájí. Sněmovna reprezentantů má 435 členů reprezentujících obvody s podobným množstvím obyvatel. Lidnaté státy mají tedy větší zastoupení ve Sněmovně.

Boston Heights 41

Volby do Kongresu USA.

Volby do Kongresu státu Ohio

Ohio má svoji vlastní ústavu a svůj vlastní zákonodárný sbor. Podobně jako Kongres USA se skládá ze Senátu a Sněmovny reprezentantů.

Senátor v senátu Ohia. Senát čítá 33 senátorů. Před volbami 2018 je v Senátu 24 republikánů a 9 demokratů.

Kongresman za volební obvod. Sněmovna čítá 99 členů. Před volbami 2018 je v ní 64 republikánů a 34 demokratů, jedno místo je volné.

Boston Heights 51

Volby do Kongresu státu Ohio.

Volba členů okresní rady v okresu Summit. Okres Summit zahrnuje největší město Akron jižně od Clevelandu a naši vesnici Boston Heights. Volič kroužkuje jednoho, dva nebo tři kandidáty ze šesti. Celá rada má jedenáct členů

Boston Heights 6

Volba do rady okresu Summit.

Volba soudců. Dva do Nejvyššího soudu státu Ohio, jeden do regionálního odvolacího soudu a čtyři do okresního soudu.

Boston Heights 7

Volba soudců

Tato volba je pro voliče poměrně složitá, pokud se osobně nezajímá o konkrétní práci a rozhodnutí učiněná kandidáty. Obvykle se informace šíří přes kamarády, známé a poskytované letáky kandidátů. Z hlavních médií přichází pro tuto volbu minimální množství informací.

Referendum na základě petice o snížení trestů za drobnější drogové prohřešky (Issue 1 - Otázka číslo 1). Schválení by znamenalo změnu ústavního dodatku státu Ohio. Na volebním lístku je popsáno poměrně detailně, co by schválení dodatku znamenalo, jako například snížení trestů lidem již uvězněným, považování drogových deliktů za „přestupek“, nikoli „zločin“, nemožnost udělit nepodmíněný trest za první dvě provinění, ale až za třetí během 24 měsíců. Otázka zní: „Schválit dodatek ANO - NE“.

Boston Heights 8

Referendum: Otázka 1

Všechny volební okrsky v Ohiu odpovídají na otázku č. 1. Soubory dalších otázek jsou pro každý volební okrsek jiné. Každá otázka má ale v rámci státu Ohio své unikátní číslo.

Ve vesnici Boston Heights, která spadá pod okres Summit a školní okrsek Woodridge, jsou na volebním lístku další tři otázky referenda: Schválení či neschválení zvláštních daní.

Otázka č. 6 (Issue 6): Financování škol v rámci školního okrsku Woodridge. Během 5 let vybrat 4 miliony dolarů na školy v okrsku. Volba: PRO - PROTI.

Otázka č. 8 (Issue 8): Během 6 let vybrat 3,25 milionu dolarů na „služby dětem“ v rámci okresu Summit. 2,25 milionu prodlužuje stávající ustanovení, 1 milion je navýšení. Volba: PRO - PROTI.

Otázka č. 37 (Issue 37): Prodloužení stávající platby na budovy a požární stanici ve vesnici Boston Heights. Volba: PRO - PROTI.

Boston Heights 9

Daňová referenda.

Letos jsem odvolil poštou, poněvadž 6.11. budu na cestách sledovat sčítání a výsledky, jak doběhli „moji koně“. V případě, že člověk je v místě bydliště v den voleb nepřítomen, může volit poštou. Je mu zaslán stejný volební lístek, ve kterém začerní vybrané elipsy, vhodí do obálky, obálku zalepí. Obálka je označena jeho jménem, volič ji zalepenou podepíše a označí číslem řidičského průkazu. Pak ji vloží do další poštovní obálky a pošle komisi nejpozději den před volbami.

Jako obvykle, bojovníci o hlasy burcují na poplach a zdůrazňují význam těcho voleb, stejně jako každý rok, když se blíží první úterý v listopadu. Takových úterků ještě bude...

Převzato z blogu Stryczek.blog.idnes.cz se souhlasem autora.Vyhrajte balíček Kendamil XXL a k tomu výborné kaše pro vaše miminko
Vyhrajte balíček Kendamil XXL a k tomu výborné kaše pro vaše miminko

Kendamil je kojenecká výživa bez kompromisů. Dopřejte svému děťátku to nejlepší – oblíbenou prémiovou výživu v XXL balení! 3 z vás ji pošleme a...


 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.