12.8.2022 | Svátek má Klára


USA: Kdo bude smět do Ameriky?

9.8.2017

Ostrá veřejná polemika se ve Spojených státech očekává kolem návrhu zákona o reformě imigrační politiky. Návrh předložený dvěma senátory Tomem Cottonem a Davidem Perduem podpořený prezidentem Trumpem předpokládá zavedení nového mechanismu výběru potenciálních přistěhovalců s ohledem na jejich odbornou kvalifikaci a podstatné snížení počtu těch, kdo se přestěhovávají do země na základě příbuzenských vazeb.

Očekává se, že kolem tohoto sporného tématu se budou točit vášně během voleb do třetiny Kongresu, jež se budou konat na podzim příštího roku.

Prezident Trump doufá, že díky novému zákonu se počet držitelů tzv. „zelené karty“, což je povolení k pobytu a k zaměstnání, podaří snížit z půldruhého milionu na půl milionu osob ročně. Přitom bude zrušena imigrační loterie s jejími národními kvótami. Na „zelenou kartu“ budou mít přednostní nárok jen manželé a nezletilé děti Američanů pobývajících v cizině, ruší se automatické právo vzdálenějších příbuzných na přesídlení do Spojených států.

Noví přistěhovalci budou mít nárok na sociální dávky až po uplynutí určité zákonem stanovené doby. Další změna spočívá v tom, že zatímco dříve žádosti o udělení přistěhovaleckého víza cizincům podávaly jednotlivé podniky podle svých kádrových potřeb, nově bude výběr kandidátů v kompetenci státních orgánů.

Každý žadatel bude posuzován podle souhrnu ukazatelů tvořících bodový systém. Body se přidělují s přihlédnutím k věku, rodinnému stavu, vzdělání a odborné způsobilosti. Zohledňují se také znalost angličtiny, společenské postavení, podnikatelské, sportovní či jiné úspěchy nebo nabídka vysoce placeného zaměstnání.

Bílý dům prohlásil, že tím plní předvolební předsevzetí ve všem upřednostňovat Američany, neboť současný systém je naopak diskriminuje a vystavuje nerovné soutěži s neomezeným proudem cizinců připravených vykonávat jejich práci za pakatel.

Demokratičtí zákonodárci se dušují, že tento návrh zákona, ve kterém spatřují známky bělošského rasismu, každopádně zablokují. Oproti tomu analytik nadace Heritage Foundation James Carafano má za to, že Američané se příliš dlouho věnovali pouze ilegální imigraci a ochraně hranic a naprosto zanedbali imigraci legální, která dávno potřebuje fundamentální reformu.

„Potřebujeme imigrační systém odpovídající požadavkům 21., nikoli 19. století,“ tvrdí James Carafano a pokračuje: „Některé země s obdobnými demografickými problémy, jako jsou naše a se stejnou potřebou ́čerstvé krve ́, třeba Kanada nebo Austrálie, experiment se zavedením bodového systému již mají za sebou a s výsledky jsou velice spokojeny.

Imigrační reforma je vždy choulostivá záležitost, za každou stranou stojí vlivná lobby, ve sporu jsou vždy vítězové a poražení a k jejímu zařazení do politické agendy je vždy třeba velké odvahy. Každopádně nevidím smysl v zachování současného systému, který upřednostňuje vzdálené příbuzné amerických občanů před špičkovými profesionály,“ míní James Carafano.

Nyní je jen jeden z patnácti přistěhovalců vpuštěn do Spojených států díky svým odborným znalostem. Pro srovnání: podíl odborníků mezi imigranty do Kanady činí 63 %.

Vysíláno na ČRo Plus, publikováno na www.rozhlas.cz/plus