6.6.2020 | Svátek má Norbert


USA: Důvod se divit

8.1.2019

Před pár týdny proběhly v Americe všeobecné volby a nejedna hlava projevila dost podivu, proč že na takovém sporném poli dosud dominují běloši.

To má být důvod k podivu, rozhořčení? Však už po dobu víc než dvou století nejen americká politika byla téměř výlučnou záležitostí mužského plemene, majitelů bělošské kůže, pochybovatelé aby zalistovali v kterékoliv historické učebnici - Washington, nejeden Adam, Jefferson, Lincoln, nejeden Roosevelt.

A právě teď, před necelými dvěma měsíci, došlo ke zcela nejnovější novině, že v historii Ameriky došlo k úkazu bez precedentu, když mohamedánská zcela první žena jménem Marina Medvin v předměstí v 13. obvodu ve volbách zvítězila a, zahalená do palestinské vlajky, státu všeobecně ještě neexistujícího, byla zvolená ve státě Michiganu. Představuje se jako zvolená palestinská Arabka, v oděvu někdejšího Osmanské říše.

Dotyčná čerstvě zvolená politička se ovšem prezentuje jako především islámská Arabka, s oprávněnými obavami, že by kdy byla četla a zejména se ztotožňovala s textem a míněním americké ústavy a jejími dodatky. Určitě pro ni tím nejdominantnějším je priorita palestinské kultury.

- - -

Za nejspolehlivější hlas z nynějšího černošského světa je právě teď nedávno rezignující ekonom Sowell, dlouholetý pracovník na Hoover Institutu v Kalifornii. Druhým ekonomem, výtečnýn znalcem tohoto oboru je Walter E. Williams, stoprocentní americký černoch, vytečný publicista, stoprocentně odmítaný v kruzích zejména ultralevice.

Dávám příležitost k seznámení s jeho tuze čerstvým textem „The Worst Enemy of Black People,“ s datem 2. ledna tohoto čerstvého roku 2019, ve zdroji Townhall.

Williamsova stať se soustřeďuje na postavu, narozenou v roce 1925, která si dala jméno Malcolm X. Mnohé školy po něm předělaly svá jména, stejně tak učinily mnohé ulice.. Často jsem ho vídal na televizní obrazovce. Začátkem šedesátých let jsem bydlíval v jeho blízkém sousedství na ostrově Manhattanu. Mnoho černochů ho tuze respektovalo a nejen Williams citoval Malcolmova X slova: „Největším nepřítelem černochů jsou běloši, kteří se vydávají za jejich velké přátele. Hrají na nás triky s tvrzením, že liberálové mezi bělochy za nás vyřeší naše problémy.

Také došlo ke značným sporům, jaké by mělo být nejsprávnější oslovování v jejich kruzích. - zda colored, Negro, black, Afro-American, nebo African-American. V době Malcolma, což byla doba Williamsova a také moje, ono označení „Negro“ bylo pokládáno za hodnotné, jenže už přestalo být.

Malcolm byl zavražděn ultraradikály, což se stalo v roce 1965, krátce poté, co jsem započal svou kantorskou kariéru severním směrem k Niagárským vodopádům v městečku Binghamtonu.

Dotyčný autor se vrací k největšímu černošskému problému, jemuž se vyhýbají jak černoši, tak jejich údajně největší podporovatelé, běloši jakkoliv liberální orientace.. Encyclopaedia of the Social Sciences z roku 1938 potvrzuje, že pouze 11 % černošských dětí je narozených neprovdaným matkám. Tato problematika koncem padesátých let vzrostla na 18 % domácností, v nichž pouze dominovala žena.

Shledávám notné potíže při snaze s přeložením anglickéko výrazu „welfare“ do jakéhokoliv jazyka.Český slovník Poldauf a spol, 10. vydání, poskytuje tento pramálo obohacující překlad jako „blaho, zdar, péče o dítě“.

Onen „welfare“ se stal zdrojem značné podpory pro rostoucí počet mladých svobodných matek. Ona doba povinných sňatků pominula, kdy by muselo docházet k svatbě a finanční odpovědnost by byla na svůdci ženichovi.

„Politika a běloši nebyli schopni řešit tyto a další problémy.“

Slova Malcolma X: Naše problémy běloši nikdy nevyřeší.

Celoamerická situace je nijak jednoduchá: celkové procento černošského etnika jen pramálo přesahuje 13 procent celkového počtu obyvatelstva kontinentu.

Zvětšuje se zřejmě procento do USA ilegálně pronikajících živlů. Jejich počet v současné době je odhadován na aspoň dvacet milionů.

Obě politické strany se nedovedou na užitečné spolupráci dohodnout.

KONECAkční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!


 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.