9.8.2022 | Svátek má Roman


USA: Dlouhý pogrom ve Fergusonu

8.12.2014

Minulý týden probíhal ve Spojených státech ve znamení pouličních nepokojů v městečku Ferguson a protestních vystoupení celkem na 170 jiných místech po celé zemi. Nepokoje vyvolané rozhodnutím Velké poroty nevznášet obvinění proti policistovi, který v sebeobraně zastřelil agresivního černošského mladíka, i přes veškeré apely prezidenta Obamy byly většinou násilné a připomínaly pogromy doprovázené žhářstvím a rabováním.

Otázku, proč neumějí protestující vyjádřit své pohoršení konstruktivnější a méně násilnou formou, rozebírá nyní americký tisk a experti. Svůj názor na příčiny opakujícího se jevu vyjádřil také viceprezident lidsko-právní organizace Freedom House Arch Paddington: „Jedním z faktorů je historická paměť afroamerického obyvatelstva. Po staletích otroctví, segregace a rasových předsudků mnozí z nich mají pocit, že americká společnost má vůči nim nesplatitelný dluh.

Druhým faktorem je jejich vztah k policii. Na Američany tmavé pleti připadá nepoměrně vysoký podíl těžkých zločinů: vražd, loupeží, znásilňování. Zatímco podíl černochů tvoří dnes pouhých 13 % obyvatelstva, připadá na ně celých 40 % uvězněných zločinců. To vede k tomu, že se policie chová vůči černým Američanům, zejména mladým mužům, s mnohem větší podezřívavostí, jež bohužel je začasté oprávněná. Černoši na oplátku nevěří policii a nemají ji rádi.“

Nynější protesty, míní Arch Paddington, poukazují na přetrvávající problém ekonomické nerovnosti v americké společnosti. Proč zaostávají Afroameričané za všemi ostatními etnickými skupinami jak co do příjmů a úrovně zaměstnanosti, tak také podle většiny jiných sociálních a ekonomických ukazatelů. Právě tato nerovnost v nich vyvolává pocit nespravedlnosti.

Štve je, že společnost jejich problémy neřeší, a jak sami říkají, systém nepracuje pro ně. Narodili se v této zemi, ale vnímají své postavení jako podřadnější ve srovnání s takovými novousedlíky, jako jsou Asiati nebo Hispánci. Zatím bohužel nikdo neví, jak tento problém vyřešit.

Za posledních padesát let pro rasové menšiny ve Spojených státech byly zavedeny mnohačetné preference zvýhodňující jejich společenský postup v ekonomické a sociální sféře. Viděno zpětně, taková pozitivní diskriminace prostě nefunguje, anebo funguje zcela jinak, než se očekávalo.

V každém jednotlivém případě podobném tomu fergusonskému vidí Afroameričané projev rasových předsudků a důvod pro násilné protesty, uzavírá svou úvahu Arch Paddington z organizace Freedom House.

Prezident Barack Obama ve svém dalším prohlášení opětovně varoval účastníky pogromů před násilnostmi: „Nic nemůže ospravedlnit zapalování aut, budov, poškozování cizího majetku, útoky na bezpečnost občanů. Toto je zločinné jednání, které bude podle zákona potrestáno.“ Jak zdůraznil Obama, existují jiné, mnohem plodnější formy vyjádření nespokojenosti.

Vysíláno na ČRo Plus, publikováno na www.rozhlas.cz/plus