Neviditelný pes

USA: Demontáž Baracka Husseina Obamy - 9

7.3.2017

Záhadami jsou postiženi i rodičové tohoto mysteriozního prezidenta. Autorky životopisů - Jane Scott, její A Singular Woman a Sally Jacobs, The Other Barack - čtenářům téměř nic konkrétního neřeknou. Tato Scottová, reportérka New York Times, strávila dva roky pátránímpo užitečných materiálech pro svou knihu a všeho všudy zjistila, že matka Ann Dunham a Barack Obama Sr. „reportedly“ - neboli „údajně“ - měli svatbu na ostrově Maui, vůbec nic přesnějšího nebylo k mání.

Též se mi nabízejí tyto alternativy: Skutečným otcem tohoto prezidenta že je Frank Davis Marshall, proslulý havajský komunista a navíc pederast (zvrhlík na dětičky, ve Slovniku spisovné češtiny, Academia,1978, správný výraz pro takové úchyláky nenacházím). Obama, dřív znám jako Barry Soetoro, indonéský občan, studie na Occidental College nedokončil, důvody mi neznámé. Barry Soetoro společně bydlel s homosexuálním Pákistáncem, sám byl také teplouš a na Kolumbijskou univerzitu vůbec nechodil. Okouzlil pákistánského milionáře a s ním pak v roce 1981 cestoval do Pákistánu a Afghánistánu. Poté se přeměnil v Baracka Huseina Obamu, pak kdosi ze saúdské královské rodiny (v té době tam měli téměř 5.000 princů) věnoval 20 milionů dolarů učilišti Harvard Law School s podmínkou, že přijat bude student Obama. To se stalo, jeho ochránci se stali proslulí profesoři Alan Dershowitz a Lawrence Tribe. Obama byl zvolen do parlamentu Illinois House of Representatives, kde prosadil jen jeden zákon, a sice grant 8 milionů dolarů pro nemocnici Billings Hospital. Tam byla zaměstnána Michelle Robinson, jeho pozdější žena, s ročním platem $110.000. Po získání grantu zvýšen jí byl na $333.000. Obama nikdy nebyl na University of Chicago profesorem, ale občasným „lecturer“. U těchto informací byl připojen podpis Rev. James Davis Manning, o němž nic nevím a pátrat nemíním.

Věrohodnějším zdrojem je Bob Unruh, autor textu „Trump: Obama Snub Proves Foreign Birth“, WDN, 3.12.2012: Multimilionář Trump nabídl Obamovi 5 milionů dolarů, aby je věnoval jakémukoliv charitativnímu účelu, za podmínky, že dá k dispozici doklady o svých studiích a cestování. Prezident na tak šlechetnou nabídku nereagoval.

Učinili tak jeho podpůrci zpúsobem charakterizovaným jako mockery (“výsměch, úšklebky, paskvil, fraška“) z popudu morons (“debil, blbec“). a insane people.

Materiály týkající se Obamova počínání a výkonu na Occidental College, Columbia University, Harvard Law School, se Obamovým právníkům v nejedné soudní bitce podařilo utajit před všemi zájemci. Toto úsilí Obamu stálo aspoň 3 miliony dolarů.

Teď následují dva nejposlednější odstavečky tohoto textu:

„Skutečnost je taková, že tohle se stane největším podvodem v dějinách americké politiky, nebo možná tím největším podvodem všech časů,“ oznámil Trump ve svém sdělení. Velké množství Američanů chce znát pravdu.
„Až se jednou v budoucnosti tyto důkazy zveřejní, lidé si pak řeknou, že Donald Trump měl stoprocentní pravdu.“ Tisk už by neměl tohoto prezidenta ochraňovat a naopak se domáhat jeho okamžité transparency.

Nyní v roce 2017 s tímto novým prezidentem si těžko lze odpustit poznámku či spíš pořádnou výtku, jak v závěrečné fázi volebního boje tento vítězný kandidát Trump odpovídal milionům spoluobčanů u jejich televizorů a ujišťoval je o svém stoprocentním přesvědčení o pravdivosti Obamových báchorek, čili o opaku skutečné pravdy.

- - -

V té době on - jakožto kdokoliv jiný, pokud se zajimající - mohl mít k dispozici knihu s perfektním, otazníkem končícím názvem WHERE’S THE BIRTH CERTIFICATE?. Jejím autorem je Jerome R. Corsi, velmi pilný publicista, Ph.D. ze slovutného Harvardu. Nepřestal jsem se divit, že za svou odvahu dosud nebyl umřen, tak jak se stalo neméně odvážnému Andrew Breitbartovi.

Mám tu před sebou dokument, 10 stran, s názvem „Irrefutable proof of Obama forgery“- NEVYVRATITELNÝ DŮKAZ OBAMOVA PADĚLKU. Začíná reakcí na údajný „Certificate of Live Birth in 1961“, což ale bylo napsáno na stroji z pozdější doby s jinými písmeny. Na každé straně dokumentu je porovnávání lišících se písmen.

Jak se dalo předpokládat, oficiální media o takové podivnosti neprojevila zájem.

Nevím, jak tomu bylo v zahraničí, ale o jedné výjimce jsem se dozvěděl - a to zcela české: blog.iDnes.cz, 28. června 2011, s nadpisem Obamův rodný list a trocha té matematiky, u toho autorský podpis - Jan Zeman, odborník, o němž jsem se již zmínil v jedné z předchozích kapitol. Z tohoto textu o šesti stranách třeba zopakuji pár vět:

Ukázalo se totiž téměř okamžitě, že dokument, tvářící se na první pohled jako xerokopie opatřená ochrannými prvky, zveřejněný na oficiálních stránkách Bílého domu, je poměrně složitý grafický kompozit sestávající z několika grafických objektů smontovaných do podoby havajského rodného listu, které od sebe mohou být odděleny pomoci programů na digitální zpracování tiskovin (např.Adobe illustrator).

Navíc v dokumentu je jasně pozměněno číslo rodného listu, datování, vrstvy mají různá rozlišení, písma jinou barvu a typ, části data, podpisů a jmen jsou rozdělena ve vícero vrstvách a rozlišení atd.

....znaky „B“, pocházející každý z jiné části dokumentu, si v daném rastru naprosto přesně odpovídají. Rozhodl jsem se tedy použít tu trochu matematiky, kterou ještě vládnu, a odhadnout, jaká je pravděpodobnost, že se ona dvě B, pocházející z různých částí onoho dlouho očekávaného dokumentu, čistě náhodou přesně shodují tak, jak vidíme v dokumentu zveřejněném Bílým domem.

Číslo znamená, že pravděpodobnost, že by se něco takového náhodně stalo prezidentovi USA, volenému na 4 roky - a že by tedy jeho zbrusu nově zveřejněný rodný list opravdu byl autentický - je v tomto vesmíru, jehož stáří se podle Wikipedia odhaduje na 13.75 miliardy let.

1 ku (1.78405x1044/(13.75x109/4)) = 51899916098398541129392217070890000

Jsem tedy přesvědčen, že je Obamův nově zveřejněný rodný list padělek?

Samozřejmě že ano.

Závěrem bych rád řekl, že je mi celkem jedno, jestli je p.Obama z Keni či z planety Krypton - jak svého času tvrdil - a že prý sem byl poslán zachránit planetu Zemi, zajímá mě, co dělá. Neschopnost zařídit věrohodné zfalšování ani svého vlastního rodného listu pozůstávajícího z jedné stránky a v době převratné techniky, která to umožňuje, ve mně moc důvěry v záchranu planety tedy nevyvolává.

Na druhé straně obdivuji americkou svobodu. U nás bez rodného listu nedostanete ani občanku, v Americe evidentně můžete s falešným rodným listem, který ukážete až skoro tři roky po volbách, být nadále i prezidentem.

- -

Oficiální media, místo aby se zajímala o výsledky vyšetřování oné skupiny šesti odborníků pod vedením muže jménem Mike Zullo, zejména se soustředila na mikroskopické vyhodnocování šerifa Arpaia, pořádně tuto celou skupinu zájemců zdiskreditovat..

Komentář Jeffrey T. Kuhnera s názvem „Is U.S. facing a Constitutional crisis?“

(The Washington Times, 23.7.2012) se netají obtížností své doby. Výsledek zjišťování Zullovy skupiny dodávají nutnost zabývat se tuze obtížným oříškem - elaborate hoax, důkladný komplikovaný podvod,smyšlenka, nejapný žert, potenciálně explozivní bez precedentu. Pramálo veselí čpí z takové nikoliv srandičky. Je teď cloumáno celým systémem, už století celkem úspěšně přežívajícím. Přibývá oprávněných obav, že ochabující údy liberalismu se důkladně podlomí. Vládnoucí elita - oficiální media, hollywoodská levice, federální byrokracie, myriáda regulatory agencies unií odborářů, velké banky, celý finanční sektor - tito mocní partneři jakkoliv rozliční, avšak postižení společnou neochotou realitě se pořádně podívat do očí.

DOKONČENÍ PŘÍŠTĚ

Neoficiální stránky Oty Ulčezpět na článek