24.10.2020 | Svátek má Nina


USA: Co nám tady všechno přibývá

12.7.2018

Nemíním se rozhlížet po osmi letech vládnutí Baracka Husseina Obamy, syna bělošské matky, ale za stoprocentního černocha se prezentujícího. Soustřeďuji se na pozdější, a tedy nynější jinak pokrokově orientované myslitele. Dávám tedy přednost zabývat se publikacemi ekonoma Waltera E. Williamse, profesora ekonomie na univerzitě ve Virginii.

Začátkem roku 2017 ve Washingtonu na prezidentský trůn zasedl a překvapivě zdatně si začal počínat politický novic Trump, nenáviděný naprostou většinou tuze pokrokových myslitelů současného světa, což rovněž znamená aspoň devadesátiprocentní podíl medií, sdělovacích prostředků. Teď tu před sebou mám Williamsův text s názvem „Blacks vs. Police“ z Townhall a s datem 3. října 2017. Citován je zdroj The Washington Post, uvádějící realitu, že americká policie do tehdejšího data onohu roku 2017 zastřelila 737 lidských cílů. Z nich 329 byli běloši, 165 černoši, 112 Hispánci, 24 příslušníci jiných ras a 107 individuí s rasově neurčitou identitou. Ve státě Illinois, adresou hodně nebezpečného města, jímž je Chicago, policie letos zastřelila cílů deset a dalších deset zranila. Prozatím v roce 2017 v Chicagu došlo k 2880 střílení a z toho 533 vraždám. V průměru dojde ke střelbě každé dvě hodiny a sedmnáct minut, a k vraždě za dvanáct a půl hodiny. Chicago bylo svědkem 806 vražd a 4379 případů střelby do živých cílů. A většinou obětí byli černoši. Při té příleřitosti, když se hledá pachatel, je v průměru nalezen jen v třinácti procentech pachatelů. Takové procento převažuje v černošských městských oblastech jako Philadelphia, Baltimore, New Orleans, St.Louis a Oakland.

Kdo či co je toho příčinou? Když se zeptal intelektuála, levicově orientovaného profesora sociologie nebo psychologie, ten odpovídá, že příčinou je chudoba, diskriminace a nedostatek příležitostí k užitečnějšímu životnímu uplatnění. Jenže statistiky černošských vražd a dalších zločinů v letech čtyřicátých a padesátých nebyly zdaleka tak vysoké, jako jsou nyní. Černošské počínání směřuje k prospěchu zločinců a nikoliv policie a zákonů dodržující části veřejnosti. Černoši jsou častějšími oběťmi při konfrontaci s policiií než běloši, poněvadž v procentech per capita se černoši dopouštějí většího množství násilných zločinů než běloši.

- - -

Datum textu od stejného autora je jen o pár dní mladší: „Undermining America“ rovněž z Townhall, s datem 25. října 2017. Zatímco by měla převládat tradice zakladatele této republiky - Founding Fathers - omezené vládnutí (limited government), politickým levicovým živlům se daří podemílat americké tradiční hodnoty na přemnohých univerzitních campusech. Podemílají to nejej studenti, ale i profesoři, úředníci až nahoru k děkanům, nejvyšším funkcionářům.

Na University of Virginia se studenti domáhají odstranění sochy Thomase Jeffersona, zakladatele této univerzity. Téhož se domáhají studenti na University of Missouri, zbavit se Jeffersonovy sochy. Proč by měla tolik překážet? Poněvadž Jefferson vlastnil otroky. Nebyl tehdy ovšem sám. Však také proto tolik studentů hlasovalo ve volbách 2016 ve prospěch Bernie Sanderse, socialistického kandidáta, senátora ze státu Vermontu. Tuze pokrokové živly se domáhají odstranění i soch George Washingtona a Abrahama Lincolna. Prosazuje se hnutí k přejmenování škol, ulic, parků, však i další rektoři (celkem jich bylo 11) také vlastnili otroky.

Ale i pozdější generace, i když otroky nevlastnily, provinily se „svým bělošstvím“ - drench in whiteness, zasaženy byly i vojenské akademie, U.S. Military Academy včetně té nejvíc prestižní akademie, West Point.

Již několikrát zmíněný autentický černošský ekonom - vědec Walter E. Williams - se zmiňuje s textem „Diverse Obsession“, Townhall, datem 22 .listopadu 2017, zabývající se pokrokovou posedlostí: s rozmanitostmi, jak rozličné má být složení studentstva, učitelského sboru, jeho tradice, nynější rasové a politické složení. Jak nutná je důležitost zabývat se kádrovým složením studentského a profesorského sboru v Izraeli, Japonsku, Koreji? Jeho složení je rozhodně jednotvárnější než třeba v americkém prostředí. Co do rozmanitosti sportovních týmů? V basketbalu přece na všech školách převažuje černošský a nikoliv všelijaký asijský živel.

Momentálně počet amerických colleges přesahuje cifru 4800.

KONEC
 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.