2.12.2021 | Svátek má Blanka


USA: Bezpečná prezenční výuka v Ohiu...

5.2.2021

... dosažená polovojenským režimem a disciplínou

K zajištění nulového přenosu infekční nemoci ve škole s tisíci studenty nestačí nasadit roušky a otevřít. Účinná pravidla provozu připomínají spíš vojnu než školu, ale mladí mohou být spolu. Už jen to stojí za vynaložené úsilí.

V létě 2020 probíhala v Ohiu druhá vlna epidemie, silnější než ta první jarní. V zemích českomoravskoslezských byly letní prázdniny, rozvolněno skoro vše, na Karlově mostě se oslavoval konec řádění viru a psalo se o americké kritické epidemiologické situaci.

Před zahájením školního roku 2020-21 v Ohiu jsme dostali 43stránkový manuál, kterak se mají všichni chovat po otevření školy od 1. září, aby prezenční výuka po zdánlivě nekonečné pětiměsíční pauze vydržela co nejdéle. Ředitel školy požadavky vysvětlil na videokonferenci a pár hodin odpovídal na dotazy rodičů.

Učitelé a vedení školy strávili přípravou skoro celé léto, přeorganizovali během zdejší letní druhé vlny denní režim, vyzkoušeli nanečisto otevření a provoz školy pod dohledem hygieniků okresu Summit. Prostě neměli prázdniny.

Jak otevřít a nešířit: pravidla pod psa, ale hlavně, že jsme zase spolu

Ke vstupu do školy se využívají čtyři vchody, které jsou otevřeny hodinu před zahájením výuky, aby se studenti mohli do školy postupně trousit. Do školy smí jen určení lidé: studenti, učitelé, zaměstnanci a dva pracovníci ochranky. Žádné osobní návštěvy nejsou povoleny, včetně rodičů.

Ve třídách i ve školních autobusech se dodržuje zasedací pořádek, aby se pro potřeby trasování vědělo, kdo s kým kde. Školní zdravotník má “mapu” a po oznámení nového nálezu nákazy ve stejný den pošle okolosedící do karantény.

Všem se při vstupu do budovy měří teplota, pokud možno dvakrát. Do školy se nesmí s jakýmkoli nachlazením. Pokud kvůli jakékoli nemoci student nebo učitel vynechá školu, návrat je potřeba mít schválen lékařem. Prokázané onemocnění covidem je všem ve stejný den oznámeno, bez identity dotyčného. Všichni znají počty nakažených, datum pozitivního testu a tím pádem množství lidí v izolaci. Do karantény v době od září do listopadu šli všichni sedící v blízkosti nakaženého. Od ledna už ne, pokud měli roušky.

V prostorách školy není povoleno sundat roušku, jedině k jídlu. Ve škole je nastaven jednosměrný provoz po chodbách. Stěhování na další hodinu do vedlejší třídy může znamenat nutnost obejít celou školu. Zkrácení cesty a přichycení rovná se pomoc s desinfekcí po škole.

Mezi vyučovacími hodinami jsou čtyřminutové přestávky. Během nich se musí stihnout následující: Každých dvacet vteřin opouští třídu šest studentů, po řadách. Po nich učitel desinfikuje lavice a židle. Ve škole se studenti stěhují po každé hodině na další předmět k dalšímu učiteli. Učitel či učitelka zůstávají ve “svých” učebnách, které za čtyři minuty připraví na další hodinu. Přestávka je jen na přesun, ne na shlukování a debaty. Na toalety se studenti uvolňují v hodinách.

Na oběd jsou vyčleněny čtyři hodinové přestávky zhruba od 11 do 14 hodin. Během této doby se všichni vystřídají. Ve školní kantýně přestali brát za jídlo hotovost, studenti si vyberou jídlo a nahlásí číslo účtu, na který se zaúčtuje oběd. Židle jsou u stolů dva metry od sebe, rouška může dolů jen, když se sedí na židli. Několik učitelů dohlíží na provoz a dodržování pravidel.

Každý student má během dne aspoň jednu volnou vyučovací hodinu (40 minut) na oběd, v rozvrhu mají všichni každý den celkem devět vyučovacích hodin. Všude je desinfekce, která se pod dozorem musí použít při každém vstupu do školy, do třídy, na toaletu, z toalety a do jídelny.

Rozvrh je vytvořený tak, že v každé třídě je polovina studentů s příjmením začínajícím A-M, druhá půlka N-Z, aby se podle potřeby mohli začít střídat obden, to je aby bylo možno ze dne na den snížit počet lidí uvnitř na polovinu. Vytvoření takového rozvrhu je oříškem pro matematiky a kombinatoriky v systému, kdy každý předmět má jiná skupina studentů v jiné místnosti, často z různých ročníků. Hlavní předměty jsou odstupňovány podle náročnosti, zaměření a schopností studentů.

Vyučování je streamováno živě. Kdo nechce být ve škole nebo je v karanténě, je nakažený koronavirem nebo jakkoli nemocný, sleduje výuku z domu. Je jedno, kolik studentů je ve třídě a kolik doma. Kdo chce studovat doma z vlastního rozhodnutí, nahlásí to a musí setrvat nějakou dobu, tedy nemůže své rozhodnutí denně měnit. Může zůstat doma proto, že rodina to prostě preferuje, anebo bydlí s někým, koho by nákaza mohla vážně ohrozit. Takových studentů je asi třicet, tedy 3 %. Ostatní volili prezenční výuku.

Každou noc je celá škola vytřená desinfekcí a vyvětraná. Pokud je to možné, klimatizace se zapne tak, že fouká dovnitř co nejvíce čerstvého vzduchu. Během dne vzduch cirkuluje a mění se jen standardních zhruba 10 % vydýchaného vzduchu za čerstvý. Před začátkem výuky se zapne normálně na topení nebo chlazení a vzduch se honí přes často měněné filtry s co nejvyšší účinností pro daný systém. Hodně škol toho využilo pro revizi a zlepšení funkce klimatizace.

Úklid a desinfekci provádí stejná skupina lidí každou noc, zaměstnanci se nesmí střídat, nesmí pomáhat dobrovolníci ani rodiče.

Bezpečnostní dozor školy vede strejda v důchodu, bývalý příslušník jednotky rychlého zásahu SWAT, kterého každý zná a respektuje. Má hlídku u hlavního vchodu. K jeho normálním povinnostem dozorování školní bezpečnosti přibyla i funkce vyhazovače všech, kdo do školy nepatří, a hlídání dodržování pravidel. Hlídá i dospělé. U dalšího vchodu hlídkuje svalnatý kouč bowlingu s velmi přísným výrazem v tváři. Podobné funkce plní další tělocvikáři a kouč amerického fotbalu.

Prosíme, nepřitáhněte nám to do školy

Vedení školy hlavně na začátku školního roku opakovaně posílalo prosby, aby všichni dodržovali nastavený systém a neposílali do školy děti třeba jen s podezřením na nákazu či kontakt s nakaženým. Hodně lidí kvůli přípravám nemělo prázdniny a technika a dovybavení školy něco stály. Byla by škoda vyhodit práci i investici oknem a po pár týdnech zavřít.

Rodinám studentů je „striktně doporučeno“ nepořádat doma společenské akce a ani se žádných nezúčastňovat. Pokud se vedení školy o nějaké společenské akci dozví, všichni zúčastnění studenti jdou bez dalších sankcí do karantény a na distanční výuku na dva týdny. Pokud by zatajili, že na párty byli, a šli normálně do školy, tak vyhazov ze školy.

Všechny sporty běží normálně. Pokud se někdo z týmu nakazí, celý tým jde do karantény, protože byli v blízkém kontaktu a bez roušek. Lidem z okresu se „povedlo“ i pár nesmyslných opatření, třeba když zápasníci mohou zápasit, ale nesmí si před zápasem ani po něm podat ruce. Symbolika je jasná, ale pravidlo je k pousmání.

V září a říjnu 2020 byl na naší střední škole pro asi tisíc studentů oznamován v průměru jeden pozitivní případ týdně, v listopadu to vyskočilo na tři až pět týdně. Díky tomu, že každý nakažený poslal do karantény i dvacet lidí, ubylo ve škole velké procento lidí. Všechny nákazy byly dotrasovány mimo školu, u žádného člověka v karanténě nebyla nákaza prokázána. Seznam škol a počet pozitivních případů na každé škole je publikován a aktualizován denně na stránkách vlády státu Ohio pro všech 2760 škol v 88 okresech.

Třetí vlna, která se začínala rozjíždět koncem září a nakonec dosáhla vrcholu v prosinci, přerušila prezenční výuku 18. listopadu. Následovaly svátky Díkůvzdání, kdy by stejně bylo volno. Tři týdny v prosinci, v době nejsilnějšího šíření, pokračovala škola distanční výukou pro všechny. Po zimních prázdninách se najelo jeden týden distančně a od druhého lednového týdne běží opět “normální” výuka.

Výsledky

Studenti jsou raději ve škole než zavření doma a překvapivě rychle se adaptovali na nové podmínky. Škola je instituce a může si nastavit ostrá pravidla. K žádným sankcím za nedodržování pravidel nemuselo dojít, stačily dohody a domluvy. Jako rodič jsem vnímal diametrálně veselejší a optimističtější náladu syna a jeho kamarádů, hned jak začala prezenční výuka. Do života se vrátily kreativní nápady a vtipy.

Hlavním pozitivem je samozřejmě prezenční výuka a nula nákaz ve škole za pět měsíců provozu. Během prosince, když byla epidemie nejhorší a ve škole distanční režim, si nemocí covid prošlo větší procento studentů a jejich rodin, naštěstí bez fatálních následků.

Úplně normální otevření není v době rychlého šíření nákazy ve společnosti možné. Můžeme si skočit zademonstrovat proti opatřením, na papíře i ve skutečnosti vypadají dost dramaticky, ale za mě i za lidi kolem jsou menším zlem než zavírat. V podstatě jde jen o to, že určitá dávka kázně vytěsnila na určitou dobu osobní pohodlí a bezstarostnost.

Celá akce vyžaduje disciplínu a respekt k lidem, spontánně objevený výchovný prvek pro naše mladé, uplatněný v denním životě. Ze školy zmizel křik a chaos, není čas na blbosti, vážná situace se bere vážně. Stačí jedno šlápnutí vedle, jedna hloupá akcička a máte ze školy Techtle Mechtle. Možná jsou některá opatření přehnaná, ale nikdo neví, co přesně přispělo k výsledku a které opatření bylo zbytečné. Hodili na šíření síť a zatím to funguje. A co funguje, to se nemění.

Některé školy v rámci našeho okresu měly jen distanční výuku, některé měly otevřeno stále, i v prosinci. Některé měly ještě přísnější opatření, až do té míry, že se někteří rodiče rozhodli pro změnu školy nebo způsobu výuky. Sousední škola otevřela už v srpnu s prezenční výukou i v prosinci bez problémů s nákazou.

V době, kdy víme, jak rychle se nákaza dokáže ve skupině rozšířit, je menším zázrakem a výsledkem práce hodně lídí, že v budově s více než tisícovkou lidí, kteří jsou spolu celý den pod jednou střechou, nemoc na nikoho nepřeskočila. Před pěti měsíci se šlo do rizika, že vše může dopadnout jinak...

Důležité je zdůraznit, že žádné ze zmíněných opatření nepřišlo nařízením federální vlády nebo vlády státu Ohio. Obě vlády jen doporučovaly, pravomoci mají okresní úřady a jednotlivé školy.

A co dál?

Polovojenské manévry nevyřešily původ problému. Pouze zatím na půl roku koupily dětem aspoň trochu normálního života s kamarády ve škole.

Stát Ohio plánuje očkování učitelů hned po zdravotnících a všech seniorech nad 75 let. V cestě povinnému otevření všech škol stojí starost o zdraví učitelů a pracovníků škol, hlavně těch starších. Učitelé a pracovníci škol se začínají očkovat od 1. února 2021 společně se seniory nad 70 let, naši učitelé mají termín první dávky v pátek 5. února.

Guvernér si přeje bezpodmínečné otevření prezenční výuky v celém státě k 1. březnu 2021 a pak postupné kroky k normálu od září. Tento školní rok počítám dojedou s určitou dávkou někdy až extrémní opatrnosti.

Celková situace v Ohiu v porovnání s Českou republikou

V Ohiu s 11,7 milióny obyvatel a podobným podnebím jako Česká republika byly po ukončení dubnového lockdownu, tedy od května 2020, nastaveny a celou dobu udržovány víceméně stejné podmínky. Restaurace jsou otevřeny s omezenou kapacitou k sezení, nesmí se stát, roušky při pohybu mimo stůl, v menších prostorech jsou mezi stoly plexiskla. Mají na vybranou, buď dodržovat daná pravidla, nebo budou zavřeni. Obchody jsou otevřeny s rouškami a se stanovenou maximální kapacitou, s počítáním lidí u vchodu. Počítají lidi, jen když je nával, jindy ne. Školní rok v květnu končil, školy mohly otevřít každá podle svého uvážení od srpna. Letní bazény pod širým nebem byly se sníženou kapacitou otevřeny i v době letní druhé vlny. Na sportovní klání je povoleno asi 5 % diváků z kapacity stadiónu, lyžařská střediska jsou otevřena s omezenou kapacitou a předprodejem vstupu na určitý čas. V prostoru uvnitř je možno se ohřát 30 minut, neprodává se tam alkohol. Úplně zavřená byla kina a divadla. Pro veřejnost zavřené kino si šlo objednat a pronajmout pro skupinu lidí, například na rodinnou akci. Od ledna 2021 je otevřeno. Zavřená byla celou dobu fitka a kryté bazény. Od prosince je vyhlášen příkaz „zůstaňte v noci doma“, momentálně od 23 do 5 hodin, který policie nevynucuje a který se zkracuje s ubývajícím počtem lidí v nemocnicích. Restaurace mohou v té době provozovat pouze výdej jídla.

Čísla byla dlouho daleko horší v Ohiu (11,7 mil. obyvatel) v porovnání s ČR, situace se otočila v listopadu 2020. Nikdy nedošlo k zahlcení nemocnic, množství covid pacientů dosáhlo v prosinci maxima kolem 5100 z asi 30 000 lůžek ve sledovaných nemocnicích a 20-25 % obsazení JIP (celkem má Ohio asi 40 000 lůžek, podobně jako ČR, a asi 4800 JIP).Další podrobnosti na The State of Ohio COVID-19 Dashboard.

Převzato z blogu Stryczek.blog.idnes.cz se souhlasem autora.Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!


 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.