26.6.2022 | Svátek má Adriana


USA: Americké ústavní právo na zbraň

26.1.2013

Druhý dodatek (Second Amendment) je podle Američanů buď ta nejsilnější pojistka občanských svobod, anebo největší ústavní omyl.

Jeho text říká:
Protože řádně sebraná domobrana je nezbytná pro bezpečnost svobodného státu, právo lidí vlastnit a nosit zbraně nebude omezováno.

Zvyk být ozbrojený má historicky začátek v koloniální Americe. Díky tomu, že její americké kolonie byly pro britskou korunu dost z ruky, museli se osadníci od začátku spoléhat ve věcech obrany a bezpečnosti na sebe. Tak vznikla tradice amerických koloniálních domobran, zvaných "militia". Člen domobrany byl osadník, Muž minuty (Minuteman); někdo schopný a ochotný všeho nechat a v minutě být s mušketou a chlebníkem na cestě ke svému oddílu (v Evropě podobná praxe posloužila velice dobře Švýcarům).

Své profesionální vojáky posílala britská koruna do kolonií, jen když šlo o větší konflikt, jako French and Indian War (Francouzská a indiánská válka, 1754-1763). Koloniální domobrany v takových případech bojovaly pod britskými generály, kteří je ale brali za druhořadé vojáky bez zkušenosti z evropských bojišť.

To změnila americká válka za nezávislost, kterou naplno rozpoutala 19. dubna 1775 právě střelba mezi oddílem domobrany kolonie Massachusetts a oddílem britské armády. Britové měli za úkol konfiskovat vojenské sklady, které domobrana udržovala v několika venkovských městech, ale když se o to pokusili, narazila kosa na kámen.

Když tedy Američané psali pro své nové, nezávislé Spojené státy ústavu, měla v ní sice místo pravidelná, národní armáda (tehdy v počtu 625 mužů, na víc nebyly peníze), ale zároveň předpokládali že hlavní síly dodá v případě ohrožení zase domobrana.
Služba v domobraně znamenala právo vlastnit výzbroj, ale vedle tohoto pragmatického důvodu Zakládající otcové uváděli další argument, tentokrát silně revolučního rázu.

Jeden z autorů Druhého dodatku, George Mason, prohlásil při debatě o ratifikaci nové ústavy ve svém domácím státě Virginia:
"Ptám se, pánové, co je milice? Je to celý národ. Odzbrojit národ je nejlepší a nejúčinnější způsob jak ho zotročit!" (Nutno poznamenat že s údělem otroka byl George Mason důvěrně seznámený, neb jich řadu vlastnil. Je mu ke cti, že ovšem hlasoval pro zastavení obchodu s otroky a věřil, že otroctví časem zmizí "přirozenou cestou".)

Americká kultura, jako každá křesťanská kultura, nemá iluze o lidské nátuře; jsme poškozené zboží a nebýt Boží milosti, kdo ví, jak dlouho bychom na tomto světě vydrželi.
Američtí Zakládající otcové věděli, že vlády se mění a občanské svobody jsou v historii výjimkou, ne pravidlem.
Věřili, že jejich ústava dává lidem maximální ochranu jejich svobod, ale zároveň chtěli nechat lidem fyzické prostředky, kterými by svá práva mohli bránit v případě selhání republiky a nástupu tyranie.

Smyslem Druhého dodatku, práva na zbraň, není jen dát občanovi přístup k nářadí pro sebeobranu, sport nebo lov. Druhý dodatek má zajistit, že stát nedrží monopol na násilí.

zdroj: Blog o AmericeeMimino si objednalo jídlo od Family Marketu. Co jste si všechno uvařili?
eMimino si objednalo jídlo od Family Marketu. Co jste si všechno uvařili?

10 testerek z eMimina otestovalo v průběhu května služby českého specialisty na kvalitní mrazené produkty Family Market. Byly spokojené s...