Neviditelný pes

USA: Americká likvidace soch

26.8.2017

Může to dovršit někdejší vojenské vítězství?

Po tragických událostech v městečku Charlotesville Spojené státy zachvátil zvláštní fenomén: bourání soch připomínajících jižanskou Konfederaci z dob občanské války.

Až doteď platila představa, že vzájemně tolerantní vztah vůči významným postavám obou válčících stran tehdejšího konfliktu je nejlepší cestou k zahojení válečných ran a obnovení celonárodní jednoty. To už neplatí.

Hromadná likvidace soch uctívajících památku válečných hrdinů Konfederace naznačuje snahy dovršit tehdejší vojenské vítězství vymazáním veškerých vzpomínek na poraženou stranu. Jak se to dá vysvětlit?

Michael Barone, politolog z American Enterprise Institute, spatřuje zdroj problému v samotných událostech v Charlottesvillu, kde projevy násilí dostaly rozdílné hodnocení, přičemž jako špatný byl odsouzen jen jeden typ násilí. „Proti bílým nacionalistům vystoupila skupina radikálů, kteří si říkají Antifa,“ připomíná Michael Barone.

„Toto hnutí má vlastní ideologii ospravedlňující násilí. V minulosti jejich protesty proti přednáškám konzervativních myslitelů na kalifornské univerzitě Berkeley nebo ve městě Portland, stát Oregon, vždy vyústily v nepokoje. Podle jejich ideologie totiž veřejné vyjádření názorů, s nimiž nesouhlasí, už je formou násilí a mají za to, že to jim dává morální právo odpovědět fyzickým násilím na toto ústní „násilí“.

Prezident Donald Trump měl pravdu, když odsoudil násilí jako takové a odmítl jeho dělení na správné a nesprávné. Je příznačné, že ve svých prvních reportážích z místa událostí dopisovatel deníku The New York Times zdůrazňoval, že jako první zahájili rvačku právě členové Antify, později však deník tyto zprávy vymazal.

Policie chybovala, když dvě proti sobě stojící skupiny neoddělila, což je obvyklá praxe. Zatímco demonstrace bílých nacionalistů byla úředně povolena, shromáždění jejich protivníků takové povolení nemělo,“ argumentuje Michael Barone.

Známý americký komentátor David Sutter rýsuje značně neutěšený obraz americké společnosti: „Myslím si, že u nás převládá tendence ignorovat standardní pravidla politického dialogu a místo normální politické soutěže sáhnout po neústavních metodách. Bohužel to dělají obě dvě strany. Dříve byl rozkol skrytý, dnes vyhřezl napovrch.

Ti, kdo určují intelektuální ovzduší v zemi, fakticky zneuznávají přání a postoje jiných občanů, proto nejsou ochotni smířit se s jejich politickou volbou. Tyto dvě strany neválčí na ústavním hřišti, jak tomu bývalo dříve, nýbrž vyznávají zásadu „na hrubý pytel hrubá záplata“ a každý prostředek je dobrý, když vede k dosažení cíle.

Lež a podpásovky se staly normou chování. Ti, kteří moc ztratili, hojně využívají tiskové podvrhy, úniky důvěrných informací, nejrůznější provokace. Ti, kteří moc získali, se chovají jako vítězové a rovněž pošlapávají elementární pravidla slušnosti. Proto je situace v zemi stále napjatější a hrozí výbuchem,“ domnívá se známý publicista David Sutter.

Vysíláno na ČRo Plus, publikováno na www.rozhlas.cz/pluszpět na článek