Neviditelný pes

UKRAJINA: Jak je to se soudem nad cizinci

23.6.2022

Doněčtí separatisté odsoudili k trestu smrti dva Brity a Maročana, kteří bojovali za Ukrajinu. O tom, jestli jsou uvedené osoby žoldnéři a jestli se na ně vztahují Ženevské úmluvy, jsme pohovořili na mém FB v článku o interbrigadistech č. 14. (TL/DR - dobrovolníci, zařazení do patřičné jednotky ukrajinské armády, nejsou žoldnéři a požívají všechna práva kombatantů). Na internetu koluje spousta dezinformací na toto téma, poznáte je snadno – označují je za žoldnéře, ale nejsou schopni vám vysvětlit, proč by to kombatanti neměli být.

Několik otázek úvodem.První otázkou je, jestli mohou vůbec mít v DLR soud. Odpověď je – fakticky ano. Zřídit si soud (v technickém slova smyslu, jako nějaký tribunál, který má v úmyslu se na něčem usnášet) může kde kdo, třeba nějaká církev nebo spolek, a vesele soudit. Co teprve různé revoluční tribunály povstalců a podobné instituce. Druhá otázka je, jestli mohou fakticky rozsudek smrti vykonat. Odpověď – jestli mají odsouzené ve své moci, mohou. Na to nepotřebují nakonec ani ten soud, mohou je zkrátka vyvést na dvůr a zastřelit. Je to v rozporu s mezinárodním právem, ale fakticky jim v tom nikdo nemůže zabránit.Třetí otázka je, zda má takový rozsudek nějakou mezinárodní legitimitu. Odpověď – těžko ve státech, které DLR neuznaly (to je velká většina). DLR není všeobecně uznaný stát (pro přesnost – mezinárodní uznání státu jakožto definice státnosti má některá úskalí a zcela to přesahuje potřeby článku. Zde pro stručnost stačí konstatovat, že stát, který není uznaný většinou ostatních států, to má z mezinárodního hlediska komplikované a velmi často zaniká nebo se stává loutkou mocného partnera). Proto nebude mít uzavřenu mezinárodní smlouvu, která by zavazovala jiné státy, aby s jeho institucemi jako se státními institucemi jednaly. Pokud se uvedené osoby dostanou například do ČR, rozsudek DLR nebude respektován a tyto osoby ani nebudou vydány (a to ani nemluvím o zákazu vydávání do zemí, kde hrozí trest smrti, to je další kapitola). Ovšem pokud se dostanou do Ruska, které DLR uznalo, pak pravděpodobně ano.

Proč tedy představitelé separatistů odsoudili tyto osoby a jaké to bude mít důsledky?První, co vás napadne, je, že je sice odsoudili k smrti, ale nepopravili. (Někoho překvapí, že je nezastřelili rovnou bez soudu). O dodržení spravedlivého procesu si nikdo nedělá iluze, nakonec rozsudek je ve zjevném rozporu s mezinárodním právem, ale takový soud má několik podstatných výhod.a) Budí zdání státnosti. Teroristé střílejí oběti na náměstí, ale státy pořádají soudy, umožňují odvolání, aby pak popravovaly hezky civilizovaně ve věznicích určenými osobami. Je to byrokracie, je to organizované násilí, je to vnější projev státu.b) Budí zdání spravedlnosti. Mohou tvrdit v rámci PR, že zatímco Ukrajinci střílejí jejich druhy bez soudu, oni nepřítele před zastřelením řádně odsoudí.c) Budí zdání toho, že s tím Rusko nemá nic společného. Přece je nesoudí Rusko, ale úplně jiná zcela samostatná oblast (sarkasmus, samozřejmě).d) Usilují o diplomacii. DLR není uznaný stát. Teď zde budou tři na smrt odsouzení obyvatelé třetích států (Velká Británie a Maroko). Zcela jistě se jim naznačí, že by se uvedené osoby mohly za něco nebo někoho vyměnit. Nechají je zavolat rodině, která zavolá novinářům a svým poslancům. Jenže takovému vydání musí předcházet jednání – jednáním s představiteli DLR fakticky legitimizujete DLR. Když s nimi jednat nebudete, riskujete spektakulární popravu vlastních občanů, které jste nechali ve štychu.e) Usilují o rozkol mezi Velkou Británíí a Ukrajinou.

Totiž, Velká Británie se je pokusí dostat domů. Nemůže je vyměnit například za příslib ukončení podpory Ukrajině, to by ukázali slabost a ta se v mezinárodních vztazích neodpouští (příště by stačilo unést nějaké britské občany a tím určovat zahraniční politiku VB). Velká Británie tedy bude muset jednat s Ukrajinou, aby je Ukrajina např. vyměnila za nějaké své zajatce. Ta samozřejmě nebude chtít, protože tito budou po přechodu hranic okamžitě propuštěni a budou se Ukrajině leda vysmívat. Na druhou stranu nechcete naštvat svého spojence. Bude to od Ukrajiny vyžadovat diplomatické umění a úsilí a hodně skřípění zubů. Možná ani to nebude stačit.

Úplný závěr – Nejvyšší soud DLR patřil podle některých zdrojů do takzvané bezpečnostní skupiny siloviků v DLR (spolu s ministerstvem vnitra atd.), navázané na FSB. Takže nečekejte žádné překvapení – když slyšíte mluvit Nejvyšší soud DLR, nemluví žádný nezávislý soud separatistů, mluví FSB, tedy mluví Putin. Z hlediska práva a diplomacie to bude ještě zajímavé.zpět na článek