1.10.2023 | Svátek má Igor


TEROR: Na západní frontě není salaam

26.3.2016

Několik předběžných, amatérských postřehů ke srovnání islámského a neislámského terorismu v Evropě a z nich odvozená predikce dalšího vývoje na západní frontě.

Západní Evropa (k níž pro tyto účely řadím i ČR) má v živé historické paměti čtyři teroristické kampaně. Vedle současné, islámské, tři autochtonní, neislámské - kampaň IRA na britských ostrovech (tu známe hlavně z tvorby U2), kampaň ETA v severním Španělsku a kampaň RFA v Německu.

Manipulace typu, že „ne každý muslim je terorista, ale dosud každý terorista byl muslim“, která včera kolovala internetem jako údajný výrok Ing. Zemana, je proto evidentním nesmyslem, neboť zamlčuje předpoklad, že se hovoří pouze o nejčerstvěji probíhající kampani. Převážná většina teroristických útoků v poválečné Evropě byla spáchána autochtonním, nemuslimským obyvatelstvem a Miloš Zeman není hlupák, aby to nevěděl nebo si to neuměl najít. Je ale demagog vynikající nad jiné a ví, že velká část jeho voličů hlupáci jsou - ostatně to v parlamentu sám výslovně tvrdil. A nad to, jak víme z kapitálových trhů, historická výkonnost není zárukou výkonnosti příští. Jako autochtonní evropští patrioté máme důvod obávat se, že v příštích letech islámský terorismus ten náš vlastní, domácí předežene a dožene. Usuzuji na to jak z důvodů technicko-operačních, tak z důvodů řekněme ideologických.

Technicko-operační důvody

Autochtonní, evropští teroristé operovali (a operují) v jazycích, kterým jejich protihráči na straně bezpečnostních složek bez problémů rozumějí. Jejich podpora mezi lokálním obyvatelstvem byla a je mizivá a i tam, kde ji nacházeli či nacházejí, přichází z prostředí, které je jazykově a kulturně velmi podobné majoritní populaci, a pro bezpečnostní složky proto relativně dobře čitelné. Kampaně RFA, IRA i ETA se navíc odehrávaly převážně v době, kdy západní Evropa byla bezpečně izolována oceány na západě, severu i jihu, a železnou oponou na východě. Volný pohyb v rámci tehdejšího schengenu mohl bezpečnostním složkám práci ztížit, ovšem stále šlo o volný pohyb v rámci takřka hermeticky uzavřeného prostoru (rozhodně ve srovnání se situací v EU v roce 2015). Otevřené válečně konflikty, které mohou být snadným zdrojem zbraní, munice, trhavin a bojového know-how, sice příležitostně v evropském jihovýchodním sousedství propukaly, opět však na jih a východ od socialistických zemí za železnou oponou, které pro západní Evropu fungovaly jako gigantický cordon sanitaire. Z hlediska komunikačních technologii byli evropští teroristé odkázání na dobře sledovatelné analogové technologie.

Současná islámská teroristická kampaň se vyznačuje velmi odlišnými operačními rysy ve všech výše uvedených parametrech. Islámští teroristé komunikují v jazycích, v nichž musí být z povahy věci operační kapacita evropských bezpečnostních složek velmi omezená a jejíž každé personální rozšíření současně hrozí infiltrací příslušné bezpečnostní složky ze strany teroristů. Jak ukázaly minulé měsíce, islámští teroristé se mohou spolehnout na loajální podporu rozsáhlých muslimských populací usazených v západní Evropě. Tyto populace jsou z definice pro evropské bezpečností složky jazykově i kulturně nečitelné stejně jako samotní teroristé, a z části přebývají v lokalitách, které jsou jim obtížně přístupné i fyzicky. Východní vnější hranice schengenského prostoru (zejména v důsledku rozkladu státnosti Řecka, ale nejen proto) de facto neexistuje. Velmi blízko této východní, neexistující hranice, zuří otevřené válečné konflikty vedené z velké části mezi neregulérními ozbrojenými složkami, které jsou z povahy věci skvělým zdrojem zbraní všeho druhu, včetně zbraní opravdu účinných. Islámští teroristé mají též velkou evoluční výhodu v digitálních komunikacích, které díky zakódování jejich jazykový náskok před evropskými bezpečnostními složkami ještě znásobují.

Ideologické důvody

Mezi citovanými autochtonními teroristickými kampaněmi byly dvě - IRA a ETA - vedeny čistě separatistickou ideologií. To znamená jednak to, že jejich útoky se teritoriálně z povahy věci koncentrovaly na území ovládající země, a za druhé to, že kampaň lze utlumit politickou vstřícností centrální vlády vůči příslušné separatistické ideologii.

Současné islámské teroristické kampani je proto ideologicky zřejmě bližší anarcho-komunistická kampaň RAF, jejíž cílem - pokud jsem to správně pochopil - byl západní finanční kapitalismus jako takový. Pokud cílem současného islámského terorismu je západní, sekularizovaný liberalismus, pak je zjevné, že politicky tento terorismus nijak utlumit nelze, nechceme-li provést jedno velké Podvolení a Evropu proměnit v islámský chalifát.

Kampaně RAF i současná islámská kampaň vycházejí z totalitních, nenávistných ideologií, vznášejících universální a výlučný nárok na pravdu. V takto definovaném politickém střetu neexistuje pro západní Evropu pole k ústupkům či politickým kompromisům. Jedinou možnou reakcí je reakce bezpečnostního typu - ta je ovšem limitována operačními komplikacemi popsanými výše.

Obávám se, že na západní frontě nebude salaam ještě dlouho, pokud vůbec kdy znovu nastane.

Převzato z Richter.blog.ihned.cz s autorovým souhlasem