14.7.2020 | Svátek má Karolína


SVĚT: Zelený apartheid

17.12.2013

Afričané přesídlováni kvůli přírodním rezervacím

Černochům vstup zakázán! Odkud se bere apartheid v afrických přírodních rezervacích? U kořenů největší eko-organizace na světě stojí šéf eugenické společnosti a tabákový magnát z Jihoafrické republiky.

Na konci roku 2013 zemřel Nelson Mandela. V době, kdy byl vězněn za svůj boj proti apartheidu, ekologisté z WWF naopak navázali s apartheidem úzkou spolupráci.

Tabáček

Jistě ji znáte. Má ve znaku pandu. World Wildlife Fund je s rozpočtem půl miliardy dolarů ročně nejbohatší ekologická organizace na světě. O její brožury se dokonce opírají závěry klimatického panelu OSN (např. Glaciergate, Amazongate).

Komu však WWF vděčí za své bohatství? Tajemným fondům z "Klubu 1001", který založiljihoafrický tabákový magnát Anton Rupert. Majitel korporace Rembrandt Group (mj. cigarety Rothmans) patřil k progresivnějším členům Afrikaner Broederbond, jihoafrického bratrstva bílých supremacistů. Jak se dostal mezi zakládající členy WWF? Byl kamarád se šéfem WWF, nizozemským princem Bernhardem (1).

Dvacet let posloucháme, že americký klimaskeptik Fred Singer dělal poradce jedné tabákové společnosti. A že to prý dokazuje temné spiknutí klimaskeptiků a tabákových korporací. Ale že apoštol globálního oteplování Al Gore je tabákový plantážník, to klimatickým aktivistům nevadí. (2) A že největší ekologickou organizaci na světě vybudovaly peníze tabákového magnáta ze země apartheidu? To jim tabákové peníze nesmrdí.

Právě Rupert v roce 1970 přišel s nápadem založil exkluzivní klub boháčů "Klub 1001", který měl sdružovat největší sponzory WWF, kteří darují více než 10 000 dolarů. (3, 4, 5) Seznam členů byl tajný, ale přesto unikl na veřejnost. Člověk hned pochopí proč ty tajnosti. Členskou základu tvoří mj. magnáti ze země apartheidu, pochybní podnikatelé a různí diktátoři. Například president Idi Amin z Ugandy nebo president Mobutu ze Zairu.

Se zakládáním klubu Rupertovi pomáhal kolega z tabákové firmy Rothmans, pan Charles de Haes. A tento de Haes se posléze v letech 1975 až 1993 stal generálním ředitelem WWF International. Na webu WWF se pouze mlhavě uvádí, že de Haes se narodil v Antwerpách a vystudoval práva. Ale už se tam jaksi nepíše, že jako dítě s rodinou přestěhoval do Jihoafrické republiky. Ani že práva vystudoval v Kapském městě a pak získal práci v tabákové firmě Rothmans. Tím se WWF nepochlubí. (6)

Černí raus

Možná se ptáte, proč se zrovna jihoafričtí boháči tak hrnuli do ochrany přírody. Inteligentnější členové Broederbondu pochopili, že černošská populace stoupá a zdiskreditovaná rasová ideologie má svoje dny sečteny. Došlo jim, že "boj proti přelidnění" a "ochrana přírody" jsou dnes daleko efektivnější nástroj na potlačování černochů. Pod záminkou ochrany přírody bylo možno vyhradit oblasti, kam je černochům vstup zakázán. A kam smějí jen bohatí běloši. Například v 80. letech v Zairu a Ugandě rozjela WWF kampaň za rozšíření národních parků. Výsledek? Pygmejové kmene Batwa byli vyhnáni z míst, kde po stovky let žili. Stala se z nich chudina bez domova. (7, 8)

Takové věci se bohužel dějí pořád. Vzpomínáte na Křováky z filmu "Bohové musí být šílení"? Vláda Bottswany je nyní chce násilně vystěhovat z přírodní rezervace Kalahari. Prý, aby divoká zvěř měla volný koridor. Křováci tu přitom žijí tisíce let.

Nucené přesídlování domorodců sleduje nezisková organizace Survival International. "Všude v Africe vznikaly přírodní rezervace tím, že se z daného území vyhnali domorodci. Nebo tím, že domorodcům bylo zakázáno, aby pokračovali v tradičním lovu. Není divu, že pro mnoho Afričanů žijících ve zbídačených venkovských oblastech představují přírodní rezervace zkrátka místo hlídané ozbrojenými silami." (14) (Ellis, str. 55)

Báječný nový svět

Málokdo dnes také ví, že u kolébky WWF stojí Julian Huxley, vicepresident Britské eugenické společnosti v letech 1937-1944 (a president 1959-62). V roce 1941 Julian Huxley varuje:"Nejnižší sociální vrstvy se množí příliš rychle… nesmí mít tak snadný přístup k hmotným prostředkům či zdravotní péči, jinak by se eliminoval tlak přírodního výběru a pro jejich děti by bylo příliš snadné přežít. Dlouhodobá nezaměstnanost by měla být důvodem ke sterilizaci."Podobné názory tehdy byly běžné, sdíleli je i lidé jako G.B.Shaw z Fabiánské společnosti v Británii. Julianův bratr Aldous Huxley měl ale trochu jiný názor na věc. V románu "Báječný nový svět" (Brave New World) varovně líčí totalitní společnost, kde jsou děti pěstovány ze zkumavky podle eugenických kritérií.

Odrazovým můstkem k založení WWF byla série Huxleyových článků v The Observer, kde vyjádřil své znepokojení nad přemnožením černochů v Africe. Protože však po holokaustu byl rasismus společensky nepřijatelný, našel si pro regulaci počtu barevných jiné zdůvodnění. Prý přemnožení barevných utlačuje zvířata a přírodu.

Československý emigrant Viktor Stolan po přečtení těchto článků napsal Huxleyovi dopis, kde navrhl vytvořit finanční nadaci, aby ochrana přírody mohla přejít od slov k činům. Nápad se ujal, ale Stolana mezi sebe zakladatelé WWF nevzali, I když to celé byl jeho nápad. Proč? Protože to byl obyčejný člověk a nepatřil mezi smetánku. Byl jen hoteliér. (9)

Nemusím asi dodávat, že Huxleyovou eugenickou minulostí se jeho příznivci dnes nechlubí. V řadě jeho biografií je to taktně zamlčeno.

Komando Jeho výsosti

Prvním presidentem WWF byl nizozemský princ Bernhard, který o několik let dříve v nizozemském Bilderbergu založil tradici setkání světové smetánky za zavřenými dveřmi. Nikdo neví, o čem tam spolu jednají. Bernhard za druhé světové války bojoval jako pilot RAF proti nacistickým agresorům, nicméně sám pochází Německa a za studií byl členem NSDAP i SA (hnědé košile). Vystoupil teprve, když si měl vzít nizozemskou princeznu. Jak poznamenalo německé dobové prostředí jeho světonázor, to můžeme jen hádat. (10)

Koncem 80. let Bernhard vytvořil tajné komando, aby likvidovalo pytláky v rezervacích v Jihoafrické republice (tzv. operace zámek, Operation Lock). Bernhard najal elitní žoldáky ze soukromé agentury KAS Davida Stirlinga. Což byl legendární zakladatel britských speciálních jednotek SAS. (11, 12, 13)

Bernhardovo komando ale nechávalo na pokoji SADF (jihoafrické vládní jednotky), ačkoli právě ty patřily k hlavním pašerákům slonoviny a rohů nosorožců. WWF si nechtěla pohněvat jihoafrické vládní kruhy, Rupertovy kamarády. Ačkoli slonovina z celé Afriky se vyvážela do světa právě z jihoafrických přístavů, WWF o klíčové roli jihoafrických překupníků v tomto ilegálním obchodu taktně mlčela. Je to jako mluvit o obchodu s drogami v Latinské Americe a nezmínit Kolumbii. (14, 15)

Takže jediný hmatatelný výsledek byl, že KAS poskytla vojenský výcvik místním hrdlořezům. Právě v roce 1988 se JAR zavázala, že dá nezávislost okupované Namibii a stáhne odtamtud svoje komanda zvaná "Koevoet". Propuštění hrdlořezové si našli novou práci jako hlídači v národních parcích. Když se pak vrátili do boje proti Mandelovým lidem, měli skvělý výcvik Stirlingovy SAS.

Aby bylo kam jezdit na hony

Další postavou WWF je britský princ Filip, manžel královny Alžběty II a otec prince Charlese. Filip byl nejprve presidentem britské pobočky WWF (1961-1982) a poté presidentem celé světové WWF (1981-1996). Filip se netajil svými názory o nutnosti snížení populace. "Kdybych se znovu narodil, chtěl bych být smrtícím virem, abych pomohl vyřešit přelidnění planety." Řekl Deutsche Press Agentur v roce 1988. (16)

Zamysleme se, které země tím asi myslel. Bělošské země určitě ne, ty spíše vymírají. Hovořil o přelidnění Afriky. Mluvit o nutnosti snížit počet černochů to by ale byl rasismus. Tak se používá zelená rétorika.

Pro členy Klubu 1001 se například pořádaly luxusní safari do chráněných oblastí, kam se normální lidé nikdy nepodívají. Občas něco vyplave na povrch. Čestný předseda španělské WWF, král Juan Carlos byl přistižen, jak v Botswaně loví slony.

Těmito postoji se hodně vysvětluje. S africkými domorodci se dnes zachází, jako se v dobách Divokého západu zacházelo s indiány. Jistě jste slyšeli o přírodním parku Serengeti. Ale asi už nevíte, kolik domorodých Masajů bylo odtud vyhnáno, když v 50. letech rezervace vznikala. Masajové byli v roce 1959 odsunuti z kraje svých předků do rezervace ke kráteru Ngorongoro. V roce 1974 jim nejúrodnější část tohoto území byla odebrána. Ekologové zakazují Masajům rozvíjet zemědělství, takže nemají svou rostoucí populaci z čeho živit. Kmen proto zchudl. V roce 1960 na osobu připadalo 26 kusů dobytka ovcí či koz. Dnes je to jen pět. Článek "Heartbreak at Serengeti" v National Geographic, je smutné četní. (18)

Jeden z Masajů, Francis Ole Syapa si stěžuje: "S divokými zvířaty se tu zachází lépe než s lidmi… Žijeme tady, ale nemůžeme si sami rozhodovat, jak se svou půdou naložíme."

WWF má o ochraně přírody svérázné představy. Pokud chudí lidé loví doma na vlastním území kvůli jídlu jako už po tisíce let, je to pytláctví. Pokud evropská šlechta přijede na hon a zastřelí zvíře jen tak pro zábavu, je to v pořádku. "WWF uznává, že lov zvířat pro trofeje (trophy hunting) tam, kde je vědecky podložený a řádně regulovaný, je efektivní nástroj ochrany přírody… Zejména tam, kde lze těžko získat jiné zdroje příjmu nutné pro ochranu přírody…."

A znovu princ Filip: "Když nebudou žádná divoká zvířata, nebudeme mít co lovit." (19)

Afrika má v plánech světové elity pro 21.století zkrátka nezastupitelné místo. Má sloužit k rekreaci vyšších vrstev. Domorodci se musejí uskromnit, budou odsunuti do bantustánů. Chudí lidé nemají v lovecké oboře co dělat, aby nepytlačili na panském. A aby nerušili panstvo při honu.

Podobné příběhy:

Krvavé uhlíkové odpustky z Ugandy

Honduras: Válka proti oteplování si vyžádala další lidské životy

Reference:

1. Africký multimiliardář Anton Rupert zemřel (HN 20.1.2006)

2. Gore Forced To Make Hard Choices On Tobacco (NY Times 30.2.1996)

3. http://wwf.panda.org/who_we_are/history/seventies/

4. http://wwf.panda.org/how_you_can_help/support_wwf/prestige_membership/

5. https://wikispooks.com/ISGP/organisations/1001_Club.htm

6. http://wwf.panda.org/who_we_are/organization/dg_bios/

7. Collis, Simon. Trail of hope for Uganda's lost Pygmy tribe (Guardian 7.7.2010)

8. Pearce, Fred. Land Grabbers. The New Fight over Who Owns the Earth ( )

9. How the Observer brought the WWF into being (Guardian 7.11.2010)

10. Dutch Prince Bernhard 'was member of Nazi party' (Telegraph.co.uk 5.3.2010)

11. Bonner, Raymon. The white man’s game. In: At the hand of Man (Vintage Books 1994) http://www.ogiek.org/indepth/whit-man-game-wwf.htm

12. Ellis, Stephen. Prince paid thousands into wildlife sting, (The Independent, 8 January 1991)

13. http://www.powerbase.info/index.php/KAS_Enterprises

14. Ellis, Stephen. Of elephants and men: Politics and nature conservation in South Africa (Journal of Southern African Studies, vol. 20, no1, březen 1994)https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/9076/ASC-1241486-094.pdf?sequence=1

15. Na žádost Nelsona Mandely v půli 90. let vznikla Kumlebenova komise, která úlohu SADF v pytláctví vyšetřovala

16. Did I say that? Prince Philip, queen‘s consort, 88 (Guardian 21.6.2009)

17. Spain king Juan Carlos sorry for Botswana hunt trip (BBC 18.4.2012) http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-17752983

18. Poole, Robert M. Heartbreak on the Serengeti (National Geographic Magazine, únor 2006)http://www7.nationalgeographic.com/ngm/0602/feature1/text4.html

19. Citován v Alistair Graham. The Gardeners of Eden (Londýn 1973) str.189

******************************************************
www.klimaskeptik.cz
Převzato z Kremlik.blog.idnes.cz se souhlasem autora.
 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.