Neviditelný pes

SVĚT: Vakcíny a moc

28.12.2021

Covid-19 je závažné onemocnění, které může skončit smrtí pacienta. Dobrou zprávou ale je, že míra uzdravení se nyní pohybuje mezi 97 % a 99,75 %. Blížíme se konci druhého roku, kdy se ještě stále potýkáme na jedné straně s neustále mutujícím virem a na straně druhé s reakcí našich zdravotnických institucí. Některé závažné otázky veřejné politiky si vyžadují naši pozornost:

  • Chtějí někteří lidé využívat osobní očkovací status ke stigmatizaci a marginalizaci svých politických oponentů?
  • Je osobní očkovací status ztotožňován s ideologií, nebo dokonce s politickou příslušností?
  • Stane se osobní očkovací status novým společenským diskriminátorem pro ty, kteří pak budou „rovnější“ než ostatní?
  • Jsme svědky snahy o kontrolu a nátlak na občany, kteří se opováží klást otázky vládním úředníkům?
  • A co vládní úředníci, kteří za pochodu mění význam pojmů jako „plně očkovaný“, a úplně zapomínají na podmínky, které byly nedávno používány k přesvědčování veřejnosti o nutnosti lockdownu.

Německý časopis Der Spiegel nedávno přinesl článek s titulkem: „Studie nalezla souvislost mezi krajní pravicí a vysokou mírou nakažení koronavirem v Německu.“ Podtitulek článku zní:

„Počet nakažených koronavirem prudce stoupá v těch německých regionech, kde se krajně pravicová strana AfD těší větší podpoře. Je to náhoda? Vědci se podrobně podívali na důsledky tohoto zjištění a vyvodili závěry, které je překvapily.“

Reportéři časopisu Der Spiegel Holger Dambeck a Peter Maxwill v článku píší:

„Interdisciplinární tým Výzkumného ústavu sociální soudržnosti (Research Institute for Social Cohesion) a jeden výzkumník z Mnichova systematicky zkoumali souvislost mezi volebními výsledky a šířením koronaviru. Zjištění expertů je jasné: Čím vyšší počet hlasů získala ve volbách v roce 2017 v daném regionu strana AfD, tím rychleji se tam koronavirus rozšířil v roce 2020.“

Širší politické poselství je jasné: Konzervativci jsou troglodyti šířící nemoc, která ohrožuje naši civilizaci.

Toto rádoby senzační zjištění se zaměřuje na korelaci a ne na kauzální vztah, takže tato „studie“ a její spekulativní závěry nejsou ničím jiným než lajdáckými pomluvami. Skutečným cílem této „studie“ a zpravodajství v časopise Der Spiegel je jednoznačně poškodit politické oponenty tím, že jsou dáni do souvislosti se smrtelnou nemocí.

Vzhledem k nechvalně známé německé historii brutální stigmatizace různých menšin je šokující a pobuřující, že německý „výzkumný ústav“ a zpravodajský magazín Der Spiegel sídlící v Hamburku propadly tak ubohé zášti.

Je smutné, že i Spojené státy mají svoje operativce, kteří se snaží marginalizovat nejen ty, kteří zpochybňují příkazy k očkování, ale i občany s platnými výhradami ohledně dlouhodobé bezpečnosti a účinnosti různých vakcín. V prestižním britském lékařském časopise The Lancet napsal dr. Günter Kampf, profesor na Institutu hygieny a environmentální vědy na univerzitě v Greifswaldu v Německu, stručný ale nesmírně důležitý článek publikovaný 20. listopadu 2021 s titulkem: „Covid-19: Stigmatizace neočkovaných je neoprávněná.“ Profesor Kampf napsal:

„V USA a Německu používají vysoce postavení úředníci termín ‚pandemie neočkovaných, což naznačuje, že lidé, kteří byli očkovaní, nejsou v epidemiologii nemoci covid-19 relevantní. Oficiální použití této fráze mohlo povzbudit jednoho vědce, aby tvrdil, že ‚neočkovaní ohrožují očkované nemocí covid-19‘. Tento názor je ale až příliš zjednodušený.“

Profesor Kampf dále podrobně popsal podstatné, zdokumentované důkazy o tom, že očkovaní jedinci i nadále hrají významnou roli v přenosu onemocnění covid-19. Popsal například propuknutí epidemie covid-19 v červenci 2021 v Massachusetts, kde 74 % případů byli lidé, kteří byli plně nebo částečně očkovaní. Profesor Kampf svůj článek uzavřel prosbou:

„Vyzývám vysoké vládní úředníky a vědce, aby zastavili neopodstatněnou stigmatizaci neočkovaných lidí, mezi něž patří naši pacienti, kolegové a spoluobčané, a aby se především vyvarovali rozdělování společnosti.“

Profesor Kampf není sám. Dr. Paul Elias Alexander je klinický epidemiolog, který vyučuje medicínu založenou na důkazech a výzkumné metodologii. Dr. Alexander byl hlavním poradcem pro politiku pandemie covid-19 na ministerstvu zdravotnictví a sociálních služeb USA. Brownstone Institute publikoval jeho pojednání, kde napsal:

„... před jakýmkoliv očkováním by měla být posouzena existující imunita.... Přirozená imunita je stejně důležitá jako vakcinace a měla by mít stejný společenský status jako jakákoliv vakcínou vyvolaná imunita. Takový přístup by prospěl ke zmírnění společenské úzkosti způsobené nátlakem k očkování a společenskými otřesy způsobenými ztrátou zaměstnání a odpíráním společenských privilegií. Třídění občanů na očkované a neočkované a jejich segregace je lékařsky i vědecky neopodstatněné a nepřijatelné.“

Zdá se, že zpráva dr. Alexandera o přirozeně získané imunitě vůči onemocnění covid-19 je ignorována jak médii, tak vládními úředníky. Proč asi? Zdá se, že 130 výzkumných studií pojednávajících o relativních výhodách a ochraně, kterou poskytuje přirozená imunita, je úzkostlivě ignorováno. Člověk by si myslel, že úplný, otevřený a upřímný veřejný dialog by měl probrat celé spektrum lékařských faktů, stavů a ​​léčebných postupů a stanovit ten nejlepší a odpovídající veřejný léčebný plán.

Ministr zdravotnictví státu Florida dr. Joseph Ladapo, který má tituly MD a PhD z Harvardu, je nápadný svým odmítáním dnešního konvenčního přístupu a podporou širšího, holistického přístupu k onemocnění covid-19. Dr. Joseph Ladapo je osvěžující výjimkou z autoritářství a zdánlivě nekonečného cyklu oficiální taktiky zastrašování veřejnosti.

Po celém světě jsme svědky rostoucího autoritářství vlád, které se zuřivě snaží proočkovat své občany prostřednictvím vládních nařízení, lockdownů, zaváděním očkovacích pasů a omezováním občanských svobod. A současně jsme svědky spontánního občanského odporu vůči těmto tvrdým vládním opatřením. Napříč Evropou propukly protesty proti obnoveným lockdownům, nařízeným vládami evropských zemí. Proti drastickým vládním nařízením se nyní bouří i Australané.

Bidenova administrativa se pokusila vydat bezprecedentní federální nařízení povinného očkování, které bylo ovšem (prozatím) zmařeno 5. obvodním odvolacím soudem. Soud dal výslovně najevo, že toto nařízení vyvolává vážné ústavní obavy. Bidenův Bílý dům nicméně arogantně „vybízí“ – můžeme říci, že nařizuje – podniky, aby dále nutily své zaměstnance k očkování.

Navzdory šílené snaze Bidenova Bílého domu vzdorovat soudům a zastrašovat podniky a občany je tato země pořád ještě Spojenými státy a má stále platnou ústavu. I když to vypadá, že vehementní dav hájící potraty a křičící „moje tělo, moje volba“ najednou kvůli vakcíně z veřejného prostoru pokrytecky zmizel, obyčejní Američané protestují proti pseudofašistickému partnerství mezi vládou a korporacemi nařizujícímu očkování.

Covid-19 je vážné onemocnění, ale musíme stále opakovat, že míra uzdravení se nyní pohybuje mezi 97 a 99,75 %. Americké veřejnosti nebyl ještě nikdy uložen federální příkaz k očkování. Strach, šok, zastrašování a ultimáta nejsou nástroji rozhodování zastupitelské demokracie. Ústava Spojených států nemůže být kvůli nějaké nemoci nebo přírodní katastrofě jen tak „odsunuta stranou“. Musíme si dát pozor na naše politiky a úředníky, kteří se snaží vykonávat moc prostřednictvím „nařízení“ bez řádného hlasování a informovaného souhlasu občanů.

Musíme odolat autoritářským impulsům různých úředníků, kteří se snaží upevnit svou moc a vnutit nám svou vůli bez ohledu na ústavní procesy a záruky. Naše ústava byla navržena a ratifikována přesně pro tyto situace a slouží nám dlouhých 231 let, během nichž jsme se setkali s nesčetným množstvím mnohem závažnějších problémů, než je tento virus. Naše Ústava nám zaručuje, že zůstaneme zemí svobody a příležitostí navzdory pandemii a úředníkům, kteří se tento problém týkající se veřejného zdraví snaží řešit.

Autor je ředitel pro vyšetřování a výzkum konzervativní neziskové organizace Judicial Watch a významný spolupracovník Gatestone Institute.

Překlad původního textu: Vaccines and Power
Překlad: Helena Kolínská, Libor Popovský

Převzato z webu Gatestone Institutezpět na článek