27.1.2023 | Svátek má Ingrid


SVĚT: Tady jste doma

19.8.2009

Každý se může na YouTube podívat na rockera s jarmulkou, který prozpěvuje se strhujícím nadšením: "I was born in the USA, I am making Aliya today." Narodil jsem se v Americe a dnes se stěhuji do Izraele. Slovo Izrael sice v anglické větě není, ale každému Židu je jasné, co znamená výraz "aliya". Výraz pochází z hebrejštiny a znamená tolik jako výstup, vzestup. V biblické hebrejštině se vystupuje do země Izrael i do Jeruzaléma, z Jeruzaléma nebo Izraele se sestupuje. Takže ačkoli z lidského pohledu to pro přistěhovalce, který se většinou musí učit nový jazyk, zvykat si na nové prostředí a hledat práci, která je často pod úrovní jeho původního zaměstnání, není žádný vzestup, z biblického pohledu to vzestup je.

Ve 20. kapitole proroka Ezechiele Hospodin říká: "V onen den jsem zvedl ruku a přísáhl jim, že je uvedu do země, kterou jsem pro ně vyhlédl a která oplývá mlékem a medem a je skvostem všech zemí." (6.) Kdo mě zná, ví, že nejihnu při pohledu na palmy, moře a poušť, nýbrž při pohledu na rozkvetlé louky a zelené lesy. Nedá se nic dělat, můj praotec Čech také zjihnul při pohledu z Řípu a prohlásil, že země oplývající mlékem a medem je krásná země česká. Kdo má ovšem za praotce Abrahama, uslyší hebrejské slovo aliya a je mu jasné, o jaký skvost se jedná.

Kdysi mi jedna americká Židovka vyprávěla, že v USA existují mnohé kluby, které mají připravovat Židy na vystěhování do Izraele. Američtí Židé se ovšem po celý život jen připravují a ve své většině nepřicházejí. Řekla mi, že většina z nich žije se špatným svědomím a v neustálém rozporu: „Všechna přikázání, všechno, co jsme praktikovali v Americe, byla jen příprava na život v Izraeli. Modlíme se směrem k Jeruzalému. Naše modlitby o něm mluví. Fyzicky i emocionálně je náš život spojen s Jeruzalémem,“ vysvětlila mi.

V roce 1947 psala Zippora Borowsky z Palestiny své přítelkyni do New Yorku: " Ti, za nimiž jsou spálené mosty, nemají jinou volbu než se přizpůsobit, ale Američané mají otevřenou cestu zpátky. Je tvrdé pokračovat v plahočení se bahnem před sebou, když je za tebou asfaltovaná dálnice...Být sionistou v New Yorku je jiné, než být sionistou v Erec Jisrael – nejsou to slova, ale činy. Pravdou je, že jen pouhé bytí tady má význam. Učím se jinou definici sionismu a jinou definici života vůbec."

Židé se v Americe mají dobře a "není tam žádný antisemitismus", říká David, i když na něj jako na dítě někdo pokřikoval "Christkiller", Kristův vrah. Ovšem plahočení bahnem a úmorné cesty lodí přes oceán už mají američtí židovští průkopníci také za sebou. Letiště, dálnice, hospodářský rozmach, to vše jim nabízí dnešní stát Izrael. Jsou skutečně i tací, kteří tváří v tvář prohlubující se hospodářské krizi Ameriku opouštějí a hledají v Izraeli stabilnější budoucnost. "Takové tady ale nepotřebujeme," rozhorluje se Robin, americká Židovka, žijící tu už 30 let. "Chtějí jen využít výhod pro přistěhovalce a nakonec zase odejdou!"

Těm, co se přistěhovali a zase odešli, se říká "jordim" – sestupující. Zajímavé je, že Bible vkládá hebrejský výraz vystoupit do úst faraóna, když říká o izraelském lidu: "bojoval by proti nám a odtáhl by ze země", doslovně a "vzestoupil by ze země". Normálně se "vzestupuje do země" a pak se jedná o Izrael. V případě Egypta je opouštění země vzestup. Řekl to i sám faraón.

V červenci probíhala na půdě Izraele židovská olympiáda zvaná Makabiáda. Při slavnostním otevření na stadionu v Ramat Gan hrdě vstupovaly skupiny židovských sportovců ze 65 různých zemí nesouce jejich vlajky. Atleti byli nadšení atmosférou sportovní události, kde byli všichni Židé. Izraelští komentátoři vznášeli kromě sportovních výkonů i téma holocaustu a vztahu zúčastněných zemí k Židům a téma "aliya". Premiér Netanjahu přivítal sportovce v Izraeli těmito slovy: "Toto je vaše země, tady jste doma. Vraťte se a staňte se jedním z nás, ´make aliya!´“

Odpověď na otázku, kolik Židů žije v USA, není jednoznačná. V demografické studii publikované v červnu 2008 píše profesor Ira. M. Sheskin: "Před více než 350 lety uprchla skupina 23 Židů z Recife (Brazílie) před portugalským pronásledováním a hledala útočiště v New Amsterdam (dnes New York City)…Těchto třiadvacet je snad posledním přesným číselným údajem o amerických Židech."

Sčítání židovské populace není snadné, protože se Židé v Americe nemusí jako tací vykazovat a protože nepanuje jednota definice, kdo je vlastně Židem. Pro ortodoxní a konzervativní Židy je Židem jen ten, kdo má židovskou matku. Reformní Židé uznávají i Židy po otci. Všechny skupiny se shodují na tom, "že etničtí Židé, kteří přijali Ježíše jako mesiáše (mesiánští), by neměli být za Židy považováni," vysvětluje prof. Sheskin. Ve svém celku počítají sociologové za Židy ty, kdo se za ně sami považují, a i ty, kdo jsou sice Židy, ale z důvodu ateismu, agnosticismu nebo náboženského se jako Židé neoznačují - opět kromě mesiánských.

Procentuálně se odhaduje, že Židé tvoří 1,7 – 2,1% americké populace. Ale téměř 40% Američanů si myslí, že 20% z nich jsou Židé. V roce 2006 bylo v House of Representativs zastoupeno 30 Židů.. Židovské obyvatelstvo USA žije koncentrováno hlavně ve dvanácti městských oblastech: New York, Los Angeles, Broward, Washington, Chicago, Boston, San Francisco, Philadelphia, South Palm Beach, West Palm Beach, Atlanta a Miami.

Na základě důkladných demografických studií se prof. Sheskin přiklání k údaji, že v USA žije 6,0 – 6,4 miliónu Židů, což přesahuje počet Židů žijících v Izraeli. "Od skromného počátku dvaceti osob v 17. století narůstala americká židovská populace, až se stala většinou židovské populace na světě 20. století." Z celkového počtu přistěhovalců do Izraele po r. 48 tvoří přistěhovalci z Ameriky a Oceánie asi 8%. Tato skutečnost se pravděpodobně bude měnit. "Který z židovských demografů řekněme v r. 1880 by předpokládal tak obrovské změny, k nimž došlo ve 20. století: významný růst židovské populace po holocaustu a následkem přesunu Židů z Evropy do Ameriky a Izraele a z arabských zemí do Izraele?"

Kdysi dávno vyřizoval prorok Jeremiáš židovským přesídlencům do Babylónu Hospodinovo slovo: "Stavějte domy a bydlete v nich, vysazujte zahrady a jezte jejich plody. Berte si ženy, ploďte syny a dcery … rozmnožujte se tam, ať Vás neubývá. Usilujte o pokoj toho města, do něhož jsem vás přestěhoval, modlete se za ně k Hospodinu, neboť v jeho pokoji i vy budete mít pokoj … navštívím vás a splním na vás své dobré slovo, že vás přivedu zpět na toto místo. Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův, jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu; chci vám dát naději do budoucnosti." (Jeremiáš 29,5-7. 10-11)

Citováno z Letters from Jerusalem 1947-1948, Zipporah Porath a Jewish Political Studies Review 20, Prof. Ira M. Sheskin