Neviditelný pes

SVĚT: Reputace - dobrá pověst

25.4.2008

Pro výrobce je dobrá pověst, známost a vědomí dobré kvality základním kamenem úspěšného podnikání. Poslední dobou jsme měli několikrát možnost vidět v televizi razie obchodních kontrol, které zjistily a zabavily dovážené zboží - padělky známých firem - v hodnotách milionů korun. Vše se muselo zničit a byla diskuse o tom, jestli takové zboží mělo být, raději než spáleno, darováno, či jinak zužitkováno. Kritici si většinou neuvědomovali, či nebrali v úvahu, že důvodem likvidace těchto, většinou nekvalitních, výrobků je právě zachování dobrého jména a dobré pověsti výrobního podniku. Obchodní značka, logo, Nike, Adidas, Puma atd je cenným majetkem těchto firem a jejich umístění na výrobku je zárukou kvality.

V červenci roku 2006 došlo v severním Pacifiku k neobvyklé nehodě plavidla, přepravujícího 4703 automobilů značky MAZDA, z Japonska do Vancouveru. V konečné fázi plavby posádka prováděla kontrolu vyrovnávacích nádrží (balastů - mazda 1které přepumpováním vody udržují loď v rovnováze) a při této proceduře došlo k poruše kontrolních zařízení a jedna nádrž se úplně vyprázdnila, zatím co druhá se naplnila. Loď se naklonila o 60 a později až na 80 stupňů. Posádka musela opustit loď. V této poloze bylo plavidlo téměř celý měsíc a teprve po dotažení do Portlandského přístavu (v Oregonu) bylo konečně "narovnáno" a mohlo se začít s kontrolou nákladu. Zjistilo se, že automobily byly velmi dobře ukotveny (připoutány) takže jen několik bylo jen lehce - viditelně- poškozeno. ALE ! a tady se dostávám k původní "story". Vedení podniku MAZDA, po důkladném, rozvážném jednání (mezi výrobcem, přepravcem a pojišťovnou) se shodlo na tom, že automobily po takové nehodě nemohou být prodávány jako bezvadné, nové produkty. Bylo několik možností: Prodávat je jako druhořadé, bez záruky, nebo je rozebrat na náhradní díly nebo je sešrotovat. Ty dvě prvé možnosti byly zavrhnuty právě pro výše zmíněnou možnost vzniku nedůvěry v dobré jméno výrobků MAZDA, případnou legální odpovědnost za možné dopravní nehody a podobně, a bylo tedy rozhodnuto nekompromisně automobily zničit a recyklovat.

Úplnou náhodou jsem měl možnost se zúčastnit privátní ukázky celého procesu. Bohužel, musel jsem se podřídit zákazu fotografování, takže přiložené obrázky jsou z různých jiných zdrojů. mazda 2

Recyklování 4703 automobilů se blíží k závěru, bude končit začátkem června, denně je sešrotováno 80 vozů. Vše se provádí v zařízeních v Portlandu. Automobily čekají na svůj osud na třech velikých, oplocených a dobře hlídaných parkovištích. Začátkem byla dokonalá registrace a katalogizace každého automobilu, bylo mu přiděleno číslo a každý úkon byl zaznamenán individuálně v evidenční složce. Po administrativní části akce - registraci - dva pracovníci přepojí šest airbagů na zařízení, které je nechá explodovat. Stejný pracovník odmontuje kabely od baterie a odstraní všechna víčka kapalin. Potom je auto naloženo na přepravník, který je, po šesti kusech, dopraví do podniku, který je slisuje do "tabletek" po třech. Ale před tím je tamtéž na slisování musí připravit. Baterie jsou vyjmuty a kontakty nemilosrdně odříznuty, taktéž katalysátory jsou odříznuty a všechny kapaliny a freon odčerpány. Kola odmontována, gumy sundány a provrtány a aluminiové disky jsou rozříznuty, všechno tak, aby se to nedalo použít jinak než na recyklaci. Před vložením do lisu je odstraněno registrační číslo (tam mi ukázal pracovník zajímavost - když sloupnul štítek s čárkovým kódem, automaticky se přes celý objevil červeně nápis "void" zrušeno!) a štítek se vlepí do registrační složky, které provázelo auto celým procesem. Takto slisovaná torsa jsou potom dopravena do jiného podniku, kde se vše sešrotuje. Obrovské mlýny vše rozdrtí na kousky ne větší než nějakých 2O cm. Tato drť potom na páse prochází třídícím magnetem, který oddělí ocelové části, potom několik pracovníků vybere případné barevné kovy a ostatní - sklo, plasty, textil apod. se odváží na skládku. Celý proces je pod přísnou kontrolou, podnik prostě dohlíží na to, aby ani nejmenší součástka nemohla být někde jinde použita či zneužita.

Osmělil jsem se pronést námitku, že chápu podstatu důvodů likvidace výrobků mazda 3MAZDA, ale, že je škoda ničit některé části, které MAZDA nevyrábí - pneumatiky, hliníkové disky, CD přehrávače, GPS a podobně. Bylo mi řečeno, že se i o tom jednalo, ale převážily názory, že by to celý proces komplikovalo, a jakékoliv kompromisy byly zavrženy.

Pracovník podniku PR (public relations) nám vysvětlil podrobně důvody k tomuto rozhodnutí. Dostávali různé žádosti - školy chtěly vozy použít při výuce, "Demolition derby" chtěly vozy zničit v oblíbených "show", Hollywood chtěl pár aut odkoupit na různé potřeby při filmování "action - stunts". Ale rozhodnuto bylo recyklovat - všechno pro ochranu a zachování dobrého jména, popularity a pověsti automobilu značky MAZDA.

Portland, Oregonzpět na článek