1.10.2023 | Svátek má Igor


SVĚT: Neomarxisté ničí Amnesty International

14.2.2019

Pojem nepřátelské převzetí vznikl v ekonomii, ale v přeneseném slova smyslu platí i jinde. Takto „nepřátelsky“ převzata byla kdysi respektovaná organizace Amnesty International.

Ti starší z nás, co pamatují předlistopadovou dobu, mají ještě ve vzpomínkách AI jako respektovanou, důvěryhodnou instituci. Ze zahraničního rozhlasu Hlas Ameriky a Svobodná Evropa jsme se tehdy dozvídali, jak tato organizace dokumentuje porušování lidských v sovětském bloku, jak a koho místní komunisté pronásledují i v rozporu s vlastními zákony a mezinárodními smlouvami. AI se tenkrát zastávala doložených vězňů svědomí, jako byl sovětský disident Sacharov nebo naši chartisté.

Bejvávalo! Od té doby byla AI nepřátelsky převzata neomarxistickými aktivisty. Ono takové nepřátelské převzetí nemusí mít jen formu burzovních a finančních operací jako při převzetí obchodní firmy. Nepřátelsky jdou převzít i spolky, politické strany, mezinárodní organizace. Zde se to děje pomocí příchodu nových lidí. I nepříliš pečlivý pozorovatel naší politické scény se jistě potkal s pojmy jako nábor černých duší nebo velrybaření. A takto se podařilo neomarxistům ovládnout i AI .

O čem vypovídají poslední výroční zprávy této kdysi důvěryhodné organizace? Kde podle ní dochází k největšímu porušování lidských práv? Bestiální Islámský stát v Sýrii a Iráku? Válka v Jemenu? Severní Korea? Zamluveno, rozmělněno. Nebudu vás dále napínat, největším problémem pro lidská práva na světě jsou dle AI Spojené státy. Jsou zmíněny hned na úvod, i fotografie pro webovou presentaci je z USA.

Ženská práva se za minulý rok nejvíce zhoršila v USA a v Polsku! To v Saúdské Arábii, v Íránu nebo v Nigérii je zřejmě podle AI na tomto poli vše v pořádku. Práva LGBTI menšin se zase prý nejvíce zhoršila v Maďarsku. Že se v Maďarsku nikomu nic nestalo, zatímco leckde v islámském světě od Íránu přes Saúdskou Arábii je za tyto aktivity trest smrti, je podle AI zřejmě vedlejší.

Každý rok dostává od AI pravidelnou „nálož“ Izrael. Je mu z její strany věnována větší pozornost, než všem ostatním státům dohromady. Dokonce AI vybízela i k mezinárodnímu embargu na dovoz zbraní do Izraele. Tak moc jí leží na srdci lidská práva, resp. Izrael v žaludku.

Nedávno opět AI vstoupila do veřejného prostoru s tématem ženských práv. Prý u nás máme „nemoderní“ definici zločinu znásilnění, na rozdíl od pokrokových států nevyžadujeme pro legální sex předchozí výslovný (nejlépe písemný) souhlas. Takže problém není v Sýrii, Iráku, Íránu, Pákistánu nebo Saúdské Arábii? Ale u nás v Evropě, hlavně nepřekvapivě u nás a v nových členských zemích EU.

Takhle bude AI brzy všem leda k smíchu.

Autor je radní pro školství za ODS, Praha 4