16.8.2022 | Svátek má Jáchym


SVĚT: Není tak snadné stěhovat národy

8.5.2017

Kdyby se nejednalo o tak kritické období vývoje národa, že je mnozí přirovnávají ke krizi roku 1938, mohlo by nám připadat dění na naší a nakonec i mezinárodní politické scéně až absurdně zábavné.

Tradiční média staví ustálené pojmy vzhůru nohama, obrací je naruby, otáčí je o sto osmdesát stupňů, nálepkují je podle potřeby a kdoví co ještě. Všechno se děje v duchu diktátu tzv. nových pokrokářů, kteří svůj nátlak pokrytecky prezentují jako „politickou korektnost“.

Tito pokrokáři mají tu drzost nazývat sami sebe liberály a aby nebylo mýlky, tak ještě navíc levicovými. A to přesto, že se dělení politického spektra na pravici, střed a levici stále častěji ukazuje jako naprosto pošetilé. Pěkní to liberálové. Celé široké frontě svých odpůrců se snaží buď odebírat, nebo alespoň ztěžovat možnost svobodného vyjadřování jen proto, že mají jiný názor než oni.

Kdo jsou tito noví pokrokáři? Zprvu bylo obtížné označovat je přesněji. V dobách, kdy ve vší tichosti pronikali do vedoucích pozic jednotlivých států i nadnárodních organizací, na sebe nechtěli upozorňovat. K obratu došlo přesně v okamžiku, kdy se už cítili tak silní, že začali jednat. Náhle se rozpoutala smršť převratných událostí. Nedemokratickým vnucením nové, tzv. Lisabonské smlouvy všem členským státům si pojistili vládu nad Evropskou unií. Jen na vysvětlenou, Lisabonská smlouva v naprosté tichosti zbavila členské státy dosavadního práva veta. Vzápětí rozpoutali s tichým požehnáním muslimských vůdců obrovský imigrační nájezd islámu na Evropu a s výmluvou na lidská práva vetřelců se pro ně dlouho snažili zachovávat průchodnost evropských hranic.

Pod rouškou sjednocování evropského zákonodárství začali ovlivňovat školství národů členských zemí podle svých představ. Jejich cílem se stalo potlačování národní identity dorůstajících generací a vytváření jakéhosi „nového člověka“ bez národních tradic, bez dějin, bez jakéhokoli povědomí o kulturních kořenech. Člověka, který je záměrně vzdělán jen tak, aby byl schopen bez velkého odmlouvání pouze otrocky pracovat, oddaně poslouchat příkazy vrchnosti a nakonec bez váhání položit život za svého nového pána.

Nepřipomíná vám to něco? Mně ano. Slyšel jsem to už v dobách svých studií na povinných přednáškách z marxismu-leninismu, popisujících zářivou budoucnost nového společenského řádu, tehdy zvaného komunismus. Ale porozumět celé hloubce zrůdnosti té demagogie mi pomohla až četba George Orwella, kterou jsem si lekce marxismu vynahrazoval.

Neuběhlo mnoho času a pověstné Marxovo strašidlo opět obchází svět. Nový „proletariát“ začal hromadně proudit do Evropy a vysávat státní sociální systémy. Na často katastrofálně nesouměřitelné kulturní odlišnosti neberou naši noví vládci žádný ohled. Neberou ohled ani na obecný odpor vetřelců k jakékoli integraci. Neberou ohled na jejich nechuť a mnohdy i neschopnost živit se prací. Zavírají oči nad jejich pokusy ignorovat zákony hostitelské země. Našim novým vládcům je také lhostejná snaha nových příchozích vnucovat hostitelům svá zaostale středověká pravidla „šaría“. Bagatelizují rozsah hrozby jejich „organizovaně neorganizovaného“ a stále sílícího terorismu.

A právě proto se můžeme plným právem ptát: kdo je spoluzodpovědný za dosavadní tisíce zavražděných a zmrzačených evropských civilistů? Od politických představitelů vedoucích zemí EU jsme po dva roky slyšeli, že noví nájezdníci jsou v Evropě vítáni. Aby zakryli své počínání, nazývají je „uprchlíky“, i když skutečných uprchlíků je mezi nimi jen mizivý počet.

Kdo je tedy spoluzodpovědný? Především ti, kdo vládnou většině států EU. V různých podobách právě socialisté. Jejich šéfové se zmohou jen na pokládání věnců na pietní místa obětí a vyhlášení národního smutku, ale poslat vojáky na vnější evropskou hranici, když to policejní složky očividně nezvládají, prý nemohou. Proč? A jsme u toho.

Za smrt evropských civilistů je osobně spoluzodpovědné celé vedení unie od J. C. Junckera přes Martina Schulze až po Donalda Tuska. Spoluzodpovědni jsou i političtí lídři velkých západoevropských zemí, protože mají v unijních strukturách rozhodující hlas. Krev na rukou mají i ti poslanci europarlamentu, kteří jim jen přikyvují a schvalují jejich nesmyslné směrnice, příkazy a nařízení.

Jak je tohle všechno možné? Jediné logické vysvětlení je, že jsme svědky (a zároveň i součástí) nového marxistického pokusu o změnu světového pořádku, nového pokusu o jejich vysněnou světovou revoluci. Někteří to také nazývají NWO - nový světový řád. Onen nový „řád“ vykreslují jeho strůjci jako nevyhnutelnou budoucnost planety. Stejně jako kdysi komunisté, tak si i konstruktéři tohoto „řádu“ neoprávněně přivlastňují monopol na pokrok. Kdo tedy jsou ti „noví světoví pokrokáři“?

Dalo by se čekat, že se zarytí marxisté historickým krachem bolševické revoluce a zánikem Sovětského svazu poučili. Opak je pravdou, jenže tentokrát to zkoušejí jinak. Pochopili, že hybnou silou vývoje světa jsou peníze, jinak řečeno kapitál, a spojili se (to asi přesvědčené staré komunisty trochu zaskočilo) se superbohatými globalizátory této planety. Moderní západní kapitalismius se silnými sociálními prvky fungoval až příliš dobře, a proto pryč s ním.

Islám se svými přibližně dvěma miliardami poslušných věřících slouží oběma zúčastněným stranám jen jako vhodný prostředek k uskutečnění jejich plánu. Vyhovuje jim masivním množstvím, nízkou vzdělaností a převládající chudobou. Vyhovuje také svou politicko-náboženskou ideologií, hlásající nic víc a nic méně než ovládnutí celé planety. Právě tento dav se stal jejich „novým proletariátem“, kterým chtějí západní svět znovu zaplavit, když se jim ten původní proletariát v uplynulém století poněkud vytratil.

Každá ze zúčastněných stran si pak přijde na své. Marxističtí sociální inženýři zruší placení hotovostí a zavedou pouze elektronické peníze. Místo průkazu totožnosti bude mít každý od svého narození v těle zabudován čip, a budou i jinak experimentovat s lehce ovladatelnou masou polovzdělaných budoucích „kávových“ míšenců, kteří by měli podle zvrhlé Coudenhove-Kalergiho představy na planetě v budoucnu převládat.

Globalizátoři dostanou levnou pracovní sílu s nízkým IQ, která jim neskutečně zvýší zisky jejich globální produkce a obchodu. Nu, a konečně i islám dostane vše, co jeho věřícím údajně slíbil jejich prorok, včetně zotročení všech nevěřících, protože konec konců někdo na ně bude muset pracovat, pokud si budou chtít užívat výdobytků nenáviděné západní civilizace.

Velmi hezké, že. Skutečný ráj na zemi. Zbývá snad dodat, že nejvíc se budou radovat vymyšlení mimozemšťané, jak to s tou neposlušnou planetou Země krásně vymňoukli.

Jenže, vážení soudruzi všeho druhu, ono není tak snadné stěhovat celé národy. Není tak snadné zbavit je jejich odvěkých území, jejich pocitu sounáležitosti a bratrství, jejich jazyka, zkrátka všeho toho, co tvoří jejich identitu. Nezvládnete to, i kdyby se vám dočasně podařilo zlikvidovat celou demokracii a vlastnili jste všechna dostupná média. Tohle mají národy hluboce uloženo ve svých genech. My víme, že byste chtěli manipulovat i lidský genom, jenže věříme, že tomu dokážeme buď my, nebo matka příroda, anebo sám pámbu, jak chcete, včas zabránit. Pokud ovšem většina lidí bude chtít a každý pro to udělá, co bude moci. A to si pište, že bude chtít a udělá, protože svoboda je něco, co každý člověk bytostně potřebuje.

Ještě jste nám nezakázali volby, protože tím byste nám otevřeně dali najevo, co jste zač. A nezapomeňte, každé zlo bude nakonec poraženo, jinak bychom jako lidé přestali existovat.