1.6.2020 | Svátek má Laura


Diskuse k článku

SVĚT: Náboženství míru

A Bůh věru koupil od věřících jejich osoby i jejich majetky s tím, že jim bude dán ráj. A oni bojují na cestě Boží – zabíjejí, a jsou zabíjeni. (korán, súra Pokání, verš 112)

Upozornění

Litujeme, ale tato diskuse byla uzavřena a již do ní nelze vkládat nové příspěvky.
Děkujeme za pochopení.

Řazeno podle času sestupně, seřadit podle času vzestupně
počet příspěvků: 86, poslední: 3.8. 2016 22:11, přehled diskusí

P. Čech 3.8.2016 7:57

Re: Němci neměli křesťanství v oblibě již

Mírumilovné křesťanství? kdo žehná v křesťanských armádách zbraním a vojákům před bojem? Snad ne muslimští či hinduističtí kněží? Němci nevycítili šanci k ovládnutí Evropy pomocí t.zv. uprchlíků. Oni tuto šanci vycítili při funkci Evropské unie a jali se ji rozvíjet a prosazovat přes Lisabonskou smlouvu. Zde je skutečné tažení Němců za ovládnutím Evropy a to nemá s žádným náboženstvím co do činění. Osobně si myslím, že pokud lidé neodvrhnou v š e c h n a existující náboženství a nejen z toho pramenící rozdělování těchto na Slovany, Germány, Araby, Indiány a jiné a jiné t.zv. národy a národnosti s jediným cílem- ovládání jinak smýšlejících, nikdy na planetě Zemi nebude klid. Náboženství a církve, to jsou ty skutečné žáby na prameni možného , i duchovního, vývoje lidstva.

Z. Čábelka 3.8.2016 8:48

Re: Němci neměli křesťanství v oblibě již

Jednoduše řeknu, předběhl jste dobu až tak, že svými pokusy a názory ohrožujete přežití této civilizace. Jednou možná pochopíte, že vypouštíte Džina z láhve a samotného vás to bude mrzet. Zaslepenost dokáže být člověku nebezpečná a v tomto případě i celé civilizaci. Vůbec nechcete pochopit stav vývoje společnosti a jeho možnosti s ohledem na čas a "chemické" prostředí. Lidé jako vy vyrábíte výbušnou směs a nevíte o tom!

P. Čech 3.8.2016 14:07

Re: Němci neměli křesťanství v oblibě již

Nějak Vám nerozumím. Co je výbušného na tom, snaží-li se někdo říkat pravdu? Nebo si myslíte, že lidé, kteří nevěří v nějakého z "jediných" bohů nějak vybuchnou? Vezměte si příklad z čekých zemí. Před ještě nedávnem (100 lety) věřili téměř všichni lidé v nějakého boha. Dnes je takto věřících už jen třetina. Pokud to půjde stejně takto dále, za 50 let již věřit nebude nikdo. S politikou a politickými stranami to je obdobné. Lidé přijdou na to, že systémy, založené na volné soutěži politických stran nejsou to pravé, ořechové. Bohužel, aby toto poznali, musí někde narazit (dostat přes hubu). Vstupují totiž neustále do stejné řteky.

J. Jurax 3.8.2016 14:10

Re: Němci neměli křesťanství v oblibě již

No, nevím ... chápu-li Vás správně, že se zde ohražujete proti antináboženskému názoru pana Čecha, pak bych si dovolil říct, že to Vaše "Zaslepenost dokáže být člověku nebezpečná a v tomto případě i celé civilizaci. Vůbec nechcete pochopit stav vývoje společnosti a jeho možnosti s ohledem na čas a "chemické" prostředí. Lidé jako vy vyrábíte výbušnou směs a nevíte o tom!" lze docela dobře vztáhnout i na Vás.

Z. Čábelka 3.8.2016 15:09

Re: Němci neměli křesťanství v oblibě již

Ohrazuji se, protože poměr k náboženství u nás a u muslimů je někde úplně jinde. Zkuste muslima o náboženství připravit sám a já vám už nebudu muset nic vysvětlovat. Možná by nebylo už ani komu-čemu. Tvrdím, že míchat civilizace se možná dá pokud se k sobě trochu přiblíží. Tvrdím, že mezi civilizací evropskou ( bez fanatického lpění na náboženství) a muslimkou bigotní vírou nelze ani ještě dnes souznění hledat natož normálně žít. Moooožná tak stane někdy tak za sto let ale to jsem velký optimista.

Myslím ale, že vy dva to pochopit prostě nechcete, protože se prostě nudíte a nemáte normální starosti člověka, který se musí starat o sebe svoji rodinu nebo se tou svojí agitací s/prostě bez studu živíte. Můj postoj ke křesťanství je dost vlažný ale vím dost, abych mu byl vděčný za to, co naší civilizaci přineslo.

Teď mi udělejte přednášku o pálení čarodějnic a bude to vše vysvětleno.

P. Čech 3.8.2016 18:09

Re: Němci neměli křesťanství v oblibě již

Mím za to, že není třeba dělat nějaké přednášky. Důsledky praktických činů všech, zdůrazňuji všech náboženství jsou sbad známé. Nejen pálení čarodějnic, ale i vyvrácení a fyzické zlikvidování všech amerických civilizací, ve své době na mnohem vyšší úrovni poznání kromě znalosti zbraní. Zničení a ovládnutí Staroegyptské civilizace, ovládnutí celé severní Afriky a Blízkého východu a td. Mám pokračovat? Pokud v minulosti došlo kdekoliv ve sbvětě k válkám a zabíjení lidí, vždy zde hrlo určitou, nezastupitelnou roli nějaké náboženství.

J. Jurax 3.8.2016 18:16

Re: Němci neměli křesťanství v oblibě již

No ... tak jsem Vás asi správně nechápal; s prvním odstavcem souhlasím, ty další si ale s prominutím strčte za pokrývku hlavy.

P. Čech 3.8.2016 18:31

Re: Němci neměli křesťanství v oblibě již

Muslimská bigotní víra? Pokud přijmeme toto sousloví, musíme nutně též hovořit o bigotní katolické, evangelické, protestantské, židovské a jiných, rovněž bigotních věr. Žádná z věr totiž není racionální, protože velmi mnoho z jejich učení nelze rozumově vysvětlit. Fanatici říkají, "musíš věřit". A jsme tam, u bigotnosti.

R. Tesařík 3.8.2016 8:52

Re: Němci neměli křesťanství v oblibě již

Myslím, že těch jader problémů je tam dost a dost.

J. Fridrich 3.8.2016 7:04

Islamizace v Evropě začínala také pomalu,

Islamizace v Evropě začínala také pomalu, nenápadně po II. svět. válce v zemích zničených válkou pozváním tehdy těch hodných z " Jihu " -Arabů vyznávajících islám. Jejich děti a vnuci nás nyní v Evropě vraždí a velké Evropské země jsou zamořeny těmito nenávistnými okupanty. Euro-Atlantická, křest'anská civilizace ( je "tvořivá" ) je zcela neslučitelná s Arabskou-muslimskou NECIVILIZACÍ.. To ale není nic nového, naši předci to věděli po celá staletí - nynější vůdci EU to neví a otevřeli protiprávně dveře naší krásné Evropy těm nepřátelským, barbarským hordám z Asie a Afriky.. Jediné funkční řešení je očistit Evropu od tohoto cizorodého, nepřátelského a barbarského islámu - tedy všech jeho vyznavačů - tak, aby byli jen " doma " - tedy hlavně na Středním Východě, Asii a Africe. Toto je jediné řešení pro Západ - tedy i nás - a je s podivem, že na rozdíl od našich předků to současní pomatení vůdci Evropy neví..

P. Čech 3.8.2016 8:12

Re: Islamizace v Evropě začínala také pomalu,

Zdá se, že jste příliš zaujatý, pane Fridrichu. Hlásání jediné pravdy v tom, že za jedinou civilizaci uznáváte tu euroatlantickou je stejně špatné, jako uznávání jediné víry, víry v Alláha, Jahweho , Višnu, Šivy či jiného z "jediných" bohů. Dělení civilizace na Arabsko muslimskou či euroatlantickou je stejně špatné jako dělení lidí na ty, kteří věří v boha otce, syna či ducha svatého, Alláha, Mohameda, či jakéhokoliv jiného "jediného" boha. V dnešní době je civilizace již jen jedna. Doba, kdy na planetě Zemi existovalo objektivně více civilizací u skupin lidí, kteří se vyvíjeli od starověku bez vzájemného kontaktu, je dávno pryč. Tuto dobu provázelo právě vraždění a to konkrétně ohněm a mečem křesťanů. Podle mne jsou všechna náboženství stejná. Možná vycházejí ze stejného základu, popisujícího objektivní skutečnost, časem ovšem uměle rozděleného za jediným účelem. Snahou o rozdělení a následné ovládnutí nepříliš chytrých lidí. A o to jde. O bičovanou nenávist mezi lidmi a z toho pramenící války a vzájemné vraždění. Všechna náboženství se na tom podepisují stejně.

J. Fridrich 3.8.2016 9:15

Re: Islamizace v Evropě začínala také pomalu,

Pan Čech asi nepochopil eufemismus mnou použitého slova " vyčistit Evropu "... Celý můj článek - pokud si ho pan Čech skutečně přečte je o tom, že Arabsko-islámská NECIVILIZACE-STŘEDOVĚK není slučitelná s naší Euro-Atlantickou civilizací..

Statisíce-miliony imigrantů jsou v Evropských zemích neprávem a já jsem měl na mysli ne jejich vyhlazení - jak si myslí pan Čech, ale jejich návrat do jejich krásného domova mezi své milé věřící muslimy - a ne aby nás-Evropany v našich zemích vraždili za to, že žijeme po SVÉM... Tak asi tak, pane Čech.

P. Čech 3.8.2016 18:42

Re: Islamizace v Evropě začínala také pomalu,

Asi si nějak nerozumíme. Navzájem. Já tvrdím, že neexistuje žádná oddělená euroatlantická civilizace, ani civilizace muslimská či Arabsko islámská. Civilizace dnes je jen jedna, obecná. Ne tak náboženství a jejich víry. Nechci se nijak zastávat muslimských Arabů, nezákonných imigrantů do Evropy již vůbec. Neměli bychom ale zapomínat, že po celý středověk to byli muslimové, kdo ochraňovali úžasné v tu dobu např. matematické znalosti ze Staré Indie. Např znalost nuly, jako matematického symbolu a čísla. Je totiž velmi sporné a dnes již nedokazatelné, zda nulu vynalezli Mayové či Indové. Co je známo je to, že to nebyli Evropané a její znalost po staletí katolického tmářství ochraňovali právě Arabové.

I. Schlägel 3.8.2016 9:50

Re: Islamizace v Evropě začínala také pomalu,

V dnešní době je civilizace pouze jedna? Aha. Pokud tedy existuje, jaké má tato civilizace své společné univerzální zásady, pravdy, preference, zákony, zájmy, náboženství, kulturu, ekonomické standardy, mentalitu, atd. dobrý muži?

J. Fridrich 3.8.2016 10:24

Re: Islamizace v Evropě začínala také pomalu,

Ne, není jedna - to přece nikdo netvrdí. Ale nejsou slučitelné v jedné zemi-státu, lokalitě, regionu - jak píši výše.. Také by se dalo úspěšně diskutovat, zda se jedná o CIVILIZACI s těmi jejich zvěrstvy a zločiny.....

P. Čech 3.8.2016 18:57

Re: Islamizace v Evropě začínala také pomalu,

jako společnou univerzální zásadu možno jmenovat deklaraci lidských práv, spolupráci v rámci OSN. Společná pravda neexistuje. Proč? Protože každý jednotlivý člověk má svou pravdu, to hlásal již Karel Čapek. Preference stejné nejsou, ale to nemá s vírou ani civilizací nic společného. Zde víru vydatně zastupuje politika, ovšem se stejným cílem. Ovládnout lidi.Zájmy mají všichni lidé stejné. Náboženství podle mne do žádné civilizace nepatří, ikdyž je provázelo a ještě i provází. Mentalita také ne. Kulturu, jako souhrn všech duchovních a hmotných hodnot, vytvořených lidstvem nelze chápat odděleně a zejména ne podle nějakých náboženských učení. Kultura je vlastní lidstvu jako fenoménu jako něco pozoruhodného a mimořádného.

H. Lukešová 3.8.2016 0:44

Německo "snižuje" počet trestných činů imigrantů...

http://www.stop-multikulti.cz/nemecko-snizuje-pocet-trestnych-cinu-imigrantu/

Islám, multikulti a politická korektnost jsou tím nejhorším, co nás od spáchání holocaustu mohlo postihnout.

Postoj pravého katolíka k islámu a migraci

http://euportal.parlamentnilisty.cz/Articles/15781-selhani-politiku-ve-veci-imigrace-a-islamskeho-terorismu-neni-neschopnost-ale-zamer-mocni-lide-v-zakulisi-chteji-znicit-krestanskou-civilizaci-rika-historik.aspx

Z. Čábelka 3.8.2016 8:52

Re: Německo "snižuje" počet trestných činů imigrantů...

To ukazuje na další vývoj parlamentní demokracie z dílny levicových magorů za zády dobrodějů, ovcí, koblih a stranických budovatelů.

J. Urban 3.8.2016 0:19

Islám není náboženství, toliko odporná

ideologie (srovnatelná jen a pouze s nacismem a bolševismem), za náboženství se schovávající a vydávající. Sami vyznavači islámu to dennodenně dokazují, svými slovy i činy. Kdo ovšem nechce vidět, nevidí, a už vůbec to nechtějí vidět ultraleví šílenci v Bruselu a Berlíně, kteří se zmocnili politického projektu zvaného EU, obdobně jako se kdysi politického projektu Německá říše zmocnil ultralevý Adolf (mimochodem i on byl velkým kamarádem muslimů a učil se od nich, jak správně řešit židovskou otázku). Ergo: politické projekty tohoto typu jsou na h 0 vn 0.

H. Lukešová 3.8.2016 0:46

Re: Islám není náboženství, toliko odporná

Přesně tak. Ovšem islám není jedinou odporně nelidskou ideologií rovnou nacismu a komunismu, mezi tyto odporné kruté bezcitné ideologie vedoucí ke genocidě bílé rasy patří multikulti a politická korektnost, jak píše Mnislav Atapana.

B. Volarik 3.8.2016 7:39

Re: není žádného islamismu. Je pouze islám

Ano, nutno mít jasno: Islám je politické hnutí, jehož ideologie se maskuje jako náboženství.

Základní ideologický postulát islámu: Svět se dělí na Dar al Islam a Dar al Harb...tedy na Dům Míru a Dům Války.

Dům Míru je veškeré území ať jakéhokoli státu...bráno souhrnně, kde vládne islám a tudíž je tam praktikován státoprávní systém Šaria. . Dům Války je zbytek světa, který se stane Domem Míru až v něm zavládne islám a Šaria nahradí světské (sekulární zákony, včetně ústav a podobných dokumentů).

Veškerá další diskuse je mlácením prázdné slámy.

J. Sova 3.8.2016 9:58

Re: Islám není náboženství, toliko odporná

V čem byl Hitler ultralevý? Tím, že nesnášel bolševismus, odbory, komunisty a sociální demokraty? Že plně podporoval církve, velkokapitál, uhlobarony, finanční magnáty, pruské velkostatkáře, bankéře? Že antisemitismus opsal od katolíků a od Luthera a přidal rasové hledisko? Že zničil levicovou frakci nacismu SA-manny?

Že by hlavní podporovatelé Hitlera, např. Krupp, von Thyssen, Henry Ford a další kapitáni německého průmyslu, byli levičáci a komunisti?

Thalmann s Dimitrovem byli tedy ultrapravičáci?

J. Pospíšil 3.8.2016 13:28

Re: Islám není náboženství, toliko odporná

Když obuvník nesnáší další obuvníky, není to žádná indicie pro to, že není obuvník. Největšími protivníky ideologií určitého typu jsou jiné skupiny zastávající stejnou ideologii. Čím bližší, tím prudší boj mezi nimi.

J. Sova 3.8.2016 13:57

Re: Islám není náboženství, toliko odporná

Když tedy papež Pius XII. měl obavy z rozšíření bolševismu (jako Hitler), měl k němu podle vás velmi blízko?

Ustašovci tedy vlastně byli komunisti?

J. Jurax 3.8.2016 14:45

Re: Islám není náboženství, toliko odporná

Jen na okraj - tážete-li se, zda ustašovci byli vlastně komunisti, pak lze říct, že v alespoň jednom ohledu byli jim velice blízcí, neřkuli s nimi totožní - k přesvědčování a eliminaci svých ideových protivníků užívali stejných metod.

A k tomu Piovi XII. - obavy z rozšíření nacismu zjevně neměl, nebo je aspoň veřejně neventiloval. Byť jsem si vědom složitosti tehdejší doby a zaměření papežovy osobnosti.

B. Volarik 3.8.2016 16:46

Re: Islám není náboženství, toliko odporná

Pan Sova je typický demagog...diskuse s ním je zbytečná, neplodná.