8.8.2022 | Svátek má Soběslav


SVĚT: Multikulturalisté, muslimský nacismus a různé metry

24.11.2005

My, příslušníci křesťansko-židovské civilizace, žijeme v politickém systému, který v posledních stoletích určuje chod dějin světa. I nové nastupující státy, jako bylo po prvé světové válce Japonsko či Rusko se svojí bolševickou revolucí a dnes Čína se svým podivným politicko-ekonomickým systémem, se vlastně vždy vymezují a nebo porovnávají, či potajmu chtějí podobat právě našemu euroamerickému světu. Naše civilizace jistě nebyla vždycky a nebude navěky. Přesto však máme právo a možná i povinnost ji a svůj ekonomicko-politický systém bránit. Nebudeme li to dělat, jako civilizace zhyneme.

Každá civilizace měla a má své vnitřní nepřátele, jejichž intelektuální rozkoší je pomlouvat, hanobit a pokoušet se zničit vlastní kulturu a systém. V dnešní době, kdy největší momentální hrozbu představuje militantní islamismus, se vynořilo neuvěřitelné množství všelijakých proroků a mudrlantů proklínajících náš demokratický systém. Jednou z oblíbených manter je propagování takzvaného multikulturalismu a s tím spojené omlouvání, hájení a propagování všeho muslimského, kterémužto údajně ubližujeme.

Výsledkem je pak stav, kdy Evropská unie doslova hrne miliardy eur do takzvané Palestinské autonomie, aniž by vlastně chtěla něco adekvátně obdržet zpět. Jak rozdílné "metry" používají vrcholoví představitelé EU a její úředníci na své vlastní staré obyvatelstvo oproti muslimům, lze ukázat například na mimořádně citlivé otázce rasismu, hanobení cizí rasy a národa a také na ženské otázce.

Všimněme si momentálně jen otázky rasismu a toho, čemu se souhrnně říká nacismus. Kdyby si kdokoliv v Evropě a nebo USA troufl napsat, že Cikáni - podle české superkorektní mluvy Romové - jsou verbež a že se živí jen pobíráním sociálních podpor, ozve se oprávněný řev. Že takový názor je čistý rasismus. Stejně tak, pokud bude někdo tvrdit, že koncentráky neexistovaly, může se ve většině států našeho civilizačního okruhu dostat do kriminálu. Řekne-li francouzský ministr o bandách vandalů zapalujících auta a školy, že jsou lůza, ozve se z celé Evropy hlasitá nevole. (Otázka je, co tedy vlastně jsou, když nejsou lůza.) Sáhnout, byť jen slovně na někoho jiné rasy či náboženství, nedej bože na muslima, patří podle evropského morálního kodexu k největším přečinům.

"Ruce pryč od muslimů," zní dnešní Evropou. Tedy alespoň z oficielních míst a z hrdel většiny intelektuálů. Zní to stejně a je to stejně falešné, jako ono heslo z doby před padesáti lety, kdy takzvaný moderní a pokrokový svět nosil transparenty s hesly "Ruce pryč od Koreje!"

Nejde totiž o muslimy jako takové. Jako tehdy nešlo o Koreu, ale o čínskou komunistickou agresi pokoušející se ovládnout okolní státy. Dnes jde o militantní ideologii, kterou hlásá nejen al-Kájda, ale například i oficielní palestinské vedení a velká část muslimských ideologů. Ač si toho, jak se zdá, nechtějí činitelé EU všimnout, není muslim jako muslim. Ve vývoji situace nastal obrat. Al-Kájda, Zarkáví a vůbec všechny tyto skupiny jsou dnes nebezpečnější pro "obyčejné muslimy" než pro nás. Vraždí totiž hromadně jiné muslimy proto, aby se stali hegemony v celé oblasti a pak se vrhli ... no jistě že nejprve na Židy. Jako Hitler. Zmocnit se vlády. Zlikvidovat oponenty. Zavřít a nebo zabít. Pak zastrašit ostatní obyvatelstvo - tu "masu". Pak vyvraždit Židy. Po nich byli v plánu nacistů na řadě Slované, u nacistických muslimů jsou to "křižáci", obecně tedy bílí Evropané a Američané.

Stále sice ještě stoupá počet mladých muslimských fanatiků, a to i v zemích našeho civilizačního okruhu, kteří jsou ochotni pro svoji víru vraždit, ale stejně tak stoupá počet samotných muslimů, kteří se cítí bytostně touto eskalací fanatismu ohroženi .Viz poslední události a postoje mnoha lidí v Egyptě, Jordánsku ale i v samotném Iráku .

Lidé, kteří jsou sice muslimy, ale rozhodně nespatřují svůj cíl ve vybudování celosvětového chalífátu s jediným zdrojem práva, kterým by byla šaríja.

Abychom se ubránili nacistickému islámu, musíme začít tím, že budeme měřit všem stejným metrem. Protože to je základ naší demokracie a našeho životního stylu. Našeho pokroku a civilizace. Neměříme-li všem stejným metrem, dopadneme jako s hitlerismem a s bolševiky. Ne-li hůř.

Pokud požadujeme, aby byly vymýceny projevy rasismu a nacismu doma, musíme to žádat i od jiných. Najmě od těch, kteří z velké části žijí z našich peněz .To znamená nejen od mladíků ve Francii, ale například i od vedení palestinské samosprávy. Protože, existuje-li někde skutečné hnízdo nenávisti, není jen v táborech al-Kájdy, ale i v oficielních strukturách Palestinců. Těch Palestinců, jejichž vedení a stát žije již desetiletí z peněz bohatých států a mimo jiné Evropy.

Co a jak se říká a hlásá oficielně v Palestinské autonomii za peníze, které posílá Evropa a pod jejím politickým krytím, se většinou politicky korektními novináři a politiky tají .Vy si to můžete poslechnout a shlédnout na videozáznamu, jehož překlad do češtiny je zde :

Alláh nás trápil lidmi "nejvíce nepřátelskými vůči věřícím" - Židy.
"Vězte, že lidé nejvíce nepřátelští víře jsou Židé a ti, kteří věří ve více Bohů."
Alláh varoval svého nejmilejšího proroka Mohameda před Židy, kteří zabili své proroky, falšovali svoji Tóru a po celé své dějiny rozsévali morální zkázu. Se založením státu Izrael se ztratil celý islámský národ, protože Izrael je jako rakovina, která se rozrůstá tělem islámského národa, protože Židé jsou jako virus AIDS, jímž trpí celý svět.
Zjistíte, že Židé stáli za všemi občanskými nepokoji tohoto světa, Židé stojí za utrpením všech národů.
Zeptejte se Británie, co udělala Židům začátkem šestého století. Co udělali Židům? Vyhostili je, mučili je a nedovolili jim dalších tři sta let vstoupit do Británie. A to všechno kvůli tomu, co Židé prováděli v Británii.
Zeptejte se Francie, co udělala Židům. Mučila je, vyhostila je a spálila jim Talmud kvůli občanským nepokojům, které Židi chtěli vyvolat ve Francii v době Ludvíka XIX.
Zeptejte se Portugalská, co udělalo Židům.
Zeptejte se carského Ruska, které Židy uvítalo, a ti se potom spikli, aby zavraždili cara, takže je povraždil.
Ale neptejte se Německa, co udělalo Židům. Byli to Židé, kdo vyprovokovali nacismus, aby vyvolali válku proti celému světu. Židé pod vedením sionistického hnutí způsobili, že ostatní země vyhlásily Německu hospodářskou válku a bojkotovaly německé zboží. Vyprovokovali Rusko, Británii, Francii a Itálii. To Němce rozezlilo, obzvláště vůči Židům, a to vedlo k událostem těch dní, kterých Židé dnes vzpomínají.
Ale oni se dopouštějí hroznějších činů než byly ty, kterých se jim dostalo v nacistické válce. Ano, možná že někteří byli zabití a někteří byli spáleni, ale oni to zveličují, aby získali na svoji stranu sdělovací prostředky a lítost světa.
Nejhorší zločiny světa byly spáchány vůči Židům, ale tyto zločiny nejsou o nic horší než to, co Židé dělají v Palestině. Co se stalo Židům byl zločin, ale není to, co Židé dnes dělají v Palestině, také zločin?
Podívejte se na moderní dějiny. Kde je Velká Británie? Kde je carské Rusko? Kde je Francie - Francie, která málem vládla celému světu? Kde je nacistické Německo, které vyvraždilo milióny a vládlo celému světu? Kde jsou všechny tyto velmocí?
Ten, kdo způsobil, že zmizely, způsobí, že s Alláhovou vůlí zmizí i Amerika.
Ten, kdo způsobil, že Rusko přes noc zmizelo, dokáže způsobit, aby Amerika zmizela a ztratila se také, s Alláhovou vůli. Už jsme kdysi světu vládli a, při Alláhovi, nastane den, kdy budeme celému světu vládnout zase.
Přijde den, kdy budeme vládnout Americe. Přijde den, kdy budeme vládnout Británii a celému světu - kromě Židů. Za naší vlády si Židé nebudou užívat života v klidu, protože jsou od přírody proradní tak, jak byli po celé dějiny.
Přijde den, kdy bude všechno zbaveno Židů, i skály a stromy, které poškodili.
Poslouchejte proroka Mohameda, který vám říká o zlém konci, který Židy čeká.
Skály a stromy budou chtít, aby muslimové oddělali všechny Židy.

(Z anglických titulků přeložil Petr Adler)

Tak jako není a nebyla katolická církev jenom inkvizice, není ani muslimská víra jen al-Kájda a fanatici, jakého jste viděli na uvedeném záběru, když vymýval mozky místním Palestincům. A pomocí satelitní televize vymývá mozky všem těm vykořeněným mladíkům v Evropě.

Evropa má, pokud se chce zachovat, přímo povinnost udělat vše proto, aby tento muslimský nacismus zastavila a zabránila jeho volnému šíření. Pokud tak neučiní, objeví se v důsledku pocitu trvalé nespravedlnosti mezi nemuslimskými obyvateli Evropy zcela určitě hnutí, které na demagogii odpoví jinou demagogií a na sílu a barbarské činy - výbuchy a požáry - stejně barbarskou reakcí. Že to Evropa umí, o tom po komunistických a nacistických koncentrácích a po válce v Jugoslávii nemůže nikdo pochybovat

Levicoví intoši a korektní politici, až se zmocní vlády lidé, proti kterým je Le Pen rodilý demokrat, pak budou vykládat, že to oni ne, oni to tak nemysleli a budou se snažit někam zalézt. Jako po revoluci bolševiků a jejich okupaci velké části Evropy a nebo po tom, co tak dlouho hlásali nutnost vyhnání kolonialistů, aby se Afrika "osvobodila", až zde máme zbídačelý a nepotismem a brutalitou prolezlý kontinent plný hrobů, nemocných AIDS a také lidí, kterým sekali ruce, aby nemohli hlasovat ve volbách.

Kampak budete utíkat souzi intoši, dnes tak plni pochopení pro takzvané "problémy" muslimů, až u nich doma zvítězí militantní a nacističtí islamisté a napochodují do Evropy, jak to požaduje v palestinské televize vysílající z Gazy v patečním programu pro muslimské věřící Sheik Ibrahim Mudeiris? (Kázání je z 13.5.2005)

Věřte všemu, co říká! Tak, jako Gottwald nejprve vyhrožovat a pak "buržoasii" a celé demokracii zakroutil krkem, stejně tak se to pokusí udělat šejk Mudeiris a jeho věrní.

Ale proč mu to sakra ještě platíme a děláme, že neexistuje? To Evropě nestačil jeden Chamberlain?

P.S.- Na Matiční ulici přijeli novináři z celé Evropy a za rasismus nás káral kdejaký evropský úředníček. Jakpak to, že jsou hluší k vysílání Memri TV?Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!