Neviditelný pes

SVĚT: Lidstvo potřebuje rozum

30.10.2021

Uprostřed dovolené s mořským vzduchem a stříbrným větrem v téměř neexistujících vlasech padl můj zrak zcela náhodně na igelitovou tašku z nákupu, kde v jazyce španělském byla taková nablbaná kresba či logo a kolem ní do půlkruhu nápis: „El mundo necesitat abrazos“, což znamená, že „Svět potřebuje objetí“ (v množném čísle, tudíž nejspíš miliony takových objetí). Koukal jsem na to a říkal jsem si, jak to souvisí s nákupem a co to znamená pro svět. S nákupem to pochopitelně nesouvisí nijak a je to jen další důkaz, že někdo - v tomto případě maloobchodní řetězec SPAR - nás nevyžádaně vychovává a vede asi k universální lásce každého ke každému. Ať se stará o svůj byznys a nás nechá na pokoji.

Pro svět to neznamená také nic. Svět potřebuje všechno jiné než objetí, jinak bude hodně zbytečných obětí. Objímání se má provozovat mezi rodiči a dětmi a prarodiči a vnoučaty, uvnitř rodin a mezi nejužšími přáteli, kde lze hovořit o silném citu a pocitu sounáležitosti. Objetí je pak utvrzením takového vztahu a je každopádně žádoucí, protože stmelující.

Svět ale potřebuje především rozum, rozum a zase rozum a stát nohama pevně na zemi a politiky, kteří budou schopni říci, aby se přestalo blbnout na entou. Zdánlivě jednoduché, ale kde takové politiky s mocí v rukách brát?

Politici posledních 40 let tendují ke stále větší duševní lenosti. Jsou vedeni převážně snahou udržet se u koryt a zdrojů vcelku bezpracných příjemných příjmů a s funkcemi spojených výhod, a tak se ochotně přizpůsobili i zelenému byznys plánu. Takže z nich v současné době vypadávají úplně nesmyslné cíle nijak neopřené o momentální stav vědecko-technických znalostí a technologií na jejich základě efektivně fungujících. Všichni jsou jako umanutí z Green Dealu, Fit for 55 a neohlíží se na nic. Hloupoučká, naivní a zneužívaná Gréta je novou Panenkou Marií.

Důkazem tristního stavu politiky například je, že při nedostatku plynu v Německu i Evropě, kde je připraven Nord Stream II s novou mohutnou kapacitou, němečtí Zelení v čele s nedovzdělanou slepicí Annalenou Baerbock tlačí na úřady, aby nevydaly povolení pro spuštění dodávek bez ohledu na to, že málo fičí na fofrníky, slunce v Německu pomalu končí s podzimem a ceny poletí nahoru, přičemž hrozí blackouty anebo vypínání dodávek. Sbohem, rozume, my máme ideje.

Klimatické změny byly a jsou, u těch současných ani není přesvědčivě prokázané, že jsou převážně způsobeny lidskou činností. Na to jsou přírodní a vesmírné síly příliš mocné. Pokud nebudou největší emitenti emisí, sodovkového plynu či polétavého prachu a všemožných odpadů schopni se najednou dohodnout na postupných změnách a cílech založených na současných technických možnostech, je současný kalup Západu do zmaru, chudoby a zničení toho, co nám předaly předchozí generace, spíše zločinem než čímkoli jiným.zpět na článek