20.10.2020 | Svátek má Vendelín


SVĚT: Islámský fundamentalismus - reálné nebezpečí!

27.9.2007

Patřím asi k těm mnohým nejasnozřivým, kteří po skončení napětí mezi „východem a západem“ prožívali pocity uvolnění a návratu nadějí. Začalo se mluvit o „novém světovém pořádku“ (New World Order). Každý si tehdy pod tím pojmem představoval asi něco jiného, ale v podstatě hlavní myšlenkou byla idea společného úsilí světové veřejnosti potlačovat případné agrese a společné hledání řešení problémů lidské společnosti.

Prvním nečekaným testem nového pořádku byl zákrok NATO proti irácké agresi v Kuvajtu. Postupně ale vznikaly a následovaly další konflikty, v nichž velkou úlohu hrály akty různých teroristických skupin, jejichž živnou půdou je islámský fundamentalismus. Je řada mluvčích islámu, kteří se snaží uklidňovat světovou veřejnost tvrzením, že toto náboženství se hlásí ke zcela jiným hodnotám, než tito šílenci, ale neznám nikoho, kdo by byl řečmi těchto jedinců uklidněn. Mezi lidmi, které znám, panuje neklid a strach z islámu, jeho expansivních plánů a hrůzných metod. Tím spíše nechápu postoje některých našich politiků, kteří nebezpečí islámského terorizmu bagatelizují. Při poslechu projevů íránského prezidenta Mahmouda Ahmadinejada, na příklad, musí být každému jasné, že balistické střely a jaderné nálože, vlastněné šílenci jeho kalibru, jsou nesmírnou hrozbou svobodnému světu.

Chtěl bych doufat, že Česká republika se mezi svobodné a demokratické země počítá a chce takovou zůstat. Měli bychom si cenit skutečnosti, že jsme součástí společenství demokratických spojenců, svobodných republik, které v dnešním, znovu nebezpečném světě mají systém společné obrany proti případnému nepříteli. Je přirozené, že orgány, které jsou za naši bezpečnost zodpovědné, musí být schopné potenciální nebezpečí odhadnout a provádět účinná preventivní opatření. Jedním z nich se nutně jeví systém obrany proti balistickým střelám, ať už těm, o jejichž existenci se ví, nebo těm, které se mohou prakticky téměř kdekoliv objevit. Takové zařízení je nepředstavitelně drahé a technologicky náročné a v současné době jsou to jedině USA, které si je můžou dovolit. USA jsou zakládajícím členem NATO a tento obranný systém nabízí instalovat v Evropě ve vojenských prostorech na území České republiky a Polska.

Je těžké racionálně myslícímu člověku pochopit odpor proti instalaci vyloženě obranných zařízení, odpor, který projevují někteří aktivisté, politikové a občané. Vysvětlením může být buď prostá neinformovanost, nebo jejich zarytý protiamerický postoj, čirý populismus nebo vše dohromady. Srovnávat přítomnost několika desítek amerických odborníků v odjakživa vojenském prostoru s nacistickou či sovětskou okupací je absurdní. Člověk, který se k takovému tvrzení sníží, je buď politováníhodný ignorant, nebo odsouzeníhodný demagog. Některá vystoupení některých politiků jsou až úsměvná, kdyby se nejednalo o tak vážnou věc. Na jedné straně je známo, že občané tvrdí, že nejsou dostatečně informováni, což potvrzují výsledky průzkumů, a politik se odváží prohlásit, že peníze na informační kampaň jsou penězi vyhozenými. Nebo že Al-Kajda je jen jakýmsi infúzním nepřítelem, možná jen jakousi fatou morganou. S určitostí lze očekávat, že vládní vysvětlující kampaň bude schopna osvětlit vše těm, kterým to stále ještě není jasné, těm, kteří jsou ochotni naslouchat. Nemyslím, že bych měl nějaké objevné argumenty, zdá se mi totiž, že je to vše opravdu snadné pochopit a věřím, že po klidné a důkladné diskusní akci většina občanů s umístěním radaru bude souhlasit. Nevěřím, že jsme národem ignorantů.

Tedy zpět k tomu, s čím jsem začal, o pocitu obav z rozpínavosti islámu a z akcí jeho fanatických teroristů. Osobnost Wafa Sultan je známá v celém kulturním světě. Je to syrsko-americká psycholožka žijící v exilu v Los Angeles. Přeložil jsem do češtiny část jejího rozhovoru v televizi Al Jazeera někdy vloni. Jejím oponentem byl tvrdý zastánce fundamentálního islámu dr. Ibrahim Al-Khouli. Myslím, že nikdo nemohl lépe vystihnout podstatu hrozby ze strany těchto fanatiků než tato statečná a inteligentní žena. A myslím, že to dobře doplní vše, co jsem napsal výše.

Překlad záznamu z televizní debaty vedené v arabštině:

Mluví paní Wafa Sultan:

Střet, kterého jsme svědky v dnešním světě, není střetem dvou náboženství nebo střetem civilizací. Je to střet mezi dvěma protipóly, mezi dvěma epochami. Střet mezi mentalitou 21. století a mentalitou, která patří do středověku. Je to střet mezi civilizací a zaostalostí, mezi civilizovanými a primitivy. Mezi barbarstvím a rozumem. Je to střet mezi svobodou a útlakem, mezi demokracií a diktaturou. Je to střet mezi lidskými právy na jedné straně a porušováním těchto na straně druhé. Je to střet mezi těmi, kteří jednají s ženami jako s domácím zvířectvem, a těmi, kteří s nimi jednají jako s lidskými bytostmi. Ne, to, co vidíme dnes, není střet civilizací. Civilizace spolu nebojují, ale soutěží.

Moderátor: Jestli rozumím vašim slovům, to, co se dnes děje, je bojem mezi západní kulturou a zaostalostí a ignorantstvím muslimů?

Ano, to právě mám na mysli

Moderátor: Kdo přišel s konceptem střetu civilizací? Nebyl to Samuel Huntington? Nebyl to přece Bin Laden! Můžete to objasnit?

Muslimové první začali používat tohoto výrazu. A oni to byli, kdo s tím střetem začali. Islámský prorok řekl: „Bylo mi nařízeno bojovat tak dlouho, až všichni budou věřit v Aláha a jeho posly.“ Když muslimové rozdělili lidi na vyznavače islámu a na jinověrce a vyhlásili boj, jehož konečným cílem musí být vítězství muslimů, zahájili tím tento střet a tím začali tuto válku. Jedinou možností, jak zastavit tuto válku, by bylo přezkoumání významu islámských knih a výuky, které jsou plné výzev k ničení a zabíjení bezvěrců. Jaká civilizace na tomto světě dovolí nazývat jiné jmény, kterých by nikdy nepoužili proti sobě samým? Jednou je nazve „lidmi Knihy“ a podruhé je srovnává s opicemi a prasaty. Nebo je nazvou „ křesťany – těmi, kteří přivolávají boží hněv“, nebo „těmi, kteří zbloudili“. To přece nejsou „lidé Knihy“. To jsou lidé mnoha knih. Všechny ty vzácné knihy, obohacující nás všechny, jsou právě jejich, knihy, které jsou plody jejich svobodného a tvůrčího myšlení.

Ibrahim Al-Khouli: Jste ateista?

Nejsem ani křesťan, ani muslim, ani Žid. Jsem sekulární lidská bytost. Nevěřím na nadpřirozené síly, ale respektuji právo jiných v ně věřit.

Ibrahim Al-Khouli: Jste tedy ateista?

Můžete mě nazvat, jak chcete. Jsem sekulární člověk, který nevěří v nadpřirozené síly.

Ibrahim Al-Khouli: Jestliže jste ateista, nemá význam vám oponovat, jelikož jste zhřešila proti islámu, Prorokovi a koránu.

To jsou všechno osobní záležitosti, které vás nemusí zajímat.

Bratře, vy si věřte v kamení, pokud je nezačnete po mně házet. Máte právo uctívat cokoliv chcete, ale v co věří jiní lidé, se vás netýká. Jestli věří, že spasitel byl Bůh­ - syn Marie, nebo že Satan je Bůh - syn Marie – nechť lidé mají své víry. Židé přežili tragedii holocaustu a přinutili svět, aby je respektoval svými vědomostmi, ne terorem. Jejich prací, ne naříkáním a řvaním. Lidstvo vděčí za mnoho objevů vědy 19. a 20. století židovským vědcům a intelektuálům. 15 milionů lidí, roztroušených po celém světě, se spojilo a vysloužilo si svá práva usilovnou prací a vědomostmi. Nebyli jsme svědky jediného Žida, který by se nechal explodovat v německé restauraci, neviděli jsme jediného Žida, který by zničil křesťanský kostel, neviděli jsme jediného Žida, který by protestoval zabíjením nevinných lidí. Muslimové proměnili tř vzácné sochy Buddhy v sutiny. Neviděli jsme jediného vyznavače buddhismu, který by zničil mešitu, zabil muslima nebo zapálil ambasádu. Pouze muslimové brání a šíří svou víru pálením kostelů, zabíjením nevinných lidí a ničením ambasád.

Tato cesta nevede nikam. Muslimové se musí zeptat sami sebe, co mohou udělat pro lidstvo, pokud chtějí, aby byli lidstvem respektováni.Testování s Hami: Rozdáváme 80 batolecích mlék s výbornou chutí
Testování s Hami: Rozdáváme 80 batolecích mlék s výbornou chutí

Batolecí mléka Hami pro děti od ukončeného 12. a 24. měsíce obsahují potřebné živiny, jsou obohaceny o důležité vitamíny a minerální látky a...


 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.