27.1.2022 | Svátek má Ingrid


SVĚT: Bojím se nevinných dětí

5.10.2019

Každý z nás zná Andersenovu pohádku o králi, co chodil nahý, až nevinné dítě prohlásilo: „Král je nahý.“ Pohádka se sice dá vykládat také tak, že obyvatelé onoho království viděli, že král je nahý, ale tuhle výstřednost mu odpouštěli, protože to byl jinak dobrý král a obyvatelstvo nebylo blbé (viz K. H. Borovský - Král Lávra), ale ona moralita, jak „nevinné“ dítě odhalilo „strašlivou pravdu“, je populární, a tak ji ve svém článku „Kdo se bojí Grety“ v LN 30. září 2019 požil i můj dávný známý z okruhu milovníků sci-fi, Jaroslav Veis. Článek byl v zásadě jen dalším z moralizujících intelektuálních cvičení na téma „Jak jsme my, příznivci Grety, morální a vy, nepřátelé, jste banda tupců a demagogů“.

Jako vždy ani jeden důkaz, že ona Greta má pravdu. Jen v jiné podobě to nám známé, slavné heslo “Straně věřte, soudruzi“. Takže „Gretě věřte, soudruzi“. Věřte, že svět se řítí do záhuby, protože se může oteplit až o 1,5 stupně Celsia do konce století. Tedy za 81 let. Mimochodem, před téměř přesně osmdesáti lety zmrzl Wehrmacht před Moskvou, když nacističtí vědátoři, označovaní za nejskvělejší a nejvzdělanější na celém světě, předpovídali Hitlerovi, že žádné velké mrazy nebudou. A tvrdit, že víme, co bude za 80 let, je neskonalá drzost anebo záměrná lež.

Veis píše: „Ten, kdo sleduje média, zejména ta sociální, je vystaven silnému pokušení si myslet, že Greta Thunbergová byla dovezena klimaalarmistickou lobby do New Yorku na plachetnici, tam se pod patronací zeleného byznysu vetřela do Organizace spojených národů a vyhlásila rudo-zeleno-progresivisticko-neomarxistickou svatou válku kapitalismu a tradičním hodnotám.“

Možná jsem hloupý, ale já si něco podobného myslím také. Nejsem odborník na klima, tedy zároveň na geologii, astronomii, chemii a fyziku a také na biologii a matematiku. Což vše jsou síly, které na zemské klima působí, ale na to není odborník prakticky nikdo na světě.

Nebudu si to myslet, pokud mi Greta a klimaalarmisté dokáží odpovědět na pár jednoduchých otázek:

- Jak to, že se na zeměkouli střídaly teplé, ba dá se říci horké až vařící doby s dobami ledovými v dobách, kdy zde ještě nebyl člověk?

- Jak to, že od doby vzniku prvních předků člověka, který neznal průmysl, až do 18, a 19. století se střídaly doby ledové a interglaciály, tedy meziledové. Poslední doba ledová začala přibližně před 2,5 miliony lety a skončila před 10 000 lety. Nebylo to ani tehdy však stálé zalednění – střídala se chladná období (doby ledové – glaciály) s teplejšími období (doby meziledové – interglaciály)

- Je pravda, že sopky vychrlí každé desetiletí více plynů a kouře a popílku, než kdy dokázal vyprodukovat člověk?

- Není spíše problémem to, že v roce 1500 bylo na světě 458 milionů lidí a v roce 2012 7,5 miliardy?

- Není spíše problém v tom, že počet obyvatel Evropy zajímajících se o ekologii a šetřících svět je pouhých 10 % a počet obyvatel žijících ve státech, které nejvíce znečisťují ovzduší svět, je v Asii 60 % a v Africe cca 15 % z počtu obyvatel planety?

- Jak jste si tak jistí svými grafy o nadměrné teplotě, když měříte teplotu ovzduší jen necelých 200 let?

Tak se místo s pojmy hauzíruje s dojmy a celá ta mašinerie eko-byznysu, politiků a medií hlásí ústy Grety: „kdo nejde s námi, jde proti nám, ale nás nesmí z cesty svést.“ Mládež po celém světě jásá a demonstruje, jako loutky vedené na drátkách manipulátorů. Jak stádo.

Mládí není jen nadšené a vzdělané a odvážné a „pokrokové“, ať to znamená, co chce. Je také nesoudné, sebestředné a ve své pomatenosti nesmírně surové a bezohledné. A Greta a její loutkáři je vedou proti všemu „za lepší nový svět“, neboť “zítra se bude tančit všude, až naše vítězné vlajky rudé (zelené) na stožáry světa vyletí“! Mladí nacisté, nadšení němečtí ekologisté a „národní socialisté“ zpívali: „Trouchnivějí staré kosti a my jdeme vpřed. Dnes nám patří Německo a zítra celý svět!“

A abychom se vrátili k nevinným dětem, které říkají pravdu. Onen pohádkový chlapeček ovšem neříkal to, co Greta, a nevyhrožoval všem kolem sebe: „Nedovolíme, aby vám to dál procházelo. Hranice je tady a teď. Nadchází změna, at už se vám to líbí, nebo ne.“

To je vyhlášení války dosavadní civilizaci a pořádkům a kdo to nechápe, ať si vzpomene anebo ať se podívá do dějepisu. Také Klement Gottwald vykřikoval v parlamentu ČSR: „My se chodíme do Moskvy učit, víte co? My se od ruských bolševiků do Moskvy chodíme učit, jak vám zakroutit krk. A vy víte, že ruští bolševici jsou v tom mistry!“A poslanci se smáli a považovali jej za neškodného blázna. A levicoví „pokrokoví“ intelektuálové tleskali. Stejně tak vedle v Německu nebrali vážně knírkatého Hitlera a jeho slova: „Dejte mi Německo na deset let a nepoznáte ho!“

Kdo však Lenina, Stalina, Gottwalda a Hitlera poslouchal, byly davy mladých pomatených idealistů, jako jsou dnešní žáci a studenti, kteří jsou okouzleni vlastní důležitostí a „genialitou“, tak jako byli jejich dědové v Komsomolu, v Hitlerjugend a u nás v padesátých letech v ČSM.

Jaroslav Veis se narodil v roce 1946, já o něco dřív. Takže si už osobně nemohu pamatovat, jak nadšení mladí Němci pálili ve svatém nadšení závadnou literaturu, lynčovali židy a demokraty, vypalovali synagogy a vraždili, neboť to bylo politicky správné.

Jistě si nemůže nikdo z nás dvou pamatovat sovětské komsomolce, kteří rabovali vesnice, vraždili na místě „kulaky“, brali mužikům veškeré obilí a pak jich nechali nějaký ten milion zemřít hlady. Také tvrdili, že mají vědeckou i čistou reálnou pravdu, protože marxismus je budoucnost lidstva a nejspravedlivější řád.

Já jsem jako děťátko ještě zažil, když vraždili po tisících vězně z koncentráků mladí Němci, členové Totenkopfverbände, třeba na pochodech smrti. Jen bych připomenul, že členové této zločinecké organizace byli vybraní, nacionálně socialisticky uvědomělí Němci. Příslušníci Totenkopfverbände museli mít árijský původ, čistý trestní rejstřík, museli mít výšku minimálně 170 cm a věk maximálně 22 let. Většinou nastupovali do SS okolo 18 let. Tito masoví bestiální vrazi tedy byli mladí a „uvědomělí“. Ti, co stříleli 5. až 10. května 1945 ze střech do lidí na ulicích Prahy, byli až na výjimky mladí členové Hitlerjugend. Dnes je jejich lynčování, když je dostali většinou nejprve vlasovci anebo sověti dolů, velikým mediálním šlágrem „bojovníků za pravdu“.

Pak přišli na řadu mladí členové ČSM a KSČ, kteří vyhnali „reakční studenty“ z vysokých škol (tak jako to dnes činí levicoví studenti v USA), pak udávali své učitele a radostně jezdili na traktorech po vesnicích, kde vyháněli „kulaky“, zabavovali dobytek a ze zámků a klášterů vyhazovali na dvůr staleté knihovny a jejich majitele posílali do lágrů anebo na smrt. Dodnes se z toho české a slovenské vesnice nevzpamatovaly. Zatímco mladí ruští komsomolci vraždili hned na místě, u nás jsme civilizovaně posílali lidi do vězení, lágrů a do PTP.

A to bych Jaroslavovi nerad připomínal Maovy Rudé gardy, které měly také heslo, že je nutno zničit vše staré a potrestat „politiky, kteří zklamali“. Výsledkem byl hladomor a rozvrat Číny. A málem další světová válka.

Jaroslav Veis není prvním a jediným, který na stránkách tisku a v mediích vykřikuje, že právě mládež, ztělesněná v pohádce tím nevinným chlapcem a dnes Gretou, je naší záchranou. Pokud už nechápe, že se - alespoň u nás - ekologická situace stále lepší a že ony údajné hrůzné konce nejsou ničím než vyfabulovaným blábolem, je mi to líto. Tihle lidé patří do stejné duševní skupiny jako levicoví „pokrokoví “ intelektuálové dvacátého století, kteří jásali nad Leninem a Stalinem, a mnozí „vzdělanci“ v Evropě i nad Hitlerem. A jejich zfanatizovanou mládeží.

Na konci svého článku Veis pateticky volá: „Kdopak se to bojí dětí?“ No, milý příteli, já se bojím zfanatizovaných a zneužitých dětí, protože dějiny nás učí, a stará generace to ještě zná z vlastní zkušenosti, že není zločinu a zrůdnosti, kterých by se nedopustila zfanatizovaná mládež. S písní na rtech a s myšlenkou, že dělá ty nejsprávnější věci, zatímco si máchá ruce v krvi svých obětí. Už jsme to zažili.

Bojím se těch takzvaně nevinných dětí, jak o nich mluví Jaroslav Veis a mnozí další. Oni se ale pletou. Ten chlapeček řekl pravdu, ale nevyzýval, aby krále zabili a království zničili. Což přesně dělá Greta. A v tom je jaksi rozdíl, že?

Říkám-li, že se jich bojím, nebojím se ani tak o sebe. Já už takovýmhle lhářům a fanatikům neuvěřím. A v mém věku… Ale co naše děti a vnuci? Co chodí jak stáda nadšeně bečících ovcí na akce Friday For Future?

Jejich sovětští předchůdci rozpoutali teror, aby se pak sami stali jeho obětí. Zastřeleni po rozsudcích „revolučních trojek“, odsouzeni v gulazích na Sibiři i v pouštích na jihu SSSR. A ti, co přežili, žili celý život v bídě a ve strachu v totalitě.

Jejich mladí němečtí, zrcadlově stejní protivníci, nacionální socialisté, se nejprve stali součástí historicky nezapomenutelného zločinu německého národa, genocidy milionů. Aby pak sami umrzli na ruských pláních, utopili se v běloruských bažinách a složili své kostry po pláních celé Evropy a severní Afriky. A jejich matky, sestry a dcery zahynuly zasypány zřícenými domy drcenými angloamerickými nálety a sovětským dělostřelectvem. A tito mladí fanatičtí nadšenci dokázali, že Německo bylo a mnohde doposud je v očích celého světa a hlavně národů Evropy státem zločinců a jejich potomků. Z čehož se Německo doposud nevzpamatovalo a národy Evropy na to dodnes nezapomněly. A neříkejte, že ne. Co třeba ty obrázky Merkelové s hákovým křížem na rukávě?

Greta Thunbergová není žádný posel krásné budoucnosti. Je to posel zmaru, šílenství a budoucího utrpení a smrti milionů, pokud bude v jejím jméně zavedena další obludná totalita. Pro kterou dnes ještě nemáme ani jméno.

Myslím si totéž co Láokoón: „Nevěřte tomu koni, Trójané! Ať je to cokoli, bojím se Danaů, i když přinášejí dary.“ (Aeneis, II, 49.)

Nevěřme samozvaným spasitelům, ať již mluví andělsky, anebo ďábelsky.
 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.