20.10.2021 | Svátek má Vendelín


ŠVÉDSKO: Protiimigrační strana se stává rozhodující silou

14.12.2018

Výrazný výsledek antiimigrační strany Švédští demokraté ve švédských volbách 9. září 2018 sebral etablovaným stranám tolik hlasů, že dva hlavní parlamentní bloky jsou fakticky zablokovány a zdaleka nedosahují na parlamentní většinu.

Podle oficiálních volebních výsledků z 16. září 2018 Švédští demokraté získali 17,5 % hlasů a stali se tak třetí nejsilnější stranou v zemi. V roce 2014 získali Švédští demokraté 12,9 %, polepšili si tedy o 4,6 %, což jim zajistilo, že budou jazýčkem na vahách v příštím parlamentu.

Středoleví Sociální demokraté úřadujícího předsedy vlády Stefana Löfvena vyhráli s 28,3 % hlasů. – Toto je jejich nejhorší výsledek za více než 100 let. Středopravá Umírněná strana získala druhé místo s 19,8 % hlasů, to je úbytek 3,5 % od roku 2014.

S osmi politickými stranami ve švédském parlamentu se etablované strany tradičně zorganizovaly do dvou soupeřících parlamentních bloků: Nalevo, Sociální demokraté a jejich spojenci shromáždili 40,7 % hlasů. Napravo Umírnění a jejich spojenci získali 40,3 % hlasů.

Ačkoliv jsou Švédští demokraté dnes v parlamentu v pozici rozhodující síly, bloky tradičních stran s nimi odmítly spolupráci kvůli jejich „nacionalistickým“ názorům na imigraci a Evropskou unii.

Švédsko, většinově homogenní společnost s přibližně 10 milióny obyvateli, přijalood roku 2010 skoro 500 000 žadatelů o azyl z Afriky, Asie a Středního Východu. Příchod takového množství migrantů, z drtivé většiny mužů, s odlišným kulturním a náboženským pozadím způsobil mohutný sociální otřes, včetně vlny sexuálních útoků a vzniku násilných gangů ve městech po celém Švédsku.

Švédští demokraté založili svoji kampaň na slibu, že omezí imigraci, sjednocování rodin, urychlí deportace a podniknou rázná opatření k zamezení zločinnosti migrantů. Předseda strany Jimmie Åkesson také varoval, že masová migrace představuje existenciální hrozbu švédskému sociálnímu systému. Švédský sociální systém je předurčen ke kolapsu, v důsledku toho, že desítky tisíc, možná stovky tisíc, migrantů dostávají sociální dávky, aniž by kdy do systému jakkoliv přispěli.

Předvolební průzkumy ukázaly, že u švédských voličů antiimigrační nota rezonuje. Průzkum YouGov zveřejněný 5. září - 5 dní před volbami - ukázal, že Švédské demokraty podporuje 24,8 %, Sociální demokraty 23,8 % a Umírněné 16,5 % voličů. Jinými slovy, průzkum naznačil, že Švédští demokraté se stali nejsilnější stranou ve Švédsku.

Pozorovatelé přišli s několika teoriemi jak vysvětlit nesoulad mezi předvolebními průzkumy a konečnými volebními výsledky. Někteří komentátoři poukazovali na snahu tradičních stran zobrazovat Švédské demokraty jako „pravičáky“, „rasisty“, „neonacisty“ díky jejich předpokládanému „nacionalistickému“ a „populistickému“ postoji k imigraci. Stigmatizace Švédských demokratů možná opravdu některé voliče odradila.

Například během televizní debaty v říjnu 2016, předseda vlády Löfven nazvalŠvédské demokraty „nacistickou a rasistickou stranou“. Také tvrdil, že „na jejich schůzích jsou dosud používány svastiky (hákové kříže)“. Švédští demokraté obvinili Löfvena z urážky na cti a pohrozili mu žalobou u ústavního výboru parlamentu. Představitel strany Jonas Millard při jednání tohoto výboru řekl:

„Když švédský předseda vlády tvrdí, že Švédští demokraté jsou nacisté, tak to není jenom lež, ale také naprostá neznalost historie a nedostatek respektu k milionům lidí, kteří se setkali se skutečným nacismem.“

Později se Löfven umírnil a řekl, že jeho slova byla vytržena z kontextu. Avšak od té doby Löfven několikrát obvinil Švédské demokraty ze spojení s nacismem a to i přesto, že Åkesson, který se stal předsedou strany v roce 2005, aplikoval politiku nulové tolerance vůči rasismu a vyloučil ze strany členy podezřelé z extremismu.

Den před volbami 9. září 2018, Löfven opět onálepkoval Švédské demokraty jako rasisty:

„Nehodláme ustoupit ani o milimetr tváří v tvář nenávisti a extremismu, kdekoliv se ukáže.“

„Zase, zase a zase, ukazují své nacistické a rasistické kořeny a pokouší se zničit Evropskou unii v časech, kdy nejvíce potřebujeme spolupráci.“

Sociální demokraté investovali 8 miliónů švédských korun (770 000 eur) z kapes daňových poplatníků ke zvýšení účasti voličů z řad migrantů ve volbách. Zdá se, že se tato strategie vyplatila: V Stockholmské čtvrti Rinkeby, kde devět z deseti obyvatel jsou imigranti, obdrželi Sociální demokraté 77 % hlasů a Švédští demokraté jen 3 %.

Podobně volby dopadly i ve zbývajících 60 švédských No-Go zónách (švédská policie je eufemisticky označuje jako „citlivé oblasti“), ačkoliv detailní analýza volebních výsledků švédsko-české spisovatelky Kateřiny Janouchové a jejího kolegy Petera Lindmarka ukazuje, že Švédští demokraté získali hlasy i mezi migranty, zejména mezi ženami, které jsou znepokojeny rozbujelou zločinností a vnucováním islámského práva šaría.

Jiní předpokládají, že z volebních podvodů by mohly těžit tradiční politické strany na úkor Švédských demokratů. Zůstává nejasné, kam až neregulérnosti voleb dosahovaly a jaký, pokud nějaký, dopad by měly na konečné volební výsledky. Avšak švédská policie obdržela více než 2 300 hlášení o potenciálních porušeních zákona souvisejících s letošními volbami. Stížnosti zahrnují zastrašování voličů včetně vyhrůžek násilím proti majetku a osobám.

Podle deníku Aftonbladet, nezávisle na tom, Švédská volební komise (Valmyndigheten), která je odpovědná za průběh voleb, obdržela více než 400 stížností na údajné volební podvody, a prokurátoři nyní vyšetřují možná porušení volebního zákona.

Mezinárodní tým 25 pozorovatelů tvořících skupinu „Dobrovolníci demokracie“monitorující celkem 250 volebních místností ve Stockholmu, Malmö, Göteborgu, Uppsale a Västerås nalezl nesrovnalosti v 46 % navštívených volebních místností.

Tým vyjádřil zejména znepokojení ohledně nedostatku soukromí při hlasování. Ve Švédsku, má každá politická strana své vlastní volební lístky s jasně viditelným jménem strany a volič si vybere ze stojanu uvnitř volební místnosti volební lístek podle svého výběru.

Výběr volebního lístku se uskutečňuje veřejně a tak každý přítomný může sledovat, který volební lístek si volič vybral. V důsledku toho se někteří voliči mohou cítit zastrašeni a zdráhají se dát veřejně najevo, že chtějí volit Švédské demokraty.

Volební pozorovatelé také kritizovali praxi rodinného hlasování. Švédské volební komise dovolují, aby za plentu ve volební místnosti vstoupila více než jedna osoba (běžně rodinný příslušník), zdánlivě proto, že gramotnější člen rodiny může pomáhat méně gramotnému správně vyplnit volební lístky.

Závěr volebních pozorovatelů:

„Jsme znepokojeni častým výskytem případů, kdy ženy, staří či nemocní voliči smí být doprovázeni a dokonce instruováni jak volit jiným členem rodiny....“

„Klíčovým aspektem voleb je, že každý volič by měl mít právo volit podle své svobodné vůle nezávisle a bez zasahování a také bez toho, aby jiná osoba znala jeho volbu.“

„Domníváme se, že toto by mohl být způsob, jak by mohlo být změněno vlastní svobodné volební rozhodnutí některých voličů bez toho, že by o tom někdo věděl. Doporučili jsme Švédské volební komisi, aby se tím ve vhodnou dobu zabývala v rámci svého vlastního přezkumu.“

Ve studii nazvané „Jsou volby ve Švédsku tajné?“ Jørgen Elklit z katedry politologie Univerzity v Aarhusu napsal, že rodinné hlasování je ve Švédsku dlouhodobý problém a je rozšířeno především v imigrantských komunitách.

„Tento způsob pomoci zřetelně znevýhodňuje voliče, voliče – členy rodiny - kteří chtějí volit odlišně od svých utlačovatelů. Rodinné hlasování bývalo celkem běžné v bývalém Sovětském svazu a ve východní Evropě...“

„Bylo velice překvapivé (skoro neuvěřitelné) číst hlášení pozorovatelů z roku 2014 o švédských volbách. Pozorovatelé zaznamenali významné množství rodinných hlasování ve Stockholmu. Existují indicie, že tento fenomén je nejvíce rozšířen ve volebních okrscích s relativně vyšším počtem voličů nešvédského původu.“

Další nesrovnalosti se také vyskytly:

- Ve městě Botkyrka vůdci místních muslimů nabídli Umírněné straně 3 000 hlasů výměnou za to, že povolí postavit mešitu. Strana vyčkávala a dva dny před volbami tuto nabídku odmítla. Prokurátoři nyní prověřují, jestli tato nabídka byla trestným činem.

- V Degerforsu Sociální demokraté údajně nabízeli voličům 500 švédských korun (50 eur) výměnou za jejich hlas. Ve stejném městě jeden Sociální demokrat údajně následoval voliče do volebních místností a potom je doprovázel až k urně. Tento politik, který nebyl jmenován, je nyní vyšetřován za nepřípustné ovlivňování voličů.

- Ve městě Eda jeden sociálně demokratický politik údajně pomáhal voličům vyplňovat volební lístky.

- Ve Falu doručila pošta stovky volebních lístků pozdě a tím je zneplatnila.

- Ve Filipstadu, si Umírněná strana stěžovala volební komisi, že někteří muži vstoupili do volební místnosti spolu s ženami, vyzvedli si hlasovací lístky a pak s nimi šli až k urně, aby se ujistili, že ženy volily Sociální demokraty. Předsedkyně volební komise ve Filipstadu, Helene Larsson Saikoff, sama sociální demokratka, řekla, že v rodinném hlasování nevidí žádný problém: „Je to na voličce, jestli chce být doprovázena svým manželem nebo nějakou dobrou kamarádkou.“

- V Göteborgu, v druhém největším městě ve Švédsku, v některých volebních místnostech rovnou vyřadily z voleb volební lístky Švédských demokratů.

- Ve městě Heby, se při opakovaném sčítání hlasů zjistily výrazné rozdíly proti výsledkům sčítání z volební noci. Když byl předseda volební komise v Heby Rickert Olsson tázán, jak se to mohlo stát, tak to zdůvodnil „lidským faktorem“ a „únavou“.

- Ve městě Märsta členové volební komise radili voličům, aby nezalepovali své volební obálky. Švédští demokraté prohlásili, že s hlasovacími lístky v takových obálkách mohlo být manipulováno.

Deník Metro napsal, že na švédských ambasádách v Berlíně, Londýně a Madridu byly ukradeny volební lístky Švédských demokratů a tak bylo znemožněno, aby švédští občané v zahraničí v těchto místech volili Švédské demokraty.

„Ze všech volebních pozorovatelských misí, na kterých jsem byl, jsem nikde neviděl tak nedemokratické volby jako ve Švédsku,“ řekl dánský poslanec Michael Aastrup Jensen, veterán volebních pozorovatelů, který monitoroval švédské volby ze své soukromé iniciativy. „Je to daleko od evropských standardů.“

Podobná svědectví o volebních podvodech vyšla najevo již v roce 2014. Blog The Sweden Report v roce 2014 napsal:

„Několik poštovních doručovatelů oficiálně protestovalo proti tomu, že mají doručovat volební lístky Švédských demokratů, třetí nejsilnější strany v zemi, protože nesouhlasí s její politikou......“

„Existuje několik zpráv ze Stockholmu, Göteborgu, Laholmu a Halmstadu, kde byly volební obálky s lístky Švédských demokratů zřetelně otevřeny a znovu zalepeny. Obsah byl odstraněn nebo v některých případech nahrazen volebními lístky jiných stran....“

„Ostatní porušení pravidel v neprospěch Švédských demokratů zahrnovaly krádeže volebních lístků z míst, kde byly před volbami uloženy. V jednom případě se jednalo o sofistikovanější způsob: Někdo zaměnil volební lístky Švédských demokratů za lístky z vedlejšího volebního okrsku, a tak jednoduše způsobil, že takové hlasy byly neplatné.“

„Jako by toho nebylo dost, je zde ještě nebezpečí falšování voleb samotnými volebními komisemi. Zářným příkladem je otevřená debata na Facebooku, jestli by se neměly volební lístky Švédských demokratů do květnových voleb do evropského parlamentu prostě vyhodit.“

Podle deníku Expressen byla oficiální zpráva EU, která došla k závěru, že Švédsko má nejhorší pohraniční kontroly v EU, účelově utajena dokud nebylo po volbách.

Zpráva varovala, že švédská pohraniční policie je špatně trénována a má nedostatek základních znalostí, jak detekovat padělané pasy a další cestovní dokumenty užívané falešnými žadateli o azyl a vracejícími se džihádisty. Zpráva říká, že kritická situace je zejména na mezinárodním letišti Stockholm-Arlanda, hlavním švédském letišti a doporučuje, aby tam byl rozmístěn Frontex, úřad Evropské unie pro kontrolu hranic, aby pomohl zajistit vnější hranici Švédska.

Několik pohraničních policistů deníku Expressen poskytlo rozhovor. Policisté deníku sdělili, že úředníci ministerstva spravedlnosti považovali zprávu za „politicky výbušnou“ a že „by měla být uchována v tajnosti, dokud nebude po volbách“. Ministryně spravedlnosti Morgan Johansson tato obvinění odmítla.

Někteří pozorovatelé tvrdili, že Sociální demokraté dosáhli úspěchu ve volbách v roce 2018 pouze za pomoci převzetí některých návrhů Švédských demokratů týkajících se migrace. Předseda vlády Löfven, při pokusu zastavit úbytek hlasů, oznámil v květnu 2018 plán na zpřísnění azylových zákonů, zlepšení pohraničních kontrol a odebrání sociálních dávek pro migranty, kterým byla žádost o azyl zamítnuta.

Někteří pozorovatelé postřehli, že hlavním tématem voleb se stala imigrace a etablované strany tak byly přinuceny k přitvrzení azylové politiky. Švédští demokraté se tak stali skutečnými vítězi voleb.

Předseda Švédských demokratů Jimmie Åkesson promluvil 15. září 2018 na každoročním zasedání s Dánskou lidovou stranou v Herningu v Dánsku. Řekl, že ostatní strany ve Švédsku nemohou zabránit tomu, aby jeho strana ovlivnila jednání o formování příští švédské vlády:

„Dělají všechno proto, aby nám neumožnili jakkoliv ovlivnit formování nové vlády. Ale bude nemožné nás z toho vynechat. Čím dříve si to uvědomí, tím rychleji se vyhnou chaosu.“

Rozsah problémů, kterým čelí Švédsko, je hrozivý. Nedávná studie Pew Research Center odhadla, že zastoupení muslimů ve Švédsku stoupne v celé populaci do roku 2050 na 11 %, i kdyby se imigrace do Švédska ihned zastavila. Při střední úrovni migrace se odhaduje, že podíl muslimů během 30 let stoupne na 20.5 %. Při vysoké úrovni migrace by podíl muslimů stoupl na 30,6 %.

Autor je vedoucí spolupracovník Gatestone Institute se sídlem v New Yorku.

Překlad původního textu:Sweden: Anti-Immigration Party Becomes Kingmaker
Překlad: René David

Převzato z webu Gatestone Institute
Koupání je legrace. Zvlášť, když voda šumí, bublá a je barevná
Koupání je legrace. Zvlášť, když voda šumí, bublá a je barevná

Večerní hygiena je důležitá. A co teprve u dětí, které přes den nemyslí na to, že se nemají umazat. Jak zařídit, aby se děti do vany těšily a vy...


 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.