25.6.2022 | Svátek má Ivan


ŠVÉDSKO: Až do hořkého konce (10)

11.3.2020

Švédský stát

Švédský stát je zločinec. Jeho podniky jako Saab, Telia, Bofors jsou po různých korupčních aférách dobré příklady. Jeho poštovní podnik PostNord je plný aktivistů, kteří sabotují zásilky podle svých fanatických ideologických představ. Švédské banky perou peníze z kriminálních aktivit, současně jim stát dává záruky kryté daňovými poplatníky. Nikdo nebude těžce potrestán, protože politici řídí soudy. A nikdo se nic nedozví, protože žurnalisti jsou jen posluhové státu a všechno zamlčí. Ti si místo toho najdou něco naprosto jiného, do čeho se zuřivě pustí, jako je Trump, Putin nebo klima, a vylíčí je jako hrozby.

Tak vypadá ten švédský model korupce, o které se málo ví.

Ministerstvo zahraničí důsledně podporuje islám – nebo jak se dnes mírně politicky korektně říká „islamisty“. Nenávist proti USA a Izraeli je tam hluboce zakořeněná, současně sponzorují muslimský teror miliardami z našich daní. Dříve vládnoucí švédští socialisté podporovali nacismus, poté sovětský komunismus a dnes nepřátelský totalitní islám. Co vlastně svět na tom švédském modelu obdivoval?

V těchto dnech (3.1.2020) byl zabit íránský vysoce postavený generál Kásem Solejmání, známý jako teroristický organizátor, vývozce teroru do okolních zemí a nepřítel USA a Izraele. Švédská média ho samozřejmě označila za „vrcholného diplomata a známou osobnost“. Nový rekord v absurdním přikrášlování darebáků?

V Malmö dokonce poskytli íránskému ajatolláhovi Rouhánímu prostor na plakátě pro výsměch Donaldu Trumpovi, kde je nazýván „mentálně zaostalým“. Socialisté nepohrdnou podporou jakékoliv totality, jen když mohou kopnout do obávaného nepřítele. V případě Íránu za tím vězí ovšem i smlouvy o dodávkách zbraní islámské diktatuře.

Parlament schválil nový zákon proti teroristickým činům. Patří pod něj i styky s teroristickou organizací a její podporování. Návrh byl podán již v roce 2013 ve světle toho, že Švédsko mohlo beztrestně financovat a zúčastnit se výcviku teroristů. Právní výbor parlamentu tehdy návrh zamítl - předsedou byl dnešní ministr spravedlnosti Morgan Johansson - s poukazem na to, že EU pracuje na podobném návrhu. Tentýž rok však tuto národní legislativu zavedly jak Norsko, tak Dánsko.

Politik, který tehdy s návrhem přišel, byl potrestán vyloučením z parlamentu, zatímco ten, který návrh zamítl, se stal ministrem v socialistické vládě. Pro toho bylo zřejmě důležité uspokojit islamistu Kaplana, který měl styky s tureckými muslimskými extremisty Šedými vlky.

Podobné známky korupce by nebyly možné, kdyby televize, radio a noviny nebyly okupovány levicovými darebáky a fungovaly jako nástroje kontroly moci.

Švédští socani jsou unikát – jsou vždy na špatné straně světových dějin, na straně totality a násilníků. Sociálně demokratická vláda chce rozhodně budit zdání, že bojuje proti zločinu, ale kde může, sabotuje jeho postih. Nechává gangy darebáků terorizovat knihovny a koupaliště, takže tam lidé chodí čím dál méně, ale viníky chrání.

Vláda nepřestává mluvit o potřebě zvyšovat daně, ale na migranty jsou vždy peníze. Poslední návrh je, že muslimky mají dostat z daní zaplacenou autoškolu a řidičský průkaz. Prý to ulehčí jejich integraci. Vyučování bude v arabštině. Komuna, která chce takto investovat do zahalených muslimek, musela v minulých čtyřech letech ušetřit 50 milionů SEK a za dva budoucí roky to bude dalších 30 milionů. Kromě toho zavřela tři domovy pro seniory. Ale prý cítili jako obzvláště naléhavé, aby skupině muslimských žen usnadnili řidičský průkaz a hledání práce.

Den co den se kolem ožehavých otázek chodí jako kolem horké kaše, nikdo nesmí bez obalu říct, že král je nahý, tedy se nic nevyřeší, protože právní systém je naprosto vykastrovaný.

Je zatěžko odhadnout, o kolik se to ještě může zhoršit. V bezbožném Švédsku, kde snad už více obyvatel věří v Alláha než v Ježíše, se není kde skrýt. Není ani demokracie, ani demokratura, ani diktatura. Nikdo neřídí pevnou rukou mezi nebezpečnými úskalími.

Neochota vlády uzákonit přísnější represi terorismu se táhne do minulosti. Už v návrhu parlamentu 2011 tvrdil Mehmet Kaplan (turecký muslim, Zelení, bývalý ministr pro bydlení), že podpora organizací jako IS je pouze tzv. názorový přestupek, který nemá být trestán.

K tomuto postoji se připojila Sociálně demokratická mládež SSU, Mezinárodní centrum Olofa Palmeho a Sociální demokraté pro víru a solidaritu (spolek v komplotu s muslimy). Tyto organizace otevřeně podporují m.j. Ship to Gaza a Polisario na Sahaře. Představitelé Zelených MP jsou známí odpůrci zákonů pro postih terorismu, mají neúměrný vliv ve vládě a snažili se přimět i EU ke zrušení takových zákonů.
Švédsko je tak jedním z nejjistějších útulků pro teroristy v Evropě a pro mezinárodní zločince vůbec.

Na jedné straně politici, vedení úřadů a novináři, na druhé straně občané, kteří se utíkají k Facebooku a Twitteru, aby vyjádřili své politicky nekorektní názory a myšlenky. Propast mezi těmi dvěma skupinami jen roste.

Veškerá energie ve veřejném prostoru se ztrácí v dekadenci, diskusi nesmyslů jako identitární nebo genderová politika, ve snaze aktivistů zvýraznit sám sebe a své ideje jako zdanění plastických nákupních tašek, benzinu apod. Dekadence.

Ptáte se, jestli nepřeháním, jestli skutečně nic v této zemi nefunguje, jestli jsem si nevybral jen negativa, abych mohl očernit zem, která mě přijala? Odpověď je, že funguje jen to, co spadá pod privátní sféru, pokud si vedení podniku nenechalo vnutit vše překrývající ideologické kraviny typu „klimatické ohledy na uhlíkovou stopu“ nebo ohledy na parazitující migranty. Co je pod státní a veřejnou správou, z velké většiny nefunguje.

Příkladem může být státní pošta PostNord, kde aktivisté rozhodují, jestli zásilku z Německa doručí nebo ne. Projde jim bez následků, i když si nejdřív vyžádají zaplacení daně z obratu (moms, ilegální požadavek uvnitř EU, protože už byl jednou zaplacen v Německu), potom zásilku pošlou zpět odesilateli a daň si nechají (stalo se i mně osobně). Německá firma musela ukončit zasílání švédským zákazníkům, a jenom jim.

Závěr

Dnešní švédská společnost je příliš roztříštěná, než aby mohla přetrvat. Nejsou mosty, jen propasti a rostoucí nedůvěra. Politruci vedou zemi do nejhlubšího úpadku, současně s vytrubováním nafoukaných morálních ambicí. Kdo má odlišný názor, je vystaven pronásledování a šikaně. Šílenství na úrovni společnosti.

V Evropě se znovu (!) šíří antisemitismus, totalitní tendence, ideologický fanatismus, a Švédsko je opět v čele toho nejhoršího. Maskuje to ovšem, jako vždy, snahou o boj za „dobro“. Dnes, kdy nějaká „pravice“ vlastně neexistuje, je antisemitismus výsadou levice, která infiltrovala veškerý veřejný prostor, a muslimských migrantů.

V den vzpomínky na 75 let od osvobození vězňů osvětimského koncentračního tábora se znovu jasně ukázalo: Stejně jako v Německu se nám prezentuje antisemitismus a popírání holocaustu jako dílo nových nacistů, zatímco je to dílo levice s vydatnou podporou muslimských migrantů. Je to jeden z mnoha faktů, z nichž se obrací žaludek, skutečný vrchol pokrytectví a prolhanosti.

Je uzdravení možné? Sotva bez uvědomění si a přiznání nemoci, což zatím nelze pozorovat. Naopak vedení přitvrzuje v sebeospravedlňování, zatvrzelém upevňování vlastní moci a v pokusech omezovat svobodu projevu.
Švédský ničemný komunistický stát je řízený emocemi – cítíme souvislost s první „feministickou“ vládou světa - a vlastními zájmy a utlačuje své občany.

Nakonec je přece jen třeba dodat, že přes všechno popsané převládající bláznovství tu je bezmocná menšina, která si uchovala zdravý rozum a je z úpadku země zoufalá až rozzuřená. O tom svědčí řada alternativních blogů, internetových informačních zdrojů a diskusních stránek, kde lze nalézt to nejlepší kritické myšlení, jaké se dnes ve Švédsku rodí. Na rozdíl od tradičních médií, podporovaných státem, kde lze nalézt to nejhorší.

Některé alternativní informační zdroje jsou zdarma a závislé na dobrovolných příspěvcích posluchačů, jiné jsou přístupné za předplatné. Z těch prvních lze doporučit zpravodajství Samnytt.se a SwebbTV (rozhovory na videu s výborným vedením i výběrem hostů), kde mj. vyniká osobnost tekn.dr. Lars Bern. Ten se kompetentně vyjadřuje nejen o celém komplexu problémů kolem migrantů, ale i o klimatickém podvodu či kardinálně chybných oficiálních doporučeních v oblasti výživy vedoucích k řadě civilizačních chorob, jako jsou poruchy metabolismu.

K O N E C