5.10.2022 | Svátek má Eliška


RUSKO: Sto let vlády... koho?

10.8.2022

Věrný Dimon, podobně jako Věrný Ruslan (strážný pes v gulagu, ze stejnojmenné povídky ruského disidenta Georgije Vladimova psané jakoby z Ruslanova pohledu) opět zvýšil hlas a olízl Mistra. Štěkal cosi o státech vytvořených člověkem a pochvalně kňoural o jejich chystaném spojení v jeden přirozený stát. Samozřejmě v SSSR.

Soudě podle následků se ale něco v tom Sovětském svazu pokazilo. Nebo byly některé povely vydány nesprávně nebo špatně pochopeny, ale štěkání netrvalo dlouho. Zlomyslné jazyky to sice spojují s následky požívání alkoholu, ale to nemohu tvrdit. Věrný Ruslan neměl alkohol vůbec rád. Této ohavnosti se říkalo láskyplně „vodka“, jak už Ruslan věděl, a byla to „zatracená nákaza“, která ji vymyslela...
O to však nešlo. Dimon, stejně jako Ruslan, je hlídací pes a zná svou práci. V tomto případě je předmětem služby stát. Dimonův pán se už dávno rozhodl obohatit teorii státu bez vlády o nový termín. A používá ho neustále. Používá ho samozřejmě především ve vztahu k nástupnickým zemím bývalého SSSR.

Nicméně, podle mého názoru. zcela zbytečně, protože toto téma dosud nebylo řádně vyhodnoceno. Nikdo neviděl diplom Vladimira Putina ze Ždanovovy Leningradské státní univerzity. Možná je to jen důsledek další trojky v jeho diplomu, ale zdá se mi, že toto téma by nemělo být vydáno napospas ruské propagandě. Umělý stát, zde vyjadřuji svůj názor a mohu se mýlit, je eklektickou směsicí mýtů o tisícileté historii Ruska a jednotě jeho lidu, který nevidí jiný život než pod vládou moskevského cara.
Snažíme-li se pochopit toto hodnocení, pak je třeba pochopit definici přirozeného státu.
Přirozený stát je spíše institucí pro rozvoj národa v mezinárodně uznávaných hranicích v historicky významném časovém období. A historicky významná doba je, jak ji definoval sám Woland (fiktivní postava a ztělesnění ďábla v románu Mistr a Markétka z roku 1937 od ruského autora Michaila Bulgakova), trvá nejméně tisíc let. Je to velmi důležité. Putin přece neustále mluví o tisícileté historii Ruska. Pokud s tím souhlasíme, pak byl v této době 900 let zdrojem moci Bůh. Alespoň carská moc byla dána Bohem.
Avšak pokud se podíváte na současný stav země, za posledních 100 let byl zdrojem moci ďábel. Po dvaadvacet let ze sta se ďábel snažil stát Bohem, a tak všechno popletl. Podle Putinovy logiky tedy existují dva závěry.
První
Většina zemí na světě nemá tisíciletou historii, proto jsou umělými výtvory.
Druhá
Ani Rusko nemá ve svých současných hranicích tisíciletou historii a nežije v něm jednotný národ. Proto je umělým výtvorem.
S ruskou ideou od Putinova oblíbeného filozofa Ivana Iljina nelze vážně polemizovat. Nelze ani vážně argumentovat novým historickým společenstvím lidí - sovětským lidem. Sovětští lidé, kteří nebyli navzájem spojeni ničím jiným než společnými řetězy, se bezpečně rozprchli, jakmile trochu zeslábli.
Situace v Rusku však není o mnoho lepší. Co Rusy spojuje, kromě území, které je ve větší míře rozděluje? Podle logiky těchto neúspěšných právníků je tedy Rusko ukázkovým příkladem umělého státu. Navíc nyní funguje jako strukturovaný systém korupce. Z toho vyplývá další důležitý závěr. Pokud Ukrajina není skutečnou zemí, proč ji její občané tak obětavě brání?

Putin trvá na tom, že Ukrajina není skutečnou zemí. Skutečné země se však brání, a to Ukrajinci udělali a stále dělají, jak správně uvedl ředitel CIA William Burns na Aspenském bezpečnostním fóru A občané Kazachstánu se také na rozdíl od Rusů ne poprvé bouří za svou svobodu a jasně demonstrují svůj postoj k existujícímu velmi problémovému severnímu sousedovi.

A ještě jedna věc. Byl jsem svědkem a účastníkem událostí v srpnu 1991 v Moskvě. A neviděl jsem jediného člověka, který by vystoupil na obranu tehdejšího tisíciletého Ruska. Kolik lidí by v takovém případě bylo ochotno hájit Putinův režim pod rouškou východního státu podvodníků a zlodějů? Včetně věrných Dimonů. Koneckonců v příběhu o hlídacím psu nedokázali komunistický koncentrační tábor zachránit ani věrný Ruslan, ani jeho smečka. Ukázalo se, že to je přesně to, co tu bylo, a rozpadlo se to docela jednoznačně.

autor je ruský podnikatel žijící v České republice.