Neviditelný pes

REPORTÁŽ: „Modlářství“ o svátku LaG BaOmer

21.5.2014

"To je modlářství! Vydávat nějakého rabbiho za Mesiáše! Modloslužba!!! Odporuje to haláše (židovskému zákonu)!" vykřikuje vousatý žebrák ze svého místečka na křižovatce ulic Ben Jehudy a Krále Jiřího v samém centru Jeruzaléma. Svým opakovaným voláním přehlušuje břinkot tympánů i bubnů, do kterých buší asi dva tucty ortodoxních děcek.

Rámusící omladina patří k průvodu konanému na počest židovského svátku "LaG Ba-Omer". Další děti nesou transparenty a velké žluté prapory se zobrazením královské koruny a nápisem "Mašiach"- Mesiáš. Pár černě oděných mužů zve mikrofony na masovou akci na hoře Meron, kde se shromažďují statisíce lidí u hrobky rabbiho Šimona Bar Jochaje. Ohlušující bubnování ovšem znemožňuje porozumět, co vlastně ohlašují - lze zachytit jen jednotlivé útržky slov.

LaG Ba-Omer 2

Nemýlí mě můj sluch? "Rabbi Šimon Bar Jochaj je zde"? Obracím se na roztomilou holčičku na konci průvodu: "Smím si přečíst, co máš napsáno na té ceduli?" "Ať žije náš Pán, náš Učitel, náš Rabbi od nynějška až na věky." Nad nápisem je obraz jakéhosi východoevropského rabína. Ne, tohle určitě nemůže být rabbi Šimon Bar Jochaj, který žil ve druhém století našeho letopočtu

Ptám se tedy děvčátka: "Koho máš na tom obrázku?"- "To je RABBI!", dívenka na to. "A kterýpak," táži se nejistě, neboť z mikrofonů opakovaně slyším jméno "Bar Jochaj", současně ale i slova: "Ať žije náš Pán, náš Učitel, náš Rabbi od nynějška až na věky!" - "Rebbe z Lubaviče," odpovídá mi vlídně a trošku ostýchavě. "Aha!" Téměř se mi ulevilo. Vidím, že hnutí Chabad zachovalo věrnost svému starému rabínovi a neudělalo si místo něho nového "Mesiáše" z "meronského" rabbiho.

"Ty nebohé děti!" rozčiluje se žebrák, "bolí mě u srdce, když vidím, jak jich zneužívají k modlářství!" Než se s ním mohu pustit do rozhovoru o Mesiáši, přistupuje ke mně ortodoxní paní, která mě pozorovala při přátelské rozmluvě s holčičkou nesoucí tabuli. V ruce drží pytlík na sbírku a prosí mě o příspěvek na děti ochořelé rakovinou. Nemohu její prosbu odmítnout, takže je se mnou spokojena.

LaG Ba-Omer 1

Konečně se obracím na žebráka s otázkou, kdo že je tedy Mesiáš. "Mesiáš je král David, a ne nějaký rabbi!" dostává se znova do ráže. Kolem něho postává skupina lidí; usadil se totiž přímo vedle semaforu. Mnozí se k hlasitému rozhovoru přidávají překřikujíce ortodoxní kazatele a bubeníky. Nejsem jediná, kdo si nechá ujít zelenou. Diskuze je příliš zajímavá.

Jedna zastánkyně lubavičského hnutí a rabbiho Bar Jochaje ho osočuje: "Víš ty, co je to modloslužba?! To, že tu sedíš a celý den se koukáš po těch světačkách, co se tak odhalují!" Své obvinění volá opakovaně. Jenomže žebrák ji prostě ignoruje. Rád by přidal na váze svému přesvědčení o Mesiáši, a tak volá: "Jsem sefardský Maročan a tak mě tomu učili. Ani ctihodný rabbi Ovadja Josef by s tímhle nesouhlasil!"

Možná nějak vycítil, že jsem křesťanka, a tak ještě pro všechny případy hlasitě dodává:"Nikoli Ben David, Syn Davidův, nýbrž král David je Mašiach! Lubavavičský rabín a taky ´Ješu´- tak totiž nazývají ortodoxní Židé s opovržením Ježíše z Nazaretu - ať táhnou do pekla!" "Lubavičský rabín byl Žid!" ozývá se do toho jiný kolemjdoucí/kolemstojící. "Jak můžeš takhle mluvit?! Jen proto, že z něho udělali modlu?! Jim to řekni - ale nemluv takhle o jiném Židovi!"

Průvod pěší zónou se pomalu vzdaluje. Marocký žebrák se uklidňuje a vrací se ke své původní činnosti. Potřásaje svou pokladničkou vyvolává: "Šekel, šekel, šekel ..." Meronským poutníkům se při návštěvě hrobu rabbiho Šimona Bar Jochaje dostává příslibu spásy, zdraví, potomků, ale i výdělku a hospodářského zdaru. To by mu podle mého názoru vůbec nemohlo uškodit.

LaG Ba-Omer 3

Transparenty táhnou zvolna dál a s nimi i jejich zvěst: "Mesiáš již přišel! Už zbývá jen ho přijmout!", "Čas vykoupení je zde!", "Podej Mesiáši ruku - přikládej si na každém místě modlitební řemínky!" nebo také "Košer mezuza - otevři Mesiáši dveře!" Krátce nato nastupuji do tramvaje, která za chvilku zabrzdí na zastávce "Šimona Spravedlivého". "Spravedlivý Šimon?!" Kdo že to vlastně byl?

© Krista Gerloffová
www.wilberforce.cz
Překlad Ivana Kultová

Snímky k jednomu z průvodů o svátku LaG Ba-Omer od Mirjam Holmerové najdete zde.

hallerova


zpět na článek