6.12.2021 | Svátek má Mikuláš


POLEMIKA: Červená karta pro paní Šichtařovou

12.12.2017

Za zákeřný faul na Bohuslava Sobotku a Evropskou unii, kterého se Markéta Šichtařová dopustila v článku Právě jsme si do Česka pozvali imigranty, uděluji ředitelce společnosti Next Finance s.r.o. červenou kartu.

V citovaném článku Markéta Šichtařová kritizuje způsob, jakým probíhají jednání o revizi dublinské dohody o přijímání uprchlíků v EU, a spekuluje o jeho možných důsledcích. To jsou její spekulace, o to mi nejde, ale na konci textu paní ředitelka kritizuje Bohuslava Sobotku a vrcholné orgány EU slovy:

A druhou vadou na kráse je fakt, že Bohuslav Sobotka jako jeden z posledních aktů ve funkci premiéra podepsal za Česko tzv. Evropský pilíř sociálních práv. Jde o dokument, na jehož základě se mají postupně sjednocovat sociální, zdravotní a školské systémy v celé EU. Vše by mělo směřovat k věcem jako společná výše sociálních dávek, společná inkluze. Bez ohledu na to, že naše země na to peníze prostě nemá. A hlavně – tyhle sociální „výdobytky“ už nemají být vypláceny jen občanům jednotlivých zemí, ale všem – tedy i imigrantům.

Neboli imigrant nalákaný německou štědrou politikou do Evropy, chycený v Itálii na základě její lajdácké ochrany hranic a přerozdělený na základě kvót do ČR má podpisem B. Sobotky dostat stejnou sociální dávku, jakou by dostal v Německu, takže najednou získá dost dobrý motiv u nás zůstat.

Dá se to říct i jinak: Bohuslav Sobotka na odchodu, už prakticky měsíc po volbách, kdy už jen formálně čekal na novou ustavující schůzi Poslanecké sněmovny, svým podpisem Evropského pilíře sociálních práv k nám v podstatě pozval imigranty analogicky, jako je před časem „pozvala“ Angela Merkelová do Německa. A o to, aby toto pozvání bylo důsledně využito, se nyní má postarat Dublinský systém II.

A to už není legrace, neboť tvrzení v citovaných odstavcích, zvláště pak tvrzení že podpisem B. Sobotkymá migrant přerozdělený do ČR „dostat stejnou sociální dávku, jakou by dostal v Německu“, je snadno prokazatelná nepravda, kterou Markéta Šichtařová nejen neopodstatněně útočí na končícího premiéra, ale snaží se naši veřejnost dezinformovat v tak důležité otázce, jako je postoj k EU. Markéta Šichtařová přitom velmi dobře ví, že Evropský pilíř sociálních práv je společný dokument Evropského parlamentu, Rady Evropské unie a Evropské komise, který má výlučně deklaratorní charakter. Práva v něm zmiňovaná se týkají rovných příležitostí v přístupu na pracovní trh, pracovních podmínek, sociální ochrany a inkluze a vyjadřují bohulibý záměr zmíněných tří institucí tato práva zajišťovat, ovšem jen v rámci svých stávajících kompetencí. V žádném případě členským státům nic nenařizují, ani je k ničemu nezavazují. Jednoznačně o tom svědčí body17-20 Preambule dokumentu, který je zatím dostupný jen v angličtině. V mém překladu znějí takto:

17. Uskutečnění Evropského pilíře sociálních práv je společný politický závazek a odpovědnost. Evropský pilíř sociálních práv by měl být implementován na úrovni Unie i členských států v rámci jejich kompetencí s ohledem na různá socio-ekonomická prostředí a různost národních systémů, včetně role sociálních partnerů a v souladu s principy subsidiarity a přiměřenosti.

18. Na úrovni Unie Evropský pilíř sociálních práv neznamená rozšíření unijních pravomocí a úloh jak jsou zakotveny ve Smlouvách. Měl by implementován jen v rámci limitů těchto pravomocí.

19. Evropský pilíř sociálních práv respektuje různost kultur a tradicií evropských národů, stejně jako národní identitu členských států a uspořádání jejich veřejných orgánů na národní, regionální a lokální úrovni. Zřízení Evropského pilíře sociálních práv nemá vliv na právo členských zemí definovat principy svých systémů sociálního zabezpečení a organizovat své veřejné finance a nesmí významně postihnout jejich finanční rovnováhu.

V poslední době se hodně hovoří o dezinformační kampani různých podezřelých serverů a „hybridní válce“. Ve výroční zprávu BIS za rok 2016 se mimo jiné píše

Stejně jako v předchozím období bylo ruským zájmem ovlivňovat českou společenskou a politickou vnitřní integritu a tím potažmo oslabovat EU a NATO (pokud sečteme ruské aktivity v posledních letech v kyberprostoru, propagandě, operace na Ukrajině, v Sýrii, únos estonského zpravodajského důstojníka z Estonska do Ruska, ruské příhraniční operace v Evropě, je zřejmé, že EU a NATO čelí ruské hybridní kampani).

EU ovšem v očích našich občanů neoslabují pouze ruské aktivity v kyberprostoru, ale také a mnohem efektivněji články představitelů našich institucí, jako je například právě článek Markéty Šichtařové na tomto serveru, který byl převzat z jejího blogu. Proto na to upozorňuji.
 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.