Neviditelný pes

PALESTINCI: Nejvíce antisemitský lid na světě

diskuse (11)

Rozhodnutí mezinárodního společenství ignorovat antisemitismus Palestinské samosprávy umožnilo, aby se z tzv. Palestinců stali nejantisemitštější lidé na světě.

Světové fórum o holocaustu, které se před dvěma lety konalo v Jeruzalémě u příležitosti výročí osvobození koncentračního tábora Osvětim-Březinka světovými lídry z 50 zemí, bylo dojemnou připomínkou minulosti, ale mělo by se také promítnout do činů pro budoucnost. Pokud se bude vzpomínat na oběti a uctívat památka přeživších, ovšem svět nebude realizovat poučení, které je třeba si vzít, vyzýváme k opakování nejhorších hrůz historie.

Jedním ze základních poučení z holocaustu je, že svět musí být bdělý a odhalovat a odstraňovat veškerou démonizaci, která vede k ospravedlňování vraždění, ať už namířeného proti Židům nebo jakékoli jiné skupině. Jedním z velkých selhání mezinárodního společenství byl jeho tolerantní postoj k systematické démonizaci Židů ze strany Palestinské samosprávy (PA), přičemž antisemitismus je dnes mezi Palestinci endemický.

Podle průzkumu ADL Global 100 provedeného před několika lety jsou Palestinci nejantisemitštějším lidem na celém světě. Devadesát tři procent Palestinců věřilo, že alespoň 6 z 11 testovaných negativních stereotypů je „pravděpodobně pravdivých“, což je více než v Iráku (92 %) a Jemenu (88 %). Například 91 % Palestinců věří, že „Židé mají příliš velkou moc ve světě obchodu“, 72 % věří, že „Židé si myslí, že jsou lepší než ostatní lidé“, a 88 % Palestinců tvrdí, že „Židé mají příliš velkou kontrolu nad světovými záležitostmi“.

Všudypřítomný palestinský antisemitismus je přímým důsledkem učení Palestinské samosprávy. Hnutí Fatah Mahmúda Abbáse nedávno natočilo propagandistické video údajně o židovské historii v Evropě, které zveřejnilo na oficiální stránce Fatahu na Facebooku. Učí v něm, že Židé se považují za nadřazené:

„My [Židé] jsme národ, který stojí nad [ostatními] národy... pouze my jsme lidé a všichni ostatní jsou naše zvířata“ a ostatní jako méněcenní: „Nežidé... jsou podle jejich světonázoru hadi“.

Židé, vysvětloval Fatah, „vedli projekt zotročení lidstva“ a spojili se s nacisty, aby Židy upálili „za účelem nahromadění bohatství“ . Židé sami zakládali „ghetta, aby se oddělili od ostatních lidí z arogance a odporu k nežidům“. Právě v ghettech, lhal dále dokument, Židé intrikovali proti nežidům, což vedlo k evropskému antisemitismu: „[Židé] byli nenáviděni kvůli svému rasismu a špinavému chování“.

Je příznačné, že palestinská démonizace Židů jako těch, kteří na sebe antisemitismus přivolali, pochází z nejvyšších míst vedení Palestinské autonomie. Byl to sám Mahmúd Abbás, kdo Palestincům vysvětlil, proč Evropané po staletí páchali masakry Židů „každých 10 až 15 let“ a nakonec došlo k holocaustu: „Nenávist vůči Židům není způsobena jejich náboženstvím, ale spíše jejich společenskou rolí... kvůli jejich společenské roli, která byla spojena s lichvou, bankami a tak dále.“ Abbás tak potvrdil klam antisemitů, že Židé si antisemitismus zavinili sami.

Podobně šíří nenávist vůči Židům i další palestinští představitelé v náboženském a politickém rámci Palestinské autonomie. Mahmoud Al-Habbash , kterého Abbás jmenoval do čela Islámských soudů a který sloužil jako jeho osobní poradce, učil, že konflikt s Izraelem není o území, ale je namířen proti Židům, protože jsou spojenci Satana na zemi, šíří zlo a lež. Izrael je proto „Satanův projekt“.

Palestinské děti se učí stejné nenávistné ideologii. V oficiální televizi Palestinské autonomie děti recitují básničky, v nichž se píše, že „náš nepřítel, Sion, je satan s ocasem“ a že Židé byli „odsouzeni k ponížení a strádání“ a jsou „nejhorší mezi stvořeními, barbarské opice, ubohá prasata“.

Antisemitismus PA dosahuje svého vrcholu tím, že existenci Židů prezentuje jako zásadní hrozbu pro celé lidstvo. Náboženští představitelé PA to v oficiální televizi PA formulují různými způsoby: „To jsou Židé... vždy bojují, vždy korumpují, vždy intrikují a vždy intrikují proti lidstvu“; „Neexistuje žádná globální korupce, za kterou by nestáli oni“; „Systematicky pracují na podněcování válek a svárů na celém světě“; „Lidstvo nikdy nebude žít v míru, štěstí a klidu, dokud budou korumpovat zemi... Pokud se ryba v moři pere s jinou rybou, jsem si jistý, že za tím stojí Židé“.

Protože Židé jsou PA označeni za zdroj všeho zla - vše špatné, co se na světě děje, lze přičíst Židům. Palestinským divákům to řekl „expert na izraelské záležitosti“ v oficiální palestinské televizi: „ISIS převzal všechny své náboženské myšlenky z judaismu.“ Jiný novinový článek v oficiálním deníku PA vysvětloval, že vražedné občanské války arabského jara i občanská válka mezi palestinským Hamasem a Fatahem byly plánovány Izraelem.

Někdy vedoucí představitelé PA výslovně uvedli svůj hrůzný závěr: „Židovská hrozba pro lidstvo bude zastavena pouze vyhlazením všech Židů“ .

Palestinský kazatel Osama Al-Tibi v oficiální televizi PA to vysvětlil: „Tyto zhoubné [židovské] geny a prokleté vlastnosti v nich přetrvávají. Přenášejí je z generace na generaci. Dědí je z otce na syna... Lidstvo s nimi nikdy nebude moci žít společně... Náš prorok [Mohamed] nás informoval, [že] na konci časů budou muslimové bojovat proti Židům... Židé se schovají za kámen nebo strom a ten kámen nebo strom řekne: „Muslime, služebníku Alláha, za mnou je Žid, pojď a zabij ho“ ... Alláh... spočítej je a zabij je jednoho po druhém a nenech ani jednoho.“

Nejde o citáty z carského Ruska 19. století nebo nacistického Německa 20. století. Jsou to názory, kterým Palestince učí Mahmúdem Abbásem jmenovaní úředníci a které šíří oficiální média Palestinské autonomie a Fatahu.

Protože zabíjení všech Židů je prezentováno jako „sebeobrana“, je každý čin palestinského vraha prezentován jako hrdinský čin s Alláhovým souhlasem. Poté, co palestinský terorista zavraždil dva izraelské civilisty poslal Abbásův Fatah vrahovi vzkaz na své oficiální stránce na Facebooku: „Alláh tě chrání a stará se o tebe.“ [Oficiální stránka Fatahu na Facebooku, 28. listopadu 2018].

Vzhledem k tomu, že Palestinská samospráva tuto antisemitskou ideologii prosazuje již léta, není překvapivé, že podle průzkumů veřejného mínění jsou Palestinci nejantisemitštějšími lidmi na světě.

Ve světle mnoha prohlášení, která každý rok připomínají holocaust a podporují boj proti antisemitismu, nesmíme zapomínat, že prezentovat vyvražďování Židů jako sebeobranu s Božím souhlasem si nevymyslela Palestinská autonomie, avšak bylo základem nacistické ideologie. Hitler to v Mein Kampfu formuloval takto: „Tím, že se bráním proti Židům, bojuji za dílo Páně“.

Rozhodnutí mezinárodního společenství ignorovat antisemitismus Palestinské autonomie umožnilo tzv. Palestincům, aby se z nich stali nejantisemitštější lidé na světě. Chování světových politiků by , se mělo promítnout do konkrétních kroků a zařadit do světové agendy boj proti antisemitismu Palestinské samosprávy. Světoví lídři musí projevit ochotu využít veškerou svou politickou a finanční váhu k vymýcení palestinského antisemitismu, jinak odsoudí další generaci Izraelců a Palestinců k nenávisti a teroru pramenícímu z vyčerpávajícího antisemitismu.

Pouhý obřad, který vzdává hold minulosti a ignoruje současnost, nemá žádný pozitivní dopad na budoucnost.

zpět na článek