1.4.2023 | Svátek má Hugo


Výpis zvoleného vlákna.
Zobrazit příspěvky: Všechny podle vláken Všechny podle času
M. Boháček 16.3.2023 8:04

Malý príspevok k odgmám a následným pocitom nenávisti, nadradenosti a pod.

HISTÓRIA: Biblický Abrahám nebol Židom a ani zakladateľom ich relígie, rovnako ako Ježiš nebol kresťanom a nezaložil kresťanstvo.

Kto dobre pozná mytológiu Sumerov a pozná podrobne aj pôvodnú verziu hebrejskej Genezis a nebojí sa prelomiť určité zaužívané židovsko-kresťanské dogmy a predsudky, tomu musí byť jednoznačne jasné, že biblický raj, ako ho opisuje Biblia, je odpisom a upravením sumerského religiózneho mýtu o stvorení sveta! Biblia Židov opisuje boha stvoriteľa s podobnými vlastnosťami, ako ich možno nájsť aj v sumerskom stvoriteľskom epose. Podobným spôsobom odpísali a prepísali Židia do Biblie aj sumerský epos o potope sveta. Okrem toho máme vedecké dôkazy, že potopa sveta sa konala nie v biblickom čase, ale v predbiblickom, presnejšie v epoche Sumerov a bola to potopa, ktorá sa odohrala na ich území. Potopa z veľkej časti zničila kultúru Sumerov a po nej musel byť urobený nový začiatok. Bola takou veľkou katastrófou a zanechala také silné stopy vo vedomí Sumerov, že vošla do sumerskej histórie, i do sumerskej mytológie. Tam bola chápaná ako trest sumerského boha za veľmi nemorálne a zlé správanie ľudí. Aj táto udalosť bola prevzatá do židovskej Biblie, kde nový začiatok po božom treste reprezentuje Noe a jeho „zázračná“ záchrana.

https://www.roman-bednar.com/news/abraham-biblie-nebol-zidom-a-ani-zakladatelom-ich-religie-prave-tak-ako-ani-jezis-nezalozil-krestanstvo/

M. Boháček 16.3.2023 8:04

Abraháma možno považovať za prvú reálnu postavu Biblie, ktorá má aj historický podklad. „Prví“ ľudia Adam a Eva, ich potomkovia Ábel a Kain, ako aj Noe a mnohé iné biblické postavy nie sú historickými a reálne existujúcimi osobami. Predstavujú a symbolizujú viac menej len isté významné udalosti a procesy, ktoré boli v danom čase epochálneho významu a preto zanechali vo vedomí ich súčasníkov veľmi hlboké stopy.

Rozhodnutie Abraháma opustiť navždy rodný Ur, kde bol majetným a uznávaným mužom, ktorému sa aj ekonomicky veľmi dobre darilo, bolo zaiste ťažké a žiadalo si odvahu, energiu, pevnú vôľu a v neposlednom rade aj silnú vieru a veľkú dôveru vo svojho boha. V tejto súvislosti je však nevyhnutné podotknúť to, čo nie je pre každého samozrejmé. Boh Abraháma nebol bohom Židov. Bol výtvorom sumerskej teológie a aj oveľa neskôr až v Egypte zrodený boh Hebrejov, Jahve, bol len variáciou tejto teológie.

Abrahám, po tom ako opustil Ur, sa vydal na severozápad putujúc medzi riekami Tigrisom a Eufratom. O jeho ceste, ktorá trvala roky, sa možno dočítať podrobnosti z Biblie. Odtiaľ sa tiež dozvieme, že predkovia Hebrejov uctievali iných bohov, kým sa neobjavil Abrahám, čo je aj pochopiteľné, lebo Jahve, boh Židov, bol pre nich len ďalekou budúcnosťou.

Sumer Abrahám sa stal pre Židov praotcom, lebo je nimi pokladaný za zakladateľa ich histórie, pričom sa v Starom Zákone Biblie úmyselne zamlčuje jeho sumerský pôvod.

L. Žaloudek 16.3.2023 17:58

A není v bibli, že Abrahám přišel "z chaldejského Uru"? Tedy nic se nezamlčuje?