26.5.2022 | Svátek má Filip


NĚMECKO: Import dětských sňatků

28.6.2018

Německé úřady diskutují nad rýsujícím se novým zákonem, který by omezil uzavírání dětských sňatků poté, co vyšlo najevo, že v zemi nyní žije přibližně 1 500 nezletilých nevěst a ženichů.

Nezletilé děti žijící v manželství přišly do Německa v roce 2015 mezi více než milionem migrantů z Afriky, Asie a Blízkého východu.

Spolkové ministerstvo vnitra v reakci na dotaz vznesený na základě zákona o svobodném přístupu k informacím nedávno prozradilo, že k 31. červnu 2016 bylo známo 1 475 dětí žijících v Německu v manželství, včetně 361 dětí ve věku do 14 let.

Většina dětí žijících v manželství je ze Sýrie (664), Afghánistánu (157) a Iráku (100). Téměř 80 % (1 152) jsou dívky. Má se za to, že skutečný počet dětských sňatků je v Německu mnohem vyšší, než naznačují úřední statistiky, protože mnoho dětských sňatků je zatajováno.

Německé zákony v současné době dovolují uzavřít sňatek dětem od 16 let výše, jestliže jejich partner dosáhl zákonem požadovaného věku a rodiče nebo opatrovník se sňatkem souhlasí. Německo neuznává sňatky uzavřené v zahraničí, pokud jednomu z partnerů je méně než 14 let. Ale německé soudy ve věcech rodiny mají volnost při rozhodování o platnosti sňatků uzavřených v zahraničí nezletilými dětmi, kterým je 14 let a více.

Zeinab

Zeinab je provdaná čtrnáctiletá dívka, uprchlice ze Sýrie, žijící ve stanovém táboře v Libanonu. (Fotografie: snímek obrazovky videa umístěného na webu organizace World Vision UK)

V květnu 2016 uznal odvolací soud v Bambergu sňatek patnáctileté dívky ze Sýrie s jejím jedenadvacetiletým bratrancem. Soud rozhodl, že svatba je platná, protože byla uskutečněna v Sýrii, kde jsou takové svatby podle islámského práva šaría dovoleny. Toto právo nestanovuje žádný věkový limit pro sňatek. Toto soudní rozhodnutí v Německu účinně legalizovalo sňatky s dětmi uzavírané dle práva šaría.

Tento případ se udál poté, co pár přijel do uprchlického střediska v Aschaffeburgu v srpnu 2015. Úřad péče o mládež odmítl uznat jejich manželství a oddělil dívku od jejího manžela. Manželský pár podal žalobu, ale soud ve věcech rodiny rozhodl ve prospěch Úřadu péče o mládež, který tvrdil, že je opatrovníkem dívky.

Odvolací soud v Bambergu však toto rozhodnutí zvrátil. Rozhodl, že podle práva šaría je sňatek platný, protože již byl dovršen, a tudíž Úřad péče o mládež nemá žádnou právní moc tento pár od sebe oddělit.

Soudní rozhodnutí, které bylo označeno jako „přípravný kurz v syrském islámském sňatkovém právu“, podnítilo bouřlivou kritiku. Někteří lidé obvinili soud v Bambergu z nadřazování práva šaría nad německým právem za účelem legalizace toho, co je v Německu zakázáno.

„Náboženská nebo kulturní zdůvodnění zastírají holý fakt, že starší perverzní muži zneužívají mladé dívky,“ uvedl předseda Německého odborového policejního svazu Rainer Wendt.

Monika Michell z organizace Terre des Femmes, což je skupina hájící práva žen a vedoucí kampaň proti dětským sňatkům, řekla: „Manžel nemůže být opatrovníkem dětské nevěsty, protože je s ní v sexuálním vztahu, což představuje velice zřejmý střet zájmů.“

Ministryně spravedlnosti Hesenska Eva Kühne-Hörmann se zeptala: „Jestliže nezletilým osobám, a to zcela správně, není dovoleno koupit si pivo, proč by měli zákonodárci dovolit dětem činit závažná rozhodnutí týkající se jejich sňatku?“

Jiní byli toho názoru, že toto soudní rozhodnutí by mohlo otevřít stavidla kulturního konfliktu v Německu, protože muslimové by to mohli vnímat jako precedent pro legalizaci dalších islámských praktik v zemi včetně polygamie.

Dětské sňatky jsou celoněmeckým problémem. 559 dětí žijících v manželství žije v Bavorsku, 188 v Severním Porýní-Vestfálsku. Více než 100 případů je v Dolním Sasku a přinejmenším 100 v Berlíně.

V Bádensku-Württembersku vyskočil počet oznámených dětských sňatků v uplynulých dvou letech na sedminásobek, a to z 26 v roce 2013 na 181 ke konci roku 2015. Ve 162 případech šlo o dívky, v 18 případech jim bylo méně než 15 let.

Přesný počet dětských sňatků v Německu je neznámý. Částečně proto, že se zdá, že německé úřady ztratily přehled o totožnosti nebo místě pobytu potenciálně u stovek tisíc migrantů. Z počtu 1,1 milionu migrantů, kteří vstoupili do Německa v roce 2015, zažádalo o azyl pouhých 477 000. Německá vláda svaluje vinu za tento rozpor na evidenční problémy, ale jiní tvrdí, že mnozí migranti se skryli, aby se vyhnuli deportaci, protože nejsou uprchlíky utíkajícími z válečných zón, ale ekonomickými migranty hledajícími lepší život v Německu.

Ministr spravedlnosti Bádenska-Württemberska Guido Wolf řekl, že sňatky uzavřené v zahraničí by měly být uznány pouze v případech, jestliže jednomu partnerovi je nejméně 16 let a druhému 18 let a více, tedy v souladu s německým manželským zákonem. Wolf popisuje sňatky uzavřené ve věku 14 nebo 15 let jako sňatky nucené. Řekl: „Těžko mohu uvěřit, že někdo, komu je méně než 16 let, se pro sňatek rozhodne nezávisle a o své vůli.“ Wolf vyzval ke zvýšení zákonné věkové hranice pro všechny sňatky v Německu na 18 let.

Členové strany CDU kancléřky Angely Merkelové a jejich koaliční partneři z CSU vyzvali k postavení dětských sňatků mimo zákon. Strategický dokument uvádí:

„Dívka ve věku 11, 13 nebo 15 let nepatří do manželského svazku, ale do školy. V budoucnu musí být zásadou anulování dětských sňatků uzavřených v zahraničí. Prvořadost péče o dítě a rovné zacházení s muži a ženami jsou základem naší společnosti a našeho chápání hodnot. Sňatky s dětmi jsou tudíž s našimi hodnotami naprosto neslučitelné.“

Návrh zákona, který byl předložen německému parlamentu v listopadu 2016, požadoval, aby všechny Úřady péče o mládež v Německu hlásily dětské sňatky hned, jakmile se o nich dozvědí a tyto případy předaly soudům zabývajícím se problematikou rodiny, aby tyto sňatky mohly být anulovány. Soudcům by měl být povolen vlastní úsudek při udělení výjimky pouze v případech, kdy se věk nevěsty a ženicha blíží zletilosti.

Bavorský ministr spravedlnosti Winfried Bausback řekl:

„Toto není pouze otázkou tolerance a otevřenosti, ale otázkou ochrany dětí a nezletilých. Potřebujeme tudíž jasná pravidla. Věk vhodný pro uzavření sňatku bude v budoucnu vždy stanoven německými zákony.

Stephan Harbarth ze strany CDU, který požadoval, aby byly sňatky s dětmi v Německu zakázány do konce roku 2016, řekl: „Podle našeho kulturního pohledu je sňatek s dítětem neakceptovatelný. Utrpení těch, kterých se to týká, vyžaduje rychlou akci. Naše návrhy leží na stole. Můžeme je okamžitě nařídit zákonem. Podle nás by neměly o sňatcích rozhodovat rodinné klany. Rozhodovat by se měl každý jednotlivec sám. Nebudeme tolerovat souběžné ilegální islámské soudnictví. Dokonce ani v případě manželství.

Soeren Kern je vedoucí spolupracovník Gatestone Institute se sídlem v New Yorku.

Překlad původního textu:Germany Imports Child Marriage
Překlad: Karel Charvát

Převzato z webu Gatestone InstituteAkční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!