28.9.2023 | Den české státnosti


NÁSILÍ: Izrael násilí odsuzuje, Palestina vrahy oslavuje

3.3.2023

Nedávno byli v Izraeli zavražděni tři Židé. Dva bratry 22letého Hillela a 20letého Yagela Yanivovy zákeřně zastřelil Palestinec, když autem projížděli palestinskou vesnicí Huwara.

Odvetou za to vyrazili židovští osadníci z nedaleké osady Har Bracha, odkud bratří Yanivové pocházeli, pomstít jejich smrt přímo do Huwary. Zastřelili jednoho Palestince, další zranili, hořela auta a domy. Lidsky lze chování židovských osadníků, kteří jsou denně vystavováni nebezpečí ze strany palestinských násilníků, pochopit. Ovšem nikdo nemá právo brát zákon do vlastních rukou.

Izraelští představitelé židovské násilí v Huwaře odsoudili. Prezident Jicchak Herzog uvedl, že násilí na nevinných lidech není cesta, po které Izrael chce jít. Premiér Benjamin Netanjahu prohlásil, že nikdo nemá právo brát spravedlnost do vlastních rukou a o vině či nevině rozhodují soudy. Také věřím tomu, že izraelská justice tento čin spravedlivě vyřeší.

Izraelští představitelé odsuzují jakékoliv násilí, i to spáchané Židy, protože je nepřípustné. To je velký rozdíl proti Arabům, když vedení palestinské samosprávy k těmto činům mlčí a Palestinci oslavují teroristické útoky na Židy veřejně v ulicích s vlajkami tancem.

Také po nich pojmenovávají svoje instituce. Před časem chtěli pojmenovat školu v palestinském městě Tulkarm na Západním břehu Jordánu po Saláhu Chalafovi, který patřil k vůdcům teroristické organizace Černé září, které zmasakrovalo izraelské atlety na olympiádě v Mnichově v roce 1972. To je jasný důkaz toho, že Palestinci velebí i ty nejhorší zrůdy.

Při své návštěvě Židovského státu jsem si všiml výstražných tabulí, které varují vjezdem na území pod plnou kontrolou palestinské samosprávy varují Židy, že jsou v ohrožení života a izraelské bezpečnostní orgány jim nemohou pomoci. To je úplně šílená představa, aby se lidé báli o své životy jenom proto, že jsou Židé.

Arabové se mohou bez problémů pohybovat po celém území Izraele a nehrozí jim žádné nebezpečí. Ovšem, kdyby se Žid odvážil v tradičním židovském oděvu přijet do Betléma, tak se obávám, že na živu zůstane jen několik minut.

Ano, násilí v samařské Huwaře je odsouzeníhodné, jenomže je nutné jej a podobné odvetné židovské akce vnímat v širších souvislostech.