8.2.2023 | Svátek má Milada


MIGRACE: Pašování lidí, s.r.o.

30.9.2017

Nový podvod nevládních organizací

Někdy vyjde pravda najevo díky nečekaným souvislostem.

V posledních letech je Evropa cílem jedné z nejvýznamnějších migračních krizí v historii. Populace Německa a Švédska se během jediného roku 2015 zvýšila o 2 %. Přestože se většina veřejnosti nadále mylně domnívá, že ti, kteří stále přicházejí, prchají ze syrské občanské války, ve skutečnosti většina z těch, kteří přicházejí do Evropy nyní, pochází z Afriky, zejména ze subsaharské Afriky.

Přestože Evropská unie v loňském roce úspěšně podplatila tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, a přiměla ho tak zpomalit tok migrantů, kteří měli namířeno přes Turecko do Řecka, tak Itálie již letos přijala téměř 100 000 lidí. Španělsko, kterému se dosud tato migrační krize vyhýbala, nyní přijímá tisíce lidí, kteří se někdy jednoduše dostanou na španělské pláže, a pak se rozběhnou do vnitrozemí, jako například na tomto nezapomenutelném záznamu z počátku tohoto měsíce. Tito lidé nejen vtrhli do Evropy způsobem, který je nezákonný, ale rovněž bezohledně pohrdají všemi azylovými i ostatními protokoly, jakkoliv neadekvátními, které by se měly v této situaci uplatňovat.

V reakci na tyto události provedly španělské orgány něco mimořádného. Následovaly italské orgány a vynaložily daleko větší úsilí na zachycení lodí směřujících do země. Ale ne proto, aby je otočily nebo zablokovaly, ale aby je „zachránily“. Minulý týden „zachránily“ hlídky španělské pobřežní stráže za jeden jediný den 600 migrantů. Použití slova „zachránily“ je v této souvislosti vysoce kontroverzní, proto ty uvozovky. Zachráněn může být někdo z hořícího auta nebo z potápějícího se člunu. Pokud se však tisíce lidí záměrně vydají na nebezpečnou plavbu přes mořskou úžinu, lze jen těžko říct, že každý z nich byl „zachráněn“.

Před čím byli zachráněni? Mohou být zachráněni před válkou. Nebo mohou být zachráněni před chudobou. Nebo před trochu méně růžovými ekonomickými vyhlídkami než má někdo narozený ve Španělsku. Většina těchto lidí však byla jednoduše zachráněna z Afriky nebo z libovolné jiné země svého původu. Tato situace vede k otázkám, které evropští politici dokonce i nyní odmítají řešit - zda by Evropa měla skutečně „zachraňovat“ každého, kdo se ocitne na lodi v blízkosti Evropy.

Vždy, když je dotazována, tak veřejnost v Evropě důsledně odpovídá, že chce, aby se migrace zpomalila nebo zastavila. Toto je většinový názor v každé evropské zemi. V celé EU jako celku nedávný průzkum zjistil, že si 76 % evropské veřejnosti myslí, že řešení celé této krize Evropskou unií je špatné. V rozdílném zacházení se dvěma aktéry této krize však můžeme odhalit hroznou skutečnost, která vypovídá o osudu Evropy.

V posledních letech se během této krize - a zejména od její nejakutnější fáze v roce 2015 – k oficiálním lodím provozovaným evropskými státy připojili i členové nevládních organizací (NGO) buď přímo na těchto plavidlech, nebo na svých vlastních lodích. Významnou část „záchranné operace“ během migrační krize (to je nalezení člunů a lodí a přesunutí pasažérů na palubu bezpečných plavidel nebo navedení těchto plavidel do přístavu) provádějí nevládní organizace. Organizace jako Save the Children (Zachraňte děti) a Lékaři bez hranic byly evropskými vládními agenturami vyzvány, aby se na těchto akcích podílely. Mnohé z těchto NGO dostávají významné částky peněz formou vládního financování, a rovněž charitativní dary od veřejnosti.

Během letošního léta se více než v předchozích letech ukázalo, že některé NGO pracující ve Středomoří se chovají jako něco víc než zprostředkovatelé. Mnoho z nich ve skutečnosti působí jako pomocníci. Agenti, kteří infiltrovali tyto NGO, odkryli tajné dohody se sítěmi pašeráků, včetně těsné koordinace s těmito brutálními a žoldnéřskými organizacemi. Vyšetřování zjistilo, že nevládní organizace porušují svá vlastní dohodnutá provozní pravidla tím, že koordinují místa srazu, na kterých přebírají lidský náklad plavidel vypravených pašeráky. Díky tomu se nevládní organizace ve skutečnosti nestávají ničím jiným, než „lidskou“ tváří sítí pašeráků. Tajní agenti také zjistili, že nevládní organizace odevzdávají plavidla zpět pašerákům, a tím jim účinně pomáhají pokračovat v tomto kriminálním podnikání na dobu neurčitou.

V zemích v přední linii, jako je Itálie, vyvolává tato protiprávní činnost rostoucí veřejný hněv. Jinde v Evropě potrvá zřejmě déle, než lidé dojdou k názoru, že se tyto nevládní organizace nechovají při svých operacích jako andělé. Srovnejte však reakci na ně s reakcí na skupinu, která má jiný názor než tyto NGO, které i nadále přijímají velké množství vládních peněz i finančních prostředků darovaných veřejností.

Na začátku letošního léta skupina nazývající se „Defend Europe“ (“Obrana Evropy“) shromáždila peníze na pronájem a plavbu lodi u pobřeží Itálie. Loď měla za cíl odradit migranty od překročení Středozemního moře. Jeden aktivista byl nafilmován, jak říká: „Chceme najmout posádku, vybavit loď a vyplout na Středozemní moře pronásledovat nepřátele Evropy.“ Některé z dalších postav spojených s tímto hnutím a jejich rétorika mohou být stejně nechutné. Několik týdnů se loď hnutí „Defend Europe“ plavila Středomořím s transparenty v mnoha jazycích: „Říkáme: NE! Evropa nebude vašim domovem“ a „Zastavte pašeráctví lidí“.

Člověk může tuto taktiku odsoudit, schválit ji nebo cítit celou škálu emocí mezi těmito extrémy. Avšak to, jak je zacházeno s „Defend Europe“ v porovnání s pro-migračními nevládními organizacemi, je do očí bijící. Když mělo v posledních týdnech plavidlo „Defend Europe“ drobné technické problémy, tak to způsobilo v západních médiích neskrývanou škodolibou radost. To, že by toto plavidlo možná musela zachránit loď pro-migrační nevládní organizace, bylo zdrojem dalšího potěšení. Nyní však tato skupina ztratila své zdroje financování. Ne že by „Defend Europe“ někdy dostala vládní pomoc. K tomu má skutečně daleko. Ale minulý týden americká internetová stránka pro „crowd-funding“ Patreon zrušila této skupině profilovou stránku, a tak jí naprosto znemožnila získat další finanční prostředky. Patreon to zdůvodnil svými údajnými obavami, že by akce „Defend Europe“ mohly „způsobit ztráty na životech“.

Samozřejmě lze snadno argumentovat, že i pro-migrační nevládní organizace, které jsou spolupracovníky pašeráckých gangů a pomáhají jim při jejich práci, „by mohly způsobit ztráty na životech“. Pokud ne ve Středomoří, tak tím, že povzbudí tisíce lidí, aby své peníze dali těmto gangům, a také nepřímým povzbuzováním miliónů dalších, aby se vydali za novým životem na evropském kontinentu, kde však bude stále méně pravděpodobné, že budou vřele přijati. Skupina, která se současné evropské sebedestruktivní trajektorii snaží oponovat, tak nyní nemůže získat nezávislou finanční podporu. Organizace, které stále posouvají Evropu po její současné trajektorii, však nadále dostávají veškerou oficiální podporu, kterou potřebují. V rozdílu reakcí na tyto dvě skupiny leží významná část příběhu o zkáze našeho kontinentu.

Douglas Murray, britský autor, komentátor a analytik v oblasti veřejných záležitostí, sídlí v Londýně v Anglii. Jeho nejnovější kniha, mezinárodní bestseller, se jmenuje „Zvláštní smrt Evropy: imigrace, identita, islám“.

Překlad: Helena Kolínská, Libor Popovský

Převzato z webu Gatestone Institute