31.10.2020 | Svátek má Štěpánka


MIGRACE: Ostuda a trapnost

28.1.2016

„Ochrana hranic“ Schengenského prostoru a migrační invaze

Schengenský prostor je nejviditelnějším výdobytkem Evropské unie. Nyní se však otřásá v základech v důsledku migrační invaze do zemí, kde imigrantům „létají pečení holubi sami do pusy“.

Před pár dny jsem si přečetl v jedné reportáži z dovolené v Řecku (Táňa Glosová - „Vestu, nůž a hurá na Lesbos“, Euro 34, 24.8.2015), jak to vlastně s tou ochranou řeckých hranic je. Cituji z reportáže: „Nad ránem ještě za tmy, nám rozdali nafukovací vesty, ukázali světlo tam naproti za mořem a řekli, že máme prostě jet tím směrem. Instrukce byly jasné. Když nás chytí pobřežní stráž a nebude nás chtít pustit do Evropy, musíme se dostat do ohrožení života, aby bylo nutné nás zachraňovat. A toho lze dosáhnout několika řezy do nafukovacího člunu,“ vysvětluje Adnán, sympatický 21letý mladík ze Sýrie lámanou angličtinou. Teď už se uprchlíci v moři tolik netopí, pobřežní stráž zjistila, že zachraňovat topící se chudáky je složitější než je dovézt bezpečně ke břehu a nechat je rozřezat člun až tam,“ ironicky poznamenává Alice Kelemaniková, energická delegátka cestovní kanceláře, která na Lesbu tráví celé léto. Co má také pobřežní stráž dělat? Uprchlíky najde v řeckých vodách, v Turecku je zpátky nechtějí, dohoda o jejich navrácení neexistuje a na řecké pevnině stejně není v podstatě nikdo odmítnut, tak proč hrát tu hru na topení? Konec citátu. Jak brutálně prosté.

Zdá se, že ochrana řecko-turecké hranice v Egejském moři není vůbec jednoduchá. Bez spolupráce Turecka a jeho přijímání ilegálních migrantů zpět, to mírumilovnými prostředky nepůjde. Od té doby proběhlo několik jednání s Tureckem, avšak o tom, že by se Turecko zavázalo přebírat zpět ilegální migranty, jsem dosud nic neslyšel.

Domnívám se, že Evropská unie nemá vůbec zájem své hranice chránit, protože jinak by nevymýšlela hlouposti typu „kvóty“ a přišla by se skutečným řešením problému. Pokrytecké a slabošské uplácení Turecka není řešení, to je nebetyčná ostuda a trapnost. Není možné platit Turecku za to, že k nám migranty nepustí! To je naprostá servilita, co si o nás Turci asi tak myslí? Nic pozitivního to nebude... Je potřeba migrační invazi nejdříve zastavit a teprve potom je možné Turecku a dalším zemím, které jsou postiženy válkou v Sýrii, na humanitární pomoc uprchlíkům přispět. Toto může fungovat, nikdy to nebude fungovat naopak.Pomáhat ANO, pomáhat hodně ANO, ale ne za cenu likvidace naší stability a prosperity a ohrožení naší vlastní existence!

Co je tedy podle mě potřeba udělat? Říci jasné NE!

- Je potřeba, aby Evropa jasně deklarovala, že žádné další migranty, kteří se násilím bez osobních dokladů dostanou do Evropy, nepřijme! A všechny další migranty je potřeba skutečně odmítnout hned na hranicích a vrátit zpět! Zde mám jednu otázku. Odmyslete si prosím vás ekonomickou situaci daných zemí. Vy byste v případě války či jiné katastrofy u nás v Evropě emigrovali do zemí jiného kulturního okruhu na Blízkém východě? My Evropané nemáme morální odpovědnost za populační explozi národů Afriky a Blízkého východu, která je hlavní příčinou problémů v těchto oblastech. Ano, máme na populační explozi nepřímý podíl svými humanitárními projekty – potravinová pomoc, zlepšení lékařské péče, boj s nemocemi... Masivním přijímáním lidí z jiných kultur si pod sebou podřezáváme větev. Ani Evropa není nafukovací a její zdroje nejsou bezedné.

Připomínám ono slavné video s kuličkami (žvýkačkami), které tento problém jasně a srozumitelně vysvětluje. Pokud je neznáte, zde je, i s českými titulky:

Přinutit Řecko a Itálii k ochraně hranice

- Vysvětlit Řecku, že pokud neochrání hranice a nezamezí vstupu migrantů do Schengenu, tak ponese důsledky, to znamená, že bude vyloučeno ze Schengenu. Ano, Řecko má finanční potíže, ale zároveň má velkou armádu. Evropa musí Řecku (i Itálii) samozřejmě pomoci, není možné je v tom nechat samotné.

- Pro Itálii platí to samé, i když chápu, že její význam pro Evropskou unii a eurozónu je násobně větší než význam Řecka. Je potřeba ukončit taxislužbu, která ve jménu pseudohumanismu za naše peníze převáží migranty od břehů Libye až do Itálie. To je kyvadlová doprava a ne ochrana hranic! My přece nemůžeme za to, že se lidé topí v moři! Je to jejich rozhodnutí a zodpovědnost za jejich život. Když Evropa řekne jasné „NE!“, tak tito lidé nebudou mít důvod na cestu vyplouvat. Když funguje záchranná síť, která lidi naloďuje z jejich člunů prakticky až u libyjských břehů, tak je riziko takové cesty menší a tím více lidí se na takovou cestu vydá! To je naprosto kontraproduktivní! Četl jsem nedávno rozhovor s představitelem Frontexu, myslím, že to byl rozhovor s ředitelem Frontexu Fabricem Leggerim. Mimo jiné v rozhovoru řekl, že posádky některých hlídkových lodí, které si Frontex pronajímá od jednotlivých států EU, nejsou ozbrojené (!), protože jejich posádky mají obavu, že by měly problémy, pokud by zbraně použily ve výsostných vodách cizího státu nebo v mezinárodních vodách. Pokud by to nebylo k pláči, tak by to bylo k smíchu.

Přinutit okolní země přijímání vrácených uprchlíků zpět

- Přinutit Turecko, aby migranty, kteří moře přeplují (nebo přejdou hranici po souši) z Turecka, opět přijalo zpět. Ano, přinutit! Vždyť je to tak jednoduché! Uložme Turecku obchodní a politické sankce... Když jdou vyhlásit sankce v případě Ruska, proč to nejde v případě Turecka? Stačilo by vyzvat občany EU, aby nejezdili do Turecka, a jejich turistický průmysl bude mít obrovský problém. A že je Turecko členem NATO a náš spojenec? Nechová se tak. Připomeňme, že Turecko podporuje aktivně „opozici“ proti právoplatné syrské vládě s cílem svrhnout stávající syrský režim. Aktivně se podílí na rozvratu Sýrie a migraci Syřanů do okolních zemí! Ano, Turecko není jediný stát, který destabilizuje situaci v Sýrii a v Iráku, ale těm dalším zemím se nyní nechystáme zaplatit tři miliardy eur... Německo by mělo v případě sporů s Tureckem pravděpodobně velký problém s vlastní tureckou menšinou, která je, mám ten pocit, loajálnější k Turecku než k Německu, ale jiná cesta není. Vlastně je, ale na jejím konci je totální islamizace Evropy. Doufám, že jen té západní a severní...

- Je potřeba přinutit domovské státy k repatriaci vlastních migrantů. Že to odmítají? Zaveďme proti nim obchodní sankce a ukončeme veškerou podporu a dotace, včetně potravinové pomoci a studia jejich studentů v našich školách. Jsem přesvědčen, že pozitivní výsledek se dostaví velmi rychle.

Ano, nebylo by to bezbolestné, ale bylo by to řešení, které by vedlo ke skutečnému ukončení této migrační invaze a páchání sebevraždy Evropy v přímém přenosu.

Výběr a podpora lidí, kteří naši pomoc potřebují a skutečně si ji zaslouží

Důsledkem migrační invaze je, že řešíme pomoc lidem, kteří si naši pomoc z velké většiny nezaslouží a nepotřebují ji, a pomoc lidem, kteří naši pomoc potřebují a jsou v ohrožení života, neřešíme. Nemají peníze na to, aby nám „bušili na vrata“, tudíž nejsou ani v našich sdělovacích prostředcích. Jako by tito lidé nebyli. Pojďme pomoci lidem, kteří naši pomoc skutečně potřebují a ne těm, kteří si ji násilím vynucují.

Repatriace imigrantů, kteří jsou v Evropě

Musí se realizovat repatriace imigrantů, kteří jsou v Evropě. Začněme těmi hordami mladých mužů, kteří přišli bez rodin. Tito lidé neprodali všechen svůj majetek a mají se kam vracet – ke svým rodinám. Je potřeba jim vysvětlit, že dovolená skončila a je čas vrátit se domů. Návrat domů je bohužel potřeba jim zaplatit. Země západní Evropy musí změnit taktiku a začít vytvářet detenční zařízení – to je zařízení, která budou oplocená, hlídaná a odkud nebudou tito lidé odcházet, kamkoliv a kdykoliv se jim zachce. Chápu, není to líbivé a populární řešení, ale bez toho se jim nikdy nepovede dostat migranty pod kontrolu! Zde je odkaz na hezké video na facebooku, jak to dopadlo, když uprchlíci přišli na rakouskou hranici a byl po nich požadován pas.

Zdají se vám tato řešení moc radikální? A co si myslíte o situaci v Německu, kde:
- na ubytovnách jsou terorizováni křesťané a ateisté,
- na ubytovnách i na veřejnosti jsou opakovaně obtěžovány, okrádány a znásilňovány ženy,
- německé obyvatelstvo je terorizováno drobnou kriminalitou a všudypřítomným nepořádkem,
- Němcům jsou obcemi vypovídány nájemní smlouvy, aby se uvolnily byty pro migranty,
- je prováděna cenzura tisku, internetu a televize, je pošlapávána svoboda slova,
- v zájmu politické korektnosti a multikulturalismu jsou německým občanům zatajovány informace a fakta a tak dále...

Díky neschopnosti a pokrytectví „elit“ Evropské unie nám obyčejným občanům zůstanou brzy jen oči pro pláč a celému světu jsme jen pro smích

Rozdělování ilegálních migrantů tak, jak si ono „evropské řešení uprchlické krize“ představuje Angela Merkelová, není solidarita nás s ostatními evropskými státy „postiženými“ migrační krizí, to je diktát Německa a pokrytecké přenášení důsledků jeho chyb na ostatní státy! Takové“ evropské řešení migrační krize“ nesmíme připustit.

Jsem moc rád, že se podílíme na ochraně maďarských hranic. Jsem vděčný naší vládě za aktivity tohoto typu, ale obávám se, že hlavní zkoušku bude naše vláda skládat až v okamžiku, kdy Německo zavře hranice – teprve potom se uvidí, jak je naše země na uzavření našich hranic připravena. Modlím se, aby to nedopadlo stejně jako v tom videu.

V Evropské unii dochází k bezprecedentnímu porušování nepsané společenské smlouvy mezi občany a státní mocí ze strany národních států a Unie. Práva cizinců z jiného kulturního prostředí, kteří se nijak nezasloužili o evropskou prosperitu, jsou nadřazována právům vlastních občanů, kteří to všechno musí navíc zaplatit. Toto musí skončit.

Nejsmutnější na celé věci podle mě je to, že každý normální člověk, který situaci sleduje a přemýšlí o ní, ví, co se musí udělat, vedoucí představitelé EU to však neví nebo vědět nechtějí a jakékoliv smysluplné řešení úspěšně ignorují.Chytá vás mlsná? Zkuste s námi sladkou novinku od Penamu
Chytá vás mlsná? Zkuste s námi sladkou novinku od Penamu

Přihlaste se o testování novinky z řady Penam Ze srdce sladké. Balení sladkého pečiva Swing s náplní pudinkovou bude moci ve svých domácnostech...


 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.