2.10.2023 | Svátek má Olívie, Oliver


MIGRACE: Kvóty mohou fungovat

8.10.2015

Nikoliv, nestal se ze mne přes noc příznivec kvót na přerozdělování ilegálních imigrantů, jak by se mohlo z nadpisu zdát. Tím nadpisem jen popisuji tristní scénář, ke kterému se zřejmě schyluje.

I když nyní prakticky všichni politici svorně tvrdí, že kvóty nemohou fungovat, protože prý od nás stejně ti přesunutí imigranti utečou do Německa, zapomínají na jednu možnost: do Německa neutečou, pokud bude na hranici ostnatý drát a německý voják či policista ji bude hlídat. Tedy kvóty můžou fungovat, bohužel, když německá vláda zavře a bude hlídat hranice.

A k tomu se dle mne schyluje. Naše média nepřinášejí plný obrázek o stavu imigrační krize v Německu, ale když si přečtete německé noviny, uvidíte, že německé kapacity jsou na doraz nebo dokonce za dorazem. Vyklízejí se dokonce kasárna, aby měli ilegální imigranti kde bydlet. Vojáci jdou do stanů. Množí se případy, kdy obce dočasně zabavují soukromý majetek, aby měly kde ubytovávat. Zvětšuje se frustrace prostých Němců i politiků z chování převážně islámských nelegálních imigrantů, kteří dávají plně najevo svůj postoj k ženám. Dokonce i ti, kteří před měsícem nadšeně na nádražích pomáhali s přílivem imigrantů, jsou nyní znechuceni a odmítají se dále jakkoliv podílet. Bavoři volají čím dál hlasitěji: „Kancléřko, udělej něco!

Začíná se uvažovat, kolik je v Německu vlastně neregistrovaných ilegálních imigrantů (statisíce) a kolik později přijde rodinných příslušníků těch, kteří letos dorazili (miliony).

Vážně se hovoří o zónách na hranicích pro vyřizování žádostí o azyl a uvažuje se (zatím v obecné rovině) i o stavbách plotů po vzoru Orbán (viz např. slova bavorského ministra financí). Němečtí představitelé (a zejména představitelé jednotlivých německých spolkových zemí) říkají: „Zvládneme ten příliv, ale musí už přestat. Co nejdříve.“ Pravděpodobně je tedy jen otázkou času, kdy německá vláda zavře hranice do Rakouska. Šlus. Protože tím způsobí problém Rakousku, možná počká přinejmenším až za příští neděli, až proběhnou volby ve Vídni (údajně proto, aby nevyhrála rakouská protiimigrantská strana FPÖ rozdílem třídy; ale důvod čekání může být i jiný – úmyslné prodlužování přílivu).

EU se poté bude naoko čertit. Bude záležitost zkoumat. Nicméně nakonec řekne, že kvůli mimořádné situaci chápe Německo a nebude zavření hranic bránit. Určitě na to najde ve smlouvách i nějaký paragraf. A když nenajde... nic se neděje, je to přeci Německo. A Unii to bude hrát do not, neboť z toho stejně nakonec vytříská více pravomocí.

A co se stane pak? Řetězová reakce. Rakousko bude nuceno též zavřít hranice, následně Slovinsko a Chorvatsko, Srbsko, Makedonie a Řecko. Bude to nějakou chvíli trvat, než se kapacity těchto doposud tranzitních států pro přijímání ilegálních imigrantů naplní. Možná pár týdnů, ve kterých si postupně budou ilegální imigranti hledat cestičky do Německa a Švédska jinudy, i přes Českou republiku. Německo postupně zavře i další úseky svých hranic.

Čím déle kancléřka Merkelová bude čekat s rozhodnutím o zavření bavorských hranic, tím více ilegálních imigrantů se do Evropy dostane, tím větší problém vytvoří a tím více bude tlačit Evropská komise na solidaritu mezi státy Unie na další, tentokrát trvalé přerozdělování imigrantů podle již známého vzorce.

Tím pádem se Angela Merkelová přiblíží svému cíli, kterým - jak to tak čím dál více vypadá - je Menschenwende (viz též pozn. pod čarou A) nejen v Německu, ale i na celounijní úrovni.

Ve vhodnou chvíli (přichází zima, je nedostatek ubytovacích kapacit, přeci je nenecháme ve stanech, že, atp.) se poté prohlásí přetížené státy (včetně Německa) za hodné solidarity a bude následovat další přerozdělení uprchlíků do států jiných – odkud již nebudou prchat do Německa, protože to již bude mít zavřené hranice.

--
Tento scénář nemusí nastat, ale jeho pravděpodobnost je rozhodně nenulová. Naše vláda s touto možností musí počítat. V případě, že by Německo reálně uzavřelo hranice s Rakouskem, musí být Česká republika stoprocentně připravena na ochranu své státní hranice a v případě potřeby i na stavbu jejího technického zabezpečení (technického zabezpečení proto, že nemáme dostatek vojáků a policistů, aby se bez něj ostraha naší hranice obešla).

Zároveň je třeba, aby vláda zcela zásadně odmítla další, tentokrát trvalý přerozdělovací mechanismus na ilegální imigranty (kvóty), ke kterému se též schyluje. V současné imigrační krizi, která není zdaleka u konce, naše země potřebuje v čele odvážné státníky, nikoliv žadatele o eurodotace (viz též pozn. pod čarou B) či dokonce zbabělce.

---------------------------------------------------------------------------------------

Pozn. pod čarou A: Menschenwende podle vzoru Energiwende, tj. shora nařízená celková změna energetické politiky Německa, kterou již mnoho let kancléřka Merkelová ve své zemi uplatňuje – s dosti rozporuplnými výsledky a též zátěží pro sousední státy. Každopádně Menschenwende, tedy shora nařízená celková změna lidí v Německu, bude mít na sousední státy mnohem horší dopad, nežli Energiewende.

Pozn. pod čarou B: Podle jistých zdrojů nejvíce dotací z fondů EU získal Babišův Agrofert.

Převzato z blogu Strunz.blog.idnes.cz se souhlasem autora